Advanced

Införande av ISO 14001

Johansson, Gustav LU (2013) MVEK02 20122
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Denna rapport behandlar miljöledningssystemet ISO 14001 både teoretiskt och hur det kan tillämpas i praktiken. På uppdrag av miljökonsultföretaget Eco Tech i Malmö har det skrivits rutiner för skall-kraven i standarden.

Med hjälp av miljöutredningsrapporten från 2008, intervjuer, dokumentgranskning, granskning av standarden samt litteratur som behandlar ISO 14001 har det skrivits anpassade rutiner för Eco Tech. Med hjälp av en inledande miljökartläggning samt litteraturstudier har en metod tagits fram för bedömning av miljöaspekter. Betydande negativa miljöaspekter var framförallt resor till och från kund samt de anställdas transport till kontoret.

Eco Techs kärnverksamhet handlar om att minska miljöbelastningen hos andra företag,... (More)
Denna rapport behandlar miljöledningssystemet ISO 14001 både teoretiskt och hur det kan tillämpas i praktiken. På uppdrag av miljökonsultföretaget Eco Tech i Malmö har det skrivits rutiner för skall-kraven i standarden.

Med hjälp av miljöutredningsrapporten från 2008, intervjuer, dokumentgranskning, granskning av standarden samt litteratur som behandlar ISO 14001 har det skrivits anpassade rutiner för Eco Tech. Med hjälp av en inledande miljökartläggning samt litteraturstudier har en metod tagits fram för bedömning av miljöaspekter. Betydande negativa miljöaspekter var framförallt resor till och från kund samt de anställdas transport till kontoret.

Eco Techs kärnverksamhet handlar om att minska miljöbelastningen hos andra företag, sprida miljömedvetenhet samt att med hjälp av olika internetbaserade verktyg hjälpa företag att tolka och följa aktuell lagstiftning. Dessa tjänster och produkter är betydande miljöaspekter som medför positiv miljöpåverkan.

Miljömål och handlingsplaner har tagits fram för att ständigt kunna förbättra miljöarbetet. Vid framtagningen av miljömålen har fokus legat på att förbättra de betydande miljöaspekterna. En viktig del i Eco Techs verksamhet är deras råd vilket innebär att en kompetent och ständigt uppdaterad personal är en nyckelbit.

Med hjälp av framtagna rutinförslag och metoder i bilagorna till denna rapport kan Eco Tech fortsätta sitt arbete och inom närmsta året ISO-certifiera sig. Fokus bör nu ligga i att utbilda personalen och implementera rutinerna, genomföra regelbundna genomgångar och revisioner för att ständigt förbättra arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Gustav LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöledningssystem. Miljöpolicy. Miljöaspekt. ISO 14001. Lagefterlevnad. Miljörevision.
language
Swedish
id
3410477
date added to LUP
2013-01-31 10:22:20
date last changed
2013-01-31 10:22:20
@misc{3410477,
 abstract   = {Denna rapport behandlar miljöledningssystemet ISO 14001 både teoretiskt och hur det kan tillämpas i praktiken. På uppdrag av miljökonsultföretaget Eco Tech i Malmö har det skrivits rutiner för skall-kraven i standarden.

Med hjälp av miljöutredningsrapporten från 2008, intervjuer, dokumentgranskning, granskning av standarden samt litteratur som behandlar ISO 14001 har det skrivits anpassade rutiner för Eco Tech. Med hjälp av en inledande miljökartläggning samt litteraturstudier har en metod tagits fram för bedömning av miljöaspekter. Betydande negativa miljöaspekter var framförallt resor till och från kund samt de anställdas transport till kontoret. 

Eco Techs kärnverksamhet handlar om att minska miljöbelastningen hos andra företag, sprida miljömedvetenhet samt att med hjälp av olika internetbaserade verktyg hjälpa företag att tolka och följa aktuell lagstiftning. Dessa tjänster och produkter är betydande miljöaspekter som medför positiv miljöpåverkan.

Miljömål och handlingsplaner har tagits fram för att ständigt kunna förbättra miljöarbetet. Vid framtagningen av miljömålen har fokus legat på att förbättra de betydande miljöaspekterna. En viktig del i Eco Techs verksamhet är deras råd vilket innebär att en kompetent och ständigt uppdaterad personal är en nyckelbit.

Med hjälp av framtagna rutinförslag och metoder i bilagorna till denna rapport kan Eco Tech fortsätta sitt arbete och inom närmsta året ISO-certifiera sig. Fokus bör nu ligga i att utbilda personalen och implementera rutinerna, genomföra regelbundna genomgångar och revisioner för att ständigt förbättra arbetet.},
 author    = {Johansson, Gustav},
 keyword   = {Miljöledningssystem. Miljöpolicy. Miljöaspekt. ISO 14001. Lagefterlevnad. Miljörevision.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Införande av ISO 14001},
 year     = {2013},
}