Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkurrensrättsliga aspekter på vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

Hallberg, Niklas LU (2013) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract
Since the early 2000s, technological developments have increased heavily which have formed the basis for a series of new products. The public sector possesses interesting and useful information while the demand for information has become increasingly sought after which is why the creation information products and services have become a booming market.

In 2003, the European Parliament and the European Union adopted a new directive on transmitting information from the public sector named the PSI Directive. The PSI Directive is a secondary law and thereby in accordance with the primary law of the Treaty on the functioning of the European union. The Directive aims to create a harmonization of the internal market and to set up conditions... (More)
Since the early 2000s, technological developments have increased heavily which have formed the basis for a series of new products. The public sector possesses interesting and useful information while the demand for information has become increasingly sought after which is why the creation information products and services have become a booming market.

In 2003, the European Parliament and the European Union adopted a new directive on transmitting information from the public sector named the PSI Directive. The PSI Directive is a secondary law and thereby in accordance with the primary law of the Treaty on the functioning of the European union. The Directive aims to create a harmonization of the internal market and to set up conditions for transmission of information. PSI urged Member States to implement the necessary laws and regulations by 2005 in order to comply with the directive. Sweden's equivalent of the PSI Directive (PSI-act) was adopted after an amendment in 2010 and it enables the state, the municipalities and the county councils to conclude contracts and licensing information to third parties without violating other laws.

The authorities may apply the terms of the contract governed by the PSI regulation but must also consider the antitrust laws. The treaty on the functioning of the EU is directly applicable for contracts extending between Member States as primary law prevails secondary law. But the question is whether the PSI regulation is contemporary in our digitized and developed society and if there are sufficient conditions to conclude an agreement in accordance with the harmonization the EU aims to achieve? (Less)
Abstract (Swedish)
Sedan tidigt 2000-tal har den tekniska utvecklingen eskalerat kraftigt och ligger således till grund för en rad nya produkter. Den offentliga sektorn besitter en mängd intressant information både i digitalt och pappersformat. I takt med att intresset för skapandet och behovet av nya informationsprodukter och informationstjänster ökat har efterfrågan på informationen från offentliga sektorer blivit allt mer eftertraktad.

År 2003 antog europaparlamentet och europeiska unionens råd ett nytt direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet. PSI-direktivet är sekundärrätt och står därför i enlighet med primärrätten, fördraget om den europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Direktivet syftar till att... (More)
Sedan tidigt 2000-tal har den tekniska utvecklingen eskalerat kraftigt och ligger således till grund för en rad nya produkter. Den offentliga sektorn besitter en mängd intressant information både i digitalt och pappersformat. I takt med att intresset för skapandet och behovet av nya informationsprodukter och informationstjänster ökat har efterfrågan på informationen från offentliga sektorer blivit allt mer eftertraktad.

År 2003 antog europaparlamentet och europeiska unionens råd ett nytt direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet. PSI-direktivet är sekundärrätt och står därför i enlighet med primärrätten, fördraget om den europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Direktivet syftar till att skapa harmonisering på den inre marknaden och ställer upp ett par villkor för vidareutnyttjande. PSI-direktivet uppmanade medlemsstaterna att senast år 2005 införliva nödvändiga lagar och andra författningar för att kunna följa direktivet. Sveriges motsvarighet till PSI-direktivet (PSI-lagen) antogs, efter en korrigering, år 2010. Tanken är att staten, kommuner eller landsting, med hjälp av PSI-regleringen, skall kunna sluta avtal och licensera ut information till tredje man utan att strida mot annan lagstiftning.

En myndighet får tillämpa sådana avtalsvillkor som lyder under PSI-regleringen men måste även beakta konkurrensrättsliga lagar. Vid avtal som sträcker sig mellan medlemsstater blir FEUF direkt tillämpligt då primärrätt har företräde sekundärrätt. Men frågan är om PSI-regleringen är tidsenligt i vårt digitaliserade och utvecklade samhälle och ställs det tillräckliga villkor ur ett konkurrensrättsligt perspektiv för att sluta ett avtal i enlighet med den harmonisering EU vill uppnå? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallberg, Niklas LU
supervisor
organization
alternative title
Konkurrensrättsliga aspekter på PSI
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vidareutnytjande av information från den offentliga sektorn, Konkurrensrätt, Law and Political science, PSI
language
Swedish
id
3410662
date added to LUP
2013-01-28 09:10:38
date last changed
2013-01-28 09:10:38
@misc{3410662,
 abstract   = {Since the early 2000s, technological developments have increased heavily which have formed the basis for a series of new products. The public sector possesses interesting and useful information while the demand for information has become increasingly sought after which is why the creation information products and services have become a booming market. 

In 2003, the European Parliament and the European Union adopted a new directive on transmitting information from the public sector named the PSI Directive. The PSI Directive is a secondary law and thereby in accordance with the primary law of the Treaty on the functioning of the European union. The Directive aims to create a harmonization of the internal market and to set up conditions for transmission of information. PSI urged Member States to implement the necessary laws and regulations by 2005 in order to comply with the directive. Sweden's equivalent of the PSI Directive (PSI-act) was adopted after an amendment in 2010 and it enables the state, the municipalities and the county councils to conclude contracts and licensing information to third parties without violating other laws. 

The authorities may apply the terms of the contract governed by the PSI regulation but must also consider the antitrust laws. The treaty on the functioning of the EU is directly applicable for contracts extending between Member States as primary law prevails secondary law. But the question is whether the PSI regulation is contemporary in our digitized and developed society and if there are sufficient conditions to conclude an agreement in accordance with the harmonization the EU aims to achieve?},
 author    = {Hallberg, Niklas},
 keyword   = {Vidareutnytjande av information från den offentliga sektorn,Konkurrensrätt,Law and Political science,PSI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensrättsliga aspekter på vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn},
 year     = {2013},
}