Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Vi är ju inte som japanerna ju!” - en kvalitativ studie om organisationsfilosofin Kaizen.

Nilsson, Patrik LU and Abrahamsson, Magnus (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Lean och Kaizen är idag vanligt förekommande organisationskoncept på många företag. Det är inte bara inom tillverkningsindustrin som Kaizen och Lean har utvecklats utan även inom andra sektorer. Lean Health Care, Lean Higher Education och Lean inom offentlig förvaltning är andra varianter av Kaizen. Vi ställer oss frågande till om man utgår från ett humanistiskt perspektiv på organisationsförändring där människan står i centrum.

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka om man har lyckats anamma Kaizen som organisationsfilosofi på företaget. Vi vill undersöka om en arbetsgrupp ständigt tänker på att förbättras, komma med nya förslag och bli mer effektiv i produktionen.

Metod: Vi har valt en kvalitativ metodik i... (More)
Bakgrund: Lean och Kaizen är idag vanligt förekommande organisationskoncept på många företag. Det är inte bara inom tillverkningsindustrin som Kaizen och Lean har utvecklats utan även inom andra sektorer. Lean Health Care, Lean Higher Education och Lean inom offentlig förvaltning är andra varianter av Kaizen. Vi ställer oss frågande till om man utgår från ett humanistiskt perspektiv på organisationsförändring där människan står i centrum.

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka om man har lyckats anamma Kaizen som organisationsfilosofi på företaget. Vi vill undersöka om en arbetsgrupp ständigt tänker på att förbättras, komma med nya förslag och bli mer effektiv i produktionen.

Metod: Vi har valt en kvalitativ metodik i form av halvstrukturerade intervjuer och observationer. Med en deduktiv ansats där vi prövar teorin om Kaizen som organisationsfilosofi mot ett verkligt fall har vi genom ett fenomenologiskt förhållningssätt i denna uppsats analyserat empirin med hjälp av tidigare forskning på området.

Resultat: Analysen visar på att känslan av att ständigt förbättra sig inte existerar hos medarbetarna i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har inte förståelse för vad förslagsverksamheten innebär och man ser på Kaizen som något märkligt. Organisationsfilosofin har anammats som ett verktyg, i form av 5S, enbart för att hålla ordning på materiella ting på arbetsplatsen men de innehar inte den kunskap om vad Kaizen som organisationsfilosofi innebär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Patrik LU and Abrahamsson, Magnus
supervisor
organization
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kaizen, 5S, delaktighet, motivation, arbetsgrupp, lärande organisation
language
Swedish
id
3411699
date added to LUP
2013-02-07 14:59:24
date last changed
2013-02-07 15:00:50
@misc{3411699,
 abstract   = {Bakgrund: Lean och Kaizen är idag vanligt förekommande organisationskoncept på många företag. Det är inte bara inom tillverkningsindustrin som Kaizen och Lean har utvecklats utan även inom andra sektorer. Lean Health Care, Lean Higher Education och Lean inom offentlig förvaltning är andra varianter av Kaizen. Vi ställer oss frågande till om man utgår från ett humanistiskt perspektiv på organisationsförändring där människan står i centrum. 

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka om man har lyckats anamma Kaizen som organisationsfilosofi på företaget. Vi vill undersöka om en arbetsgrupp ständigt tänker på att förbättras, komma med nya förslag och bli mer effektiv i produktionen. 

Metod: Vi har valt en kvalitativ metodik i form av halvstrukturerade intervjuer och observationer. Med en deduktiv ansats där vi prövar teorin om Kaizen som organisationsfilosofi mot ett verkligt fall har vi genom ett fenomenologiskt förhållningssätt i denna uppsats analyserat empirin med hjälp av tidigare forskning på området. 

Resultat: Analysen visar på att känslan av att ständigt förbättra sig inte existerar hos medarbetarna i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har inte förståelse för vad förslagsverksamheten innebär och man ser på Kaizen som något märkligt. Organisationsfilosofin har anammats som ett verktyg, i form av 5S, enbart för att hålla ordning på materiella ting på arbetsplatsen men de innehar inte den kunskap om vad Kaizen som organisationsfilosofi innebär.},
 author    = {Nilsson, Patrik and Abrahamsson, Magnus},
 keyword   = {Kaizen,5S,delaktighet,motivation,arbetsgrupp,lärande organisation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Vi är ju inte som japanerna ju!” - en kvalitativ studie om organisationsfilosofin Kaizen.},
 year     = {2013},
}