Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekten av minimal akupunktur på kolikattacker hos spädbarn

Wallman, Louise LU and Andersson, Camilla LU (2013) SBUM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Spädbarnskolik är en diagnos som är övergående, men det är en påfrestande period för hela familjen så länge symtomen pågår. Av alla spädbarn drabbas 10-25 procent av kolik. Orsaken till kolik är oklar och ännu finns ingen effektiv och säker behandling. Nyligen har forskning visat positivt resultat gällande effekten av minimal akupunktur på mängden skrik vid spädbarnskolik men det finns ett behov av fortsatt forskning. Syfte: Att undersöka effekten av minimal akupunktur på antalet kolikattacker per dygn och antalet symtom per kolikattack hos spädbarn med kolik. Metod: Underlaget till studien har hämtats från en tidigare gjord studie med syftet att undersöka effekten av minimal akupunktur på barn med kolik. Analys har utförts av... (More)
Bakgrund: Spädbarnskolik är en diagnos som är övergående, men det är en påfrestande period för hela familjen så länge symtomen pågår. Av alla spädbarn drabbas 10-25 procent av kolik. Orsaken till kolik är oklar och ännu finns ingen effektiv och säker behandling. Nyligen har forskning visat positivt resultat gällande effekten av minimal akupunktur på mängden skrik vid spädbarnskolik men det finns ett behov av fortsatt forskning. Syfte: Att undersöka effekten av minimal akupunktur på antalet kolikattacker per dygn och antalet symtom per kolikattack hos spädbarn med kolik. Metod: Underlaget till studien har hämtats från en tidigare gjord studie med syftet att undersöka effekten av minimal akupunktur på barn med kolik. Analys har utförts av material som inte tidigare analyserats. Totalt deltog 81 barn i studien, randomiserade till en akupunkturgrupp och en kontrollgrupp. Föräldrarna som registrerade barnets skrik var blindade för vilken behandling barnet fick. Material för analys har hämtats i varje barns dagbok- och symtomformulär. Resultat: Ingen signifikant skillnad mellan kontroll- och akupunkturgruppen fanns gällande antal kolikattacker per dygn eller förekomst av antal symtom under första, andra och tredje behandlingsveckan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallman, Louise LU and Andersson, Camilla LU
supervisor
organization
course
SBUM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Minimal akupunktur, kolik, kolikattack, koliksymtom, spädbarn
language
Swedish
id
3411700
date added to LUP
2013-05-29 11:33:30
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3411700,
 abstract   = {Bakgrund: Spädbarnskolik är en diagnos som är övergående, men det är en påfrestande period för hela familjen så länge symtomen pågår. Av alla spädbarn drabbas 10-25 procent av kolik. Orsaken till kolik är oklar och ännu finns ingen effektiv och säker behandling. Nyligen har forskning visat positivt resultat gällande effekten av minimal akupunktur på mängden skrik vid spädbarnskolik men det finns ett behov av fortsatt forskning. Syfte: Att undersöka effekten av minimal akupunktur på antalet kolikattacker per dygn och antalet symtom per kolikattack hos spädbarn med kolik. Metod: Underlaget till studien har hämtats från en tidigare gjord studie med syftet att undersöka effekten av minimal akupunktur på barn med kolik. Analys har utförts av material som inte tidigare analyserats. Totalt deltog 81 barn i studien, randomiserade till en akupunkturgrupp och en kontrollgrupp. Föräldrarna som registrerade barnets skrik var blindade för vilken behandling barnet fick. Material för analys har hämtats i varje barns dagbok- och symtomformulär. Resultat: Ingen signifikant skillnad mellan kontroll- och akupunkturgruppen fanns gällande antal kolikattacker per dygn eller förekomst av antal symtom under första, andra och tredje behandlingsveckan.},
 author    = {Wallman, Louise and Andersson, Camilla},
 keyword   = {Minimal akupunktur,kolik,kolikattack,koliksymtom,spädbarn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekten av minimal akupunktur på kolikattacker hos spädbarn},
 year     = {2013},
}