Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsandelarnas betydelse för dominansbedömningen

Gustafsson, Carolin LU (2013) HARN23 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Att marknadsandelarna är av betydelse för dominansbedömningen är välkänt inom konkurrensrätten. Frågorna är snarare vilken och hur stor betydelse marknadsandelarna har för bedömningen och utgången i ett specifikt fall i förhållande till övriga faktorer. Frågan uppmärksammades redan i United Brands varför också domen har kommit att verka som prejudicerande rättspraxis för flertalet senarkommande domar såväl nationellt som internationellt. I United Brands konstaterade Domstolen att det är helhetsintrycket som är av avgörande betydelse för utgången och inte en enskild faktor. I Hoffman LaRoche däremot valde Domstolen att fokusera på marknadsandelarna, varför de sedermera valde att förbise de övriga faktorer som hade kunnat komma att ligga... (More)
Att marknadsandelarna är av betydelse för dominansbedömningen är välkänt inom konkurrensrätten. Frågorna är snarare vilken och hur stor betydelse marknadsandelarna har för bedömningen och utgången i ett specifikt fall i förhållande till övriga faktorer. Frågan uppmärksammades redan i United Brands varför också domen har kommit att verka som prejudicerande rättspraxis för flertalet senarkommande domar såväl nationellt som internationellt. I United Brands konstaterade Domstolen att det är helhetsintrycket som är av avgörande betydelse för utgången och inte en enskild faktor. I Hoffman LaRoche däremot valde Domstolen att fokusera på marknadsandelarna, varför de sedermera valde att förbise de övriga faktorer som hade kunnat komma att ligga till grund för dominansbedömningen. Vid intervjuer med Ulf Bernitz och Leif Gustafsson diskuterades huruvida marknadsandelarnas betydelse har kommit att ändras i takt med rättshistoriens utveckling. De menar att domstolarna under flera årtionden fokuserade på marknadsandelarnas omfattning på den relevanta marknaden och förbisåg flertalet andra faktorer. De menar att Domstolen inte fann de övriga faktorerna relevanta att utreda eftersom det redan fanns en mycket hög marknadsandel, vilket tillämparen menade var tillräckligt för att konstatera en dominerande ställning. Experterna Ulf Bernitz och Leif Gustafsson än eniga med mig i min tes om att synsättet har förändrats över tid, och i modernare rättspraxis har domstolen återigen valt att se till helhetsintrycket där flertalet andra faktorer än marknadsandelarna förtjänar uppmärksamhet, beaktning och ställningstagande. Den relevanta marknadens avgränsning spelar en mycket viktig roll vid fastställandet av det dominerande företagets marknadsandelar. Det ligger i företagets intresse att försöka påvisa att den relevanta marknaden är så bred som möjligt, eftersom en vidare marknadsavgränsning innebär lägre marknadsandel och således också en mindre risk för dominerans. På motsatt vis är det av största intresse för en konkurrensvårdande myndighet som vill komma åt ett visst beteende att försöka påvisa en så snäv avgränsning av den relevanta marknaden som möjligt. Detta eftersom det ifrågavarande företagets marknadsandel då blir så hög som möjligt, något som i sin tur underlättar för att påvisa dominans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Carolin LU
supervisor
organization
course
HARN23 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
precedent case law, legal history, market shares, the relevant market, dominance relevant marknad, marknadsandelar, rättshistoria, prejudicerande praxis, dominans
language
Swedish
id
3438032
date added to LUP
2013-02-01 10:29:42
date last changed
2013-02-01 10:29:42
@misc{3438032,
 abstract   = {{Att marknadsandelarna är av betydelse för dominansbedömningen är välkänt inom konkurrensrätten. Frågorna är snarare vilken och hur stor betydelse marknadsandelarna har för bedömningen och utgången i ett specifikt fall i förhållande till övriga faktorer. Frågan uppmärksammades redan i United Brands varför också domen har kommit att verka som prejudicerande rättspraxis för flertalet senarkommande domar såväl nationellt som internationellt. I United Brands konstaterade Domstolen att det är helhetsintrycket som är av avgörande betydelse för utgången och inte en enskild faktor. I Hoffman LaRoche däremot valde Domstolen att fokusera på marknadsandelarna, varför de sedermera valde att förbise de övriga faktorer som hade kunnat komma att ligga till grund för dominansbedömningen. Vid intervjuer med Ulf Bernitz och Leif Gustafsson diskuterades huruvida marknadsandelarnas betydelse har kommit att ändras i takt med rättshistoriens utveckling. De menar att domstolarna under flera årtionden fokuserade på marknadsandelarnas omfattning på den relevanta marknaden och förbisåg flertalet andra faktorer. De menar att Domstolen inte fann de övriga faktorerna relevanta att utreda eftersom det redan fanns en mycket hög marknadsandel, vilket tillämparen menade var tillräckligt för att konstatera en dominerande ställning. Experterna Ulf Bernitz och Leif Gustafsson än eniga med mig i min tes om att synsättet har förändrats över tid, och i modernare rättspraxis har domstolen återigen valt att se till helhetsintrycket där flertalet andra faktorer än marknadsandelarna förtjänar uppmärksamhet, beaktning och ställningstagande. Den relevanta marknadens avgränsning spelar en mycket viktig roll vid fastställandet av det dominerande företagets marknadsandelar. Det ligger i företagets intresse att försöka påvisa att den relevanta marknaden är så bred som möjligt, eftersom en vidare marknadsavgränsning innebär lägre marknadsandel och således också en mindre risk för dominerans. På motsatt vis är det av största intresse för en konkurrensvårdande myndighet som vill komma åt ett visst beteende att försöka påvisa en så snäv avgränsning av den relevanta marknaden som möjligt. Detta eftersom det ifrågavarande företagets marknadsandel då blir så hög som möjligt, något som i sin tur underlättar för att påvisa dominans.}},
 author    = {{Gustafsson, Carolin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Marknadsandelarnas betydelse för dominansbedömningen}},
 year     = {{2013}},
}