Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Signalteknisk byggnation - Brister och åtgärder

Assarsson, Sven (2013)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
En av många arbetsuppgifter för ingenjören är att kunna analysera en verksamhet, finna bristerna i den samt komma med förslag på förbättringsåtgärder. Den verksamhet jag valt att studera är en teknisk verksamhet i kombination med människors agerande. Det vill säga att resultatet beror mycket på hur vi inom, i detta fall, den signaltekniska byggprocessen väljer att agera. Genom studier av den signaltekniska byggprocessen och dess styrningar visar detta arbete på en komplex verksamhet där många faktorer är beroende av varandra. Regelverk, människor, information och andra faktorer samspelar och påverkar resultatet. Vi ställer ytterst höga krav på att erhålla ett fulländat byggresultat där inget lämnas åt sitt öde. Järnvägsbyggandet kan på... (More)
En av många arbetsuppgifter för ingenjören är att kunna analysera en verksamhet, finna bristerna i den samt komma med förslag på förbättringsåtgärder. Den verksamhet jag valt att studera är en teknisk verksamhet i kombination med människors agerande. Det vill säga att resultatet beror mycket på hur vi inom, i detta fall, den signaltekniska byggprocessen väljer att agera. Genom studier av den signaltekniska byggprocessen och dess styrningar visar detta arbete på en komplex verksamhet där många faktorer är beroende av varandra. Regelverk, människor, information och andra faktorer samspelar och påverkar resultatet. Vi ställer ytterst höga krav på att erhålla ett fulländat byggresultat där inget lämnas åt sitt öde. Järnvägsbyggandet kan på grund av detta fascinera på många olika sätt. Ett av de sätten är att små faktorer kan vara avgörande om vi skall lyckas eller misslyckas. Vad det gäller signaltekniken kan det räcka med förväxling av två trådar i en anläggning för att en stor olycka skall vara ett faktum. Vi vet att den signaltekniska byggprocesen genom åren har innehållit säkerhetsfel. Exempel på detta är olyckan i Lerum den 16 november 1987, där just förväxlingen mellan två trådar kostade nio människors liv. Genom denna olycka och andra händelser vet vi att det finns brister inom verksamheten. Det vi skall vara medvetna om är att inom den aktuella verksamheten råder nolltolerans mot säkerhetsfel. När vi säger nolltolerans menar vi verkligen detta också. Nolltolerans är inte 99,9% rätt utan verksamheten skall generera 100 % rätt. Vad är det då som kan göra att vi inte upprätthåller den fullständiga nivån, vad finns det för brister inom systemet? Frågor som detta arbete vill ge svar på är vilka brister som finns och vad kan vi göra åt dem. I syfte att söka faktorer som kan ge upphov till brister har olika vägar valts. Ett eklektiskt förhållningssätt är rapportens stomme. Det innebär att metoder och teorier har valts och applicerats efter vad som ansetts mest verkningsfullt i den specifika situationen. Dock dominerar systemteorin som ser växelverkan och samspel mellan individer som en central del. Systemteorin ser världen i mönster, helheter, relationer och sammanhang i stället för de inneboende egenskaperna hos enskildheter. De olika metoder som valts i arbetet är: 1) enkäter 2) fallstudier
3) intervjuer
4) egna observationer 5) litteraturstudier Vad kom då detta arbete fram till? Svaret på den frågan är att det inte finns någon enskild orsak till brister och inte heller några enkla åtgärder att vidta i förbättringssyfte. Men om jag ändå skulle vara tvungen att välja ut ett enda begrepp som centralt skulle det vara förberedelser. Förberedelser är ett omfattande begrepp innehållande många delmoment. Förberedelser kan ske på det tekniska planet, på det administrativa planet, utbildningsplanet eller på det mer personliga planet. Ett annat sätt att uttrycka det hela på är att goda förberedelser med stor sannolikhet betalar sig många gånger om. Det borde alltså vara väl investerade pengar om resurser satsas på förberedelserna. Detta arbete har funnit exempel på byggnationer där förberedelserna har brustit till följd att anläggningen inte kunnat tas i bruk under mycket lång tid. Kostnader för detta innefattade omprojektering och ombyggnation samt att anläggningen inte kunnat tas i bruk vilket även det motsvarar ett avsevärt intäktsbortfall. Förhoppningen är att detta arbete kan bidra till kvalitetssäkringen av den signaltekniska byggprocessen. En kvalitetssäkring som systematiskt arbetar proaktivt i stället för att reaktivt svara på uppkomna fel. Vidare kvalitetsutvecklingen skall byggas på förtroende mellan aktörerna där ståndpunkten skall vara att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas med den signaltekniska byggprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Assarsson, Sven
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
järnväg, signalteknik, byggprocess, teknisk säkerhetsstyrning, signalbyggnation
language
Swedish
id
3438166
date added to LUP
2013-02-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:25:29
@misc{3438166,
 abstract   = {En av många arbetsuppgifter för ingenjören är att kunna analysera en verksamhet, finna bristerna i den samt komma med förslag på förbättringsåtgärder. Den verksamhet jag valt att studera är en teknisk verksamhet i kombination med människors agerande. Det vill säga att resultatet beror mycket på hur vi inom, i detta fall, den signaltekniska byggprocessen väljer att agera. Genom studier av den signaltekniska byggprocessen och dess styrningar visar detta arbete på en komplex verksamhet där många faktorer är beroende av varandra. Regelverk, människor, information och andra faktorer samspelar och påverkar resultatet. Vi ställer ytterst höga krav på att erhålla ett fulländat byggresultat där inget lämnas åt sitt öde. Järnvägsbyggandet kan på grund av detta fascinera på många olika sätt. Ett av de sätten är att små faktorer kan vara avgörande om vi skall lyckas eller misslyckas. Vad det gäller signaltekniken kan det räcka med förväxling av två trådar i en anläggning för att en stor olycka skall vara ett faktum. Vi vet att den signaltekniska byggprocesen genom åren har innehållit säkerhetsfel. Exempel på detta är olyckan i Lerum den 16 november 1987, där just förväxlingen mellan två trådar kostade nio människors liv. Genom denna olycka och andra händelser vet vi att det finns brister inom verksamheten. Det vi skall vara medvetna om är att inom den aktuella verksamheten råder nolltolerans mot säkerhetsfel. När vi säger nolltolerans menar vi verkligen detta också. Nolltolerans är inte 99,9% rätt utan verksamheten skall generera 100 % rätt. Vad är det då som kan göra att vi inte upprätthåller den fullständiga nivån, vad finns det för brister inom systemet? Frågor som detta arbete vill ge svar på är vilka brister som finns och vad kan vi göra åt dem. I syfte att söka faktorer som kan ge upphov till brister har olika vägar valts. Ett eklektiskt förhållningssätt är rapportens stomme. Det innebär att metoder och teorier har valts och applicerats efter vad som ansetts mest verkningsfullt i den specifika situationen. Dock dominerar systemteorin som ser växelverkan och samspel mellan individer som en central del. Systemteorin ser världen i mönster, helheter, relationer och sammanhang i stället för de inneboende egenskaperna hos enskildheter. De olika metoder som valts i arbetet är: 1)	enkäter 2)	fallstudier
3)	intervjuer
4)	egna observationer 5)	litteraturstudier Vad kom då detta arbete fram till? Svaret på den frågan är att det inte finns någon enskild orsak till brister och inte heller några enkla åtgärder att vidta i förbättringssyfte. Men om jag ändå skulle vara tvungen att välja ut ett enda begrepp som centralt skulle det vara förberedelser. Förberedelser är ett omfattande begrepp innehållande många delmoment. Förberedelser kan ske på det tekniska planet, på det administrativa planet, utbildningsplanet eller på det mer personliga planet. Ett annat sätt att uttrycka det hela på är att goda förberedelser med stor sannolikhet betalar sig många gånger om. Det borde alltså vara väl investerade pengar om resurser satsas på förberedelserna. Detta arbete har funnit exempel på byggnationer där förberedelserna har brustit till följd att anläggningen inte kunnat tas i bruk under mycket lång tid. Kostnader för detta innefattade omprojektering och ombyggnation samt att anläggningen inte kunnat tas i bruk vilket även det motsvarar ett avsevärt intäktsbortfall. Förhoppningen är att detta arbete kan bidra till kvalitetssäkringen av den signaltekniska byggprocessen. En kvalitetssäkring som systematiskt arbetar proaktivt i stället för att reaktivt svara på uppkomna fel. Vidare kvalitetsutvecklingen skall byggas på förtroende mellan aktörerna där ståndpunkten skall vara att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas med den signaltekniska byggprocessen.},
 author    = {Assarsson, Sven},
 keyword   = {järnväg,signalteknik,byggprocess,teknisk säkerhetsstyrning,signalbyggnation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Signalteknisk byggnation - Brister och åtgärder},
 year     = {2013},
}