Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientöverflyttning -Från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. En kvalitativ studie

Tiljander Jormelius, Åsa LU ; Kindahl, Christina LU and Thörner, Katarina LU (2013) SINM50 20122
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Dagligen överflyttas patienter mellan intensivvårdsavdelningar till
vårdavdelningar i Sverige. Syfte: Denna studie syftade till att undersöka
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientöverflyttning från
intensivvårdsavdelningen till vårdavdelningen. Metod: Studien har genomförts
på en intensivvårdsavdelning vid ett sjukhus i Sverige i form av
fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån induktiv
innehållsanalys med hjälp av Burnards system om 14 steg. Resultat: Resultatet
visade på att majoriteten av informanterna var överrens om att akuta
överflyttningar upplevdes negativt. Informationsöverföringen påverkades och
mycket av patientomvårdnaden kunde förloras vid snabba överflyttningar.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tiljander Jormelius, Åsa LU ; Kindahl, Christina LU and Thörner, Katarina LU
supervisor
organization
course
SINM50 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Patientöverflyttning, intensivvård, intensivvårdssjuksköterska, fokusgrupper, innehållsanalys
language
Swedish
id
3448301
date added to LUP
2013-05-29 11:34:56
date last changed
2015-12-14 13:21:29
@misc{3448301,
 abstract   = {Bakgrund: Dagligen överflyttas patienter mellan intensivvårdsavdelningar till
vårdavdelningar i Sverige. Syfte: Denna studie syftade till att undersöka
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientöverflyttning från
intensivvårdsavdelningen till vårdavdelningen. Metod: Studien har genomförts
på en intensivvårdsavdelning vid ett sjukhus i Sverige i form av
fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån induktiv
innehållsanalys med hjälp av Burnards system om 14 steg. Resultat: Resultatet
visade på att majoriteten av informanterna var överrens om att akuta
överflyttningar upplevdes negativt. Informationsöverföringen påverkades och
mycket av patientomvårdnaden kunde förloras vid snabba överflyttningar.},
 author    = {Tiljander Jormelius, Åsa and Kindahl, Christina and Thörner, Katarina},
 keyword   = {Patientöverflyttning,intensivvård,intensivvårdssjuksköterska,fokusgrupper,innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientöverflyttning -Från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. En kvalitativ studie},
 year     = {2013},
}