Advanced

Havsisen i arktiska bassängen : nutid och framtid i ett globalt uppvärmningsperspektiv

Gabrielsson, Johan LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Abstract: The Arctic ice sheet has been declining since the end of the 19.th century both with consideration to its Area and to its thickness. Since the 1960.s this development has been accelerating and as recently as 2007 the ex-tent of the ice was smaller than at any time since observations began. Since then the ice has however recovered slightly and is now close to the negative trend line. Since the temperature increases in the arctic are between two and three times the magnitude of the increases in the global mean temperature it is possible to at an early date see the effects of global warming, this further increases the interest in the ice sheet´s development. The purpose of this paper has been to examine the processes that impact the... (More)
Abstract: The Arctic ice sheet has been declining since the end of the 19.th century both with consideration to its Area and to its thickness. Since the 1960.s this development has been accelerating and as recently as 2007 the ex-tent of the ice was smaller than at any time since observations began. Since then the ice has however recovered slightly and is now close to the negative trend line. Since the temperature increases in the arctic are between two and three times the magnitude of the increases in the global mean temperature it is possible to at an early date see the effects of global warming, this further increases the interest in the ice sheet´s development. The purpose of this paper has been to examine the processes that impact the ice and to examine why the ice sheet is decreasing. The paper is a literature review and the source material has primarily consisted of scientific papers. The papers used have been using several different methods to gather information about the ice, primarily modeling, satellite and submarine data has been used. However some articles have also been used different methods such as gathering and analyzing drift wood, observing beach ridges and measuring the surface temperature around the Arctic. The picture that emerges from these papers is that in the short term the ice is mainly impacted by temporary weather patterns, however in the longer term rising temperatures are driving the changes since the temperature is following a very clear trend. While the extent of the ice sheet is gradually declining and it´s thickness is gradually decreasing it is also growing more unstable, this is because thick ice has a stabilizing effect on the ice sheets extent. Models of the ice sheets future points to an ice free arctic ocean in September at some point after 2040. In a historical perspective this won´t be unique however. During the last 10,000 years the ice sheets extent has been both far larger and far smaller than it is today (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Det Arktiska istäcket har sedan slutet av 1800-talet minskat både med avseende på utbredning
och på tjocklek. Sedan 1960-talet har denna utveckling accelererat och senast 2007 var isens utbredning mindre än
någon gång sedan mätningarna började, det har därefter återhämtat sig och ligger nära den minskande trendlinjen.
Då temperaturökningen i de arktiska regionerna är tre gånger större än ökningen av den globala medeltemperaturen
är det möjligt att på ett tidigt stadium se effekterna av den globala uppvärmningen något som ytterligare ökar intresset
av isens utveckling. Syftet med arbetet har varit att undersöka de faktorer som påverkar isen och undersöka
varför minskningen sker. Arbetet har bestått av en... (More)
Sammanfattning: Det Arktiska istäcket har sedan slutet av 1800-talet minskat både med avseende på utbredning
och på tjocklek. Sedan 1960-talet har denna utveckling accelererat och senast 2007 var isens utbredning mindre än
någon gång sedan mätningarna började, det har därefter återhämtat sig och ligger nära den minskande trendlinjen.
Då temperaturökningen i de arktiska regionerna är tre gånger större än ökningen av den globala medeltemperaturen
är det möjligt att på ett tidigt stadium se effekterna av den globala uppvärmningen något som ytterligare ökar intresset
av isens utveckling. Syftet med arbetet har varit att undersöka de faktorer som påverkar isen och undersöka
varför minskningen sker. Arbetet har bestått av en litteraturstudie med syftet att undersöka det Arktiska istäckets historia och framtida utveckling. Artiklarna som ingått i studien har använt sig av en lång rad metoder för att undersöka isens utveckling, främst har de dock byggt på modelleringar och satellit och ubåtsmätningar. Andra metoder
som använts är insamling och analys av drivved, observationer av strandvallar och temperaturmätningar. Bilden som framträder är att istäckets variation på kort sikt beror på tillfälliga väderfenomen, utvecklingen på lång sikt styrs dock till stor del av temperaturen då denna har en mycket tydlig trend. Samtidigt som isen gradvis blir mindre både ifråga om utbredning och tjocklek kommer den också att bli mer instabil då isens tjocklek har en stabiliserande effekt på dess ytmässiga utbredning. Modelleringar som gjorts pekar på ett i september isfritt ishav någon gång efter 2040. Historiskt är detta dock inte unikt. Under den senaste 10000 års perioden har isens utbredning både varit avsevärt mycket större och mindre än den är idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gabrielsson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
The Arctic ice sheet : present and future in a global warming perspective
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
global uppvärmning, Ishavet, Arktis, istäcke
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
323
language
Swedish
id
3449469
date added to LUP
2013-02-01 12:59:01
date last changed
2013-02-01 12:59:01
@misc{3449469,
 abstract   = {Sammanfattning: Det Arktiska istäcket har sedan slutet av 1800-talet minskat både med avseende på utbredning
och på tjocklek. Sedan 1960-talet har denna utveckling accelererat och senast 2007 var isens utbredning mindre än
någon gång sedan mätningarna började, det har därefter återhämtat sig och ligger nära den minskande trendlinjen.
Då temperaturökningen i de arktiska regionerna är tre gånger större än ökningen av den globala medeltemperaturen
är det möjligt att på ett tidigt stadium se effekterna av den globala uppvärmningen något som ytterligare ökar intresset
av isens utveckling. Syftet med arbetet har varit att undersöka de faktorer som påverkar isen och undersöka
varför minskningen sker. Arbetet har bestått av en litteraturstudie med syftet att undersöka det Arktiska istäckets historia och framtida utveckling. Artiklarna som ingått i studien har använt sig av en lång rad metoder för att undersöka isens utveckling, främst har de dock byggt på modelleringar och satellit och ubåtsmätningar. Andra metoder
som använts är insamling och analys av drivved, observationer av strandvallar och temperaturmätningar. Bilden som framträder är att istäckets variation på kort sikt beror på tillfälliga väderfenomen, utvecklingen på lång sikt styrs dock till stor del av temperaturen då denna har en mycket tydlig trend. Samtidigt som isen gradvis blir mindre både ifråga om utbredning och tjocklek kommer den också att bli mer instabil då isens tjocklek har en stabiliserande effekt på dess ytmässiga utbredning. Modelleringar som gjorts pekar på ett i september isfritt ishav någon gång efter 2040. Historiskt är detta dock inte unikt. Under den senaste 10000 års perioden har isens utbredning både varit avsevärt mycket större och mindre än den är idag.},
 author    = {Gabrielsson, Johan},
 keyword   = {global uppvärmning,Ishavet,Arktis,istäcke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Havsisen i arktiska bassängen : nutid och framtid i ett globalt uppvärmningsperspektiv},
 year     = {2012},
}