Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värderingar av aspekter vid interaktionsdesign (mjukvarudistributionssystem)

Blom, Fredrik LU and Bank, Andreas (2013) SYSK02 20121
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Interaktionsdesign är en viktig komponent vid sammansättningen av ett distributionssystem och något som läggs allt mer vikt vid. Med nya hårdvarumöjligheter så föds allt fler spännande designer av interaktionen med system. Nu när behovet av snabba och smidiga nedladdningar blivit så pass stort krävs metoder för att erbjuda det som användaren är ute efter utan större belastning för användaren. Sättet att distribuera just mjukvara förändras vilket har medfört nya typer av distributionssystem, som vi i denna uppsats benämner just mjukvarudistributionssystem eller förkortat MDS. Ett MDS används i största utsträckning för att hjälpa användare hitta och installera mjukvara med hjälp av en internetuppkoppling, och uppdatera eller ta bort... (More)
Interaktionsdesign är en viktig komponent vid sammansättningen av ett distributionssystem och något som läggs allt mer vikt vid. Med nya hårdvarumöjligheter så föds allt fler spännande designer av interaktionen med system. Nu när behovet av snabba och smidiga nedladdningar blivit så pass stort krävs metoder för att erbjuda det som användaren är ute efter utan större belastning för användaren. Sättet att distribuera just mjukvara förändras vilket har medfört nya typer av distributionssystem, som vi i denna uppsats benämner just mjukvarudistributionssystem eller förkortat MDS. Ett MDS används i största utsträckning för att hjälpa användare hitta och installera mjukvara med hjälp av en internetuppkoppling, och uppdatera eller ta bort mjukvara. Huvudfrågeställningen som vi försöker besvara är: Hur värderas de framtagna interaktionsdesignaspekterna (effektivitet, konsistens och standardisering, feedback, begränsningar och säkerhet, interaktionstyper och anpassningsbarhet) av slutanvändaren av ett MDS?
För att besvara frågan så bearbetar vi i denna rapport teorier utifrån experternas och användarnas perspektiv som berör interaktionen mellan MDS och människan, så kallad interaktionsdesign. Vi har utifrån dessa teorier identifierat sex olika aspekter som experterna lyfter fram som viktiga. De aspekter som identifierats är; effektivitet som beskriver hur bra effekten blir av att använda mjukvaran i fråga och hur bra den stödjer utförandet av användarens uppgifter. Konsistens och standardisering som inkluderar inlärningstid och minnesvärdhet. Feedback som berör systemets interaktion eller snarare reaktion till användaren. Begränsningar och säkerhet som är i systemet inbyggda skydd mot informationsförlust, informationsstöld och förhindrar och förebygger fel som användaren kan göra. Interaktionstyper som handlar om de olika möjligheter en användare har för att arbeta med systemet så som tal, rörelser och knapptryckningar. Anpassbarhet som innebär att användaren har möjlighet att till exempel anpassa ett gränssnitt själv och på så sätt känna sig mer trygg i systemet. Utifrån en enkätundersökning har vi sedan värderat varje enskild aspekt ur användarens perspektiv. Dessa perspektiv jämförs och diskuteras för att slutligen resultera i en värderingslista som interaktionsdesignutvecklare kan ha nytta av vid utveckling av MDS. Utifrån vår enkätundersökning så kan vi se tydliga tecken på att användaren har starkt tycke för de två faktorerna Effektivitet samt konsistens & standardisering. Den aspekt som minst berört våra respondenter är Anpassningsbarheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom, Fredrik LU and Bank, Andreas
supervisor
organization
course
SYSK02 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MDS, aspekt, expertutvärdering, enkätundersökning, interaktionsdesign
report number
INF13-002
language
Swedish
id
3457889
date added to LUP
2013-02-07 10:22:21
date last changed
2013-02-07 10:22:21
@misc{3457889,
 abstract   = {Interaktionsdesign är en viktig komponent vid sammansättningen av ett distributionssystem och något som läggs allt mer vikt vid. Med nya hårdvarumöjligheter så föds allt fler spännande designer av interaktionen med system. Nu när behovet av snabba och smidiga nedladdningar blivit så pass stort krävs metoder för att erbjuda det som användaren är ute efter utan större belastning för användaren. Sättet att distribuera just mjukvara förändras vilket har medfört nya typer av distributionssystem, som vi i denna uppsats benämner just mjukvarudistributionssystem eller förkortat MDS. Ett MDS används i största utsträckning för att hjälpa användare hitta och installera mjukvara med hjälp av en internetuppkoppling, och uppdatera eller ta bort mjukvara. Huvudfrågeställningen som vi försöker besvara är: Hur värderas de framtagna interaktionsdesignaspekterna (effektivitet, konsistens och standardisering, feedback, begränsningar och säkerhet, interaktionstyper och anpassningsbarhet) av slutanvändaren av ett MDS?
För att besvara frågan så bearbetar vi i denna rapport teorier utifrån experternas och användarnas perspektiv som berör interaktionen mellan MDS och människan, så kallad interaktionsdesign. Vi har utifrån dessa teorier identifierat sex olika aspekter som experterna lyfter fram som viktiga. De aspekter som identifierats är; effektivitet som beskriver hur bra effekten blir av att använda mjukvaran i fråga och hur bra den stödjer utförandet av användarens uppgifter. Konsistens och standardisering som inkluderar inlärningstid och minnesvärdhet. Feedback som berör systemets interaktion eller snarare reaktion till användaren. Begränsningar och säkerhet som är i systemet inbyggda skydd mot informationsförlust, informationsstöld och förhindrar och förebygger fel som användaren kan göra. Interaktionstyper som handlar om de olika möjligheter en användare har för att arbeta med systemet så som tal, rörelser och knapptryckningar. Anpassbarhet som innebär att användaren har möjlighet att till exempel anpassa ett gränssnitt själv och på så sätt känna sig mer trygg i systemet. Utifrån en enkätundersökning har vi sedan värderat varje enskild aspekt ur användarens perspektiv. Dessa perspektiv jämförs och diskuteras för att slutligen resultera i en värderingslista som interaktionsdesignutvecklare kan ha nytta av vid utveckling av MDS. Utifrån vår enkätundersökning så kan vi se tydliga tecken på att användaren har starkt tycke för de två faktorerna Effektivitet samt konsistens & standardisering. Den aspekt som minst berört våra respondenter är Anpassningsbarheten.},
 author    = {Blom, Fredrik and Bank, Andreas},
 keyword   = {MDS,aspekt,expertutvärdering,enkätundersökning,interaktionsdesign},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värderingar av aspekter vid interaktionsdesign (mjukvarudistributionssystem)},
 year     = {2013},
}