Advanced

"CLEVER, BUT NOT CHOPINESQUE"- Fyra nutida pianopedagogers syn på Frédéric Chopins pianometodik genom tiderna

Gunnarsson, Daniel (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka fyra nutida pianopedagogers syn på hur Frédéric Chopins pianometodik har utvecklats från kompositörens tid fram till nutid. Litteraturen som används för denna studie fokuserar på Chopins tankar om undervisning, Chopin-spel under olika tider, samt traditionsöverföring. Studien baseras på personliga intervjuer och en kvalitativ metod. Data samlas in genom intervjuer med fyra framstående
pianopedagoger från två olika delar av Sverige. Resultaten visar att de fyra pianopedagogerna ser Chopin som en central gestalt i sina arbetsliv som lärare, samtidigt som de inte ser sig själva som arvtagare eller förmedlare av någon speciell pianotradition. Resultatet tyder på att en pedagogisk, musikalisk metod som... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka fyra nutida pianopedagogers syn på hur Frédéric Chopins pianometodik har utvecklats från kompositörens tid fram till nutid. Litteraturen som används för denna studie fokuserar på Chopins tankar om undervisning, Chopin-spel under olika tider, samt traditionsöverföring. Studien baseras på personliga intervjuer och en kvalitativ metod. Data samlas in genom intervjuer med fyra framstående
pianopedagoger från två olika delar av Sverige. Resultaten visar att de fyra pianopedagogerna ser Chopin som en central gestalt i sina arbetsliv som lärare, samtidigt som de inte ser sig själva som arvtagare eller förmedlare av någon speciell pianotradition. Resultatet tyder på att en pedagogisk, musikalisk metod som Chopins kan bevaras genom flera generationer, även om den ofta blir föremål för modifiering och förnyelse. Dessa resultat diskuteras utifrån olika aspekter som anknyter till Chopininterpretation. (Less)
Abstract
Title: "Clever, but not Chopinesque" - A study of four contemporary piano pedagogues’views on Frédéric Chopin’s piano method through the years
The purpose of this study is to investigate four contemporary piano pedagogues’ views on how Frédéric Chopin’s pedagogical piano method has developed from the time of the composer to the present day. The literature used for this study focused on Chopin’s teaching, the style of Chopin playing through the years, and the preservation of traditions. A qualitative research was used as method for the making of this study. Data was collected through interviews with four eminent piano pedagogues from two different parts of Sweden. The results show that the four piano pedagogues seem to consider Chopin as a... (More)
Title: "Clever, but not Chopinesque" - A study of four contemporary piano pedagogues’views on Frédéric Chopin’s piano method through the years
The purpose of this study is to investigate four contemporary piano pedagogues’ views on how Frédéric Chopin’s pedagogical piano method has developed from the time of the composer to the present day. The literature used for this study focused on Chopin’s teaching, the style of Chopin playing through the years, and the preservation of traditions. A qualitative research was used as method for the making of this study. Data was collected through interviews with four eminent piano pedagogues from two different parts of Sweden. The results show that the four piano pedagogues seem to consider Chopin as a central composer when teaching their piano students, even if they don’t necessarily see themselves as representatives of a certain piano tradition. The results also imply that a pedagogical musical method like that of Chopin can be preserved by generations through different times, although it will often be exposed to transformations. These results are discussed departing from different aspects related to the interpretation of Chopin's music. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3458041,
 abstract   = {Title: "Clever, but not Chopinesque" - A study of four contemporary piano pedagogues’views on Frédéric Chopin’s piano method through the years
The purpose of this study is to investigate four contemporary piano pedagogues’ views on how Frédéric Chopin’s pedagogical piano method has developed from the time of the composer to the present day. The literature used for this study focused on Chopin’s teaching, the style of Chopin playing through the years, and the preservation of traditions. A qualitative research was used as method for the making of this study. Data was collected through interviews with four eminent piano pedagogues from two different parts of Sweden. The results show that the four piano pedagogues seem to consider Chopin as a central composer when teaching their piano students, even if they don’t necessarily see themselves as representatives of a certain piano tradition. The results also imply that a pedagogical musical method like that of Chopin can be preserved by generations through different times, although it will often be exposed to transformations. These results are discussed departing from different aspects related to the interpretation of Chopin's music.},
 author    = {Gunnarsson, Daniel},
 keyword   = {Chopin interpretation,Chopin’s piano method,the piano and transmission of tradition,Chopin’s teaching,pedagogical musical method,Chopin-interpretation,Chopins pianometodik,piano och traditionsöverföring,Chopins undervisning,pedagogisk musikalisk metod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"CLEVER, BUT NOT CHOPINESQUE"- Fyra nutida pianopedagogers syn på Frédéric Chopins pianometodik genom tiderna},
 year     = {2012},
}