Advanced

"Samspel – spela sams?" - en studie av stråkorkestrar vid kulturskolor

Skansberger, Siri (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Interaction and interplaying - a study of stringorchestras in municipal
schools of music.
The purpose of this study is to investigate how stringteachers within the municipal school of music thinks and discuss the topic interplay in the schools' string orchestras. The study focuses on youths beetween the age of 13-16 years old and is written from a violin teachers point of view. In addition an image of the orchestral activities at municipal schools of music in general is presented with an aspect about how it’s affected by traditions witin teaching methods. Theoretical background consists of prior research within the topic of interaction and interplaying in music education, educational research and the background and context of the... (More)
Interaction and interplaying - a study of stringorchestras in municipal
schools of music.
The purpose of this study is to investigate how stringteachers within the municipal school of music thinks and discuss the topic interplay in the schools' string orchestras. The study focuses on youths beetween the age of 13-16 years old and is written from a violin teachers point of view. In addition an image of the orchestral activities at municipal schools of music in general is presented with an aspect about how it’s affected by traditions witin teaching methods. Theoretical background consists of prior research within the topic of interaction and interplaying in music education, educational research and the background and context of the municipal school of music. The study is based upon qualitative interviews, and three interviews with three different string teachers who works in the municipal school of music. The result shows that interplay in orchestral studies can be divided into two different subcategories; the social interplay and the musical interplay. To advance the interplay the teacher
must have knowledge about practical solutions to difficulties within orchestral studies. Further on a connection beetween these solutions and the two subcategories must be done for the teacher to be able to create and constuct their own exercises to fit every specific youth orchestra. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur orkesterpedagoger inom
musik- och kulturskola ser på begreppet samspel och hur man på olika vis kan främja samspelet i skolans orkesterverksamhet. Detta sker med fokus på åldergruppen 13-16 år. Studien är skriven utifrån ett violinistiskt och violinpedagogiskt perspektiv. Utöver detta ges en bild av hur orkesterundervisning för stråkelever på kulturskolor ser ut och hur detta förhåller sig till traditioner inom undervisningen. Teoretisk bakgrund utgörs av tidigare forskning om samspel och interaktion i orkester- och musikundervisning, pedagogisk forskning och teorier, en beskrivning av musik- och kulturskolans bakgrund och kontext görs även. Studien faller under benämningen kvalitativ då den... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur orkesterpedagoger inom
musik- och kulturskola ser på begreppet samspel och hur man på olika vis kan främja samspelet i skolans orkesterverksamhet. Detta sker med fokus på åldergruppen 13-16 år. Studien är skriven utifrån ett violinistiskt och violinpedagogiskt perspektiv. Utöver detta ges en bild av hur orkesterundervisning för stråkelever på kulturskolor ser ut och hur detta förhåller sig till traditioner inom undervisningen. Teoretisk bakgrund utgörs av tidigare forskning om samspel och interaktion i orkester- och musikundervisning, pedagogisk forskning och teorier, en beskrivning av musik- och kulturskolans bakgrund och kontext görs även. Studien faller under benämningen kvalitativ då den ämnat undersöka ovanstående ämne på ett djupgående vis. Kvalitativa forskningsintervjuer har använts som datainsamling och tre intervjuer har genomförts med tre informanter som alla undervisar någon form av orkesterverksamhet vid en kulturskola i Skåne. Resultatet visar på att samspel i orkesterverksamhet kan definieras genom två underkategorier – socialt samspel och musikaliskt samspel. För att vidare kunna främja samspelet i en orkesterverksamhet krävs kunskap från pedagogens sida gällande praktiska och metodiska lösningar på vanligt förekommande samspelssvårigheter. Vidare behövs en koppling mellan de metodiska lösningarna och samspelets olika underkategorier för pedagogen skall kunna konstruera övningar som passar varje specifik orkester och pedagog. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skansberger, Siri
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
orchestral teaching in municipal schools of music, interplay, musical interaction, musical interplay, string orchestra, orkesterverksamhet i kulturskola, samspel, musikaliskt samspel, interaktion, musikalisk interaktion, stråkorkester
language
Swedish
id
3458053
date added to LUP
2013-02-05 13:56:52
date last changed
2013-02-05 13:56:52
@misc{3458053,
 abstract   = {Interaction and interplaying - a study of stringorchestras in municipal
schools of music.
The purpose of this study is to investigate how stringteachers within the municipal school of music thinks and discuss the topic interplay in the schools' string orchestras. The study focuses on youths beetween the age of 13-16 years old and is written from a violin teachers point of view. In addition an image of the orchestral activities at municipal schools of music in general is presented with an aspect about how it’s affected by traditions witin teaching methods. Theoretical background consists of prior research within the topic of interaction and interplaying in music education, educational research and the background and context of the municipal school of music. The study is based upon qualitative interviews, and three interviews with three different string teachers who works in the municipal school of music. The result shows that interplay in orchestral studies can be divided into two different subcategories; the social interplay and the musical interplay. To advance the interplay the teacher
must have knowledge about practical solutions to difficulties within orchestral studies. Further on a connection beetween these solutions and the two subcategories must be done for the teacher to be able to create and constuct their own exercises to fit every specific youth orchestra.},
 author    = {Skansberger, Siri},
 keyword   = {orchestral teaching in municipal schools of music,interplay,musical interaction,musical interplay,string orchestra,orkesterverksamhet i kulturskola,samspel,musikaliskt samspel,interaktion,musikalisk interaktion,stråkorkester},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Samspel – spela sams?" - en studie av stråkorkestrar vid kulturskolor},
 year     = {2012},
}