Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kärleksrelationens gränser: en explorativ studie av upplevda gränser gentemot andra

Andersson Havemose, Jon LU and Magnusson, Emma LU (2013) PSPT02 20122
Department of Psychology
Abstract
The aim of this explorative qualitative study is to examine the experiences of intimate relationships boundaries towards others outside the relationship. A heterogeneous group of seven participants have purposely been recruited, enabling a greater variety in experiences of relationship boundaries. Using thematic analysis, the experiences of relationship boundaries have been identified both as fixed and mobile. The boundaries of sexual activity with others seem fixed to a greater extent than e.g. romantic feelings and fantasies. Moreover are the boundaries dependent on a number of factors such as the relationship with others outside the intimate relationship, gender, hurting the other, openness, feelings, involvement, need for support and... (More)
The aim of this explorative qualitative study is to examine the experiences of intimate relationships boundaries towards others outside the relationship. A heterogeneous group of seven participants have purposely been recruited, enabling a greater variety in experiences of relationship boundaries. Using thematic analysis, the experiences of relationship boundaries have been identified both as fixed and mobile. The boundaries of sexual activity with others seem fixed to a greater extent than e.g. romantic feelings and fantasies. Moreover are the boundaries dependent on a number of factors such as the relationship with others outside the intimate relationship, gender, hurting the other, openness, feelings, involvement, need for support and number of times. These factors may be explained in terms of appraisal of threat/controllability and utilitarian principles. Finally, a number of approaches to the boundaries have been identified, such as setting out boundaries, adapting and asymmetric adapting. The results of this study may be of use in modulating the perceptions of infidelity in current research and in providing both individuals and relational therapists a greater comprehension of situational and individual variations in jealousy. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna explorativa, kvalitativa studie är att genom semistrukturerade intervjuer utforska upplevelser av kärleksrelationens gränser gentemot personer utanför den. En heterogen grupp på sju deltagare har värvats för att möjliggöra större variationer i upplevelser av relationsgränser. Tematisk analys har använts för att identifiera teman i intervjumaterialet. De upplevda relationsgränserna har identifierats som både fasta och rörliga. Gränsen för sexuell kontakt med andra är i högre grad fast än vid till exempel känslor för och fantasier om andra. Gränserna är även beroende av ett antal faktorer, såsom relationen till personen utanför kärleksrelationen, kön, skada, öppenhet, känslor, delaktighet, behov av stöd och antal tillfällen.... (More)
Syftet med denna explorativa, kvalitativa studie är att genom semistrukturerade intervjuer utforska upplevelser av kärleksrelationens gränser gentemot personer utanför den. En heterogen grupp på sju deltagare har värvats för att möjliggöra större variationer i upplevelser av relationsgränser. Tematisk analys har använts för att identifiera teman i intervjumaterialet. De upplevda relationsgränserna har identifierats som både fasta och rörliga. Gränsen för sexuell kontakt med andra är i högre grad fast än vid till exempel känslor för och fantasier om andra. Gränserna är även beroende av ett antal faktorer, såsom relationen till personen utanför kärleksrelationen, kön, skada, öppenhet, känslor, delaktighet, behov av stöd och antal tillfällen. Orsaken bakom dessa temans påverkan på gränserna, kan vara värdering av hot/brist på kontroll samt utilitaristiska principer hos deltagarna. Därtill har ett antal förhållningssätt till gränserna identifierats, såsom gränsmarkering, gränsanpassning, och asymmetrisk gränsanpassning. Denna studie kan både bidra till att nyansera otrohetsbegreppet samt ge såväl individer som par- och familjeterapeuter en större förståelser för hur svartsjukereaktioner kan variera från person och situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson Havemose, Jon LU and Magnusson, Emma LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
relationship boundaries, intimate relationships, thematic analysis, infidelity, appraisal of threat
language
Swedish
id
3458578
date added to LUP
2013-02-07 16:54:29
date last changed
2013-02-07 16:54:29
@misc{3458578,
 abstract   = {The aim of this explorative qualitative study is to examine the experiences of intimate relationships boundaries towards others outside the relationship. A heterogeneous group of seven participants have purposely been recruited, enabling a greater variety in experiences of relationship boundaries. Using thematic analysis, the experiences of relationship boundaries have been identified both as fixed and mobile. The boundaries of sexual activity with others seem fixed to a greater extent than e.g. romantic feelings and fantasies. Moreover are the boundaries dependent on a number of factors such as the relationship with others outside the intimate relationship, gender, hurting the other, openness, feelings, involvement, need for support and number of times. These factors may be explained in terms of appraisal of threat/controllability and utilitarian principles. Finally, a number of approaches to the boundaries have been identified, such as setting out boundaries, adapting and asymmetric adapting. The results of this study may be of use in modulating the perceptions of infidelity in current research and in providing both individuals and relational therapists a greater comprehension of situational and individual variations in jealousy.},
 author    = {Andersson Havemose, Jon and Magnusson, Emma},
 keyword   = {relationship boundaries,intimate relationships,thematic analysis,infidelity,appraisal of threat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kärleksrelationens gränser: en explorativ studie av upplevda gränser gentemot andra},
 year     = {2013},
}