Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Akustik i nyproduktion

Hjerpe, Nicole and Olsson, Erik (2013)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Byggherrarna planerar och bygger våra bostäder. Byggherrarna gör en bedömning av vad boende är intresserade av och planerar deras nästa bostadshus efter de kriterierna. En god ljudmiljö är en av de viktigaste punkterna en ny bostadsägare söker. Boverkets byggregler har med hänvisning till Swedish Standards Institute, satt upp värden som ska uppnås för att få en god ljudmiljö inomhus. Swedish Standards Institute har satt upp 4 olika klasser som definierar hur bra ljudisolerad en bostad är. Ljudklass C är minimikrav för en nyproduktion och även det krav som de flesta byggherrarna försöker uppnå. Bostadsmarknaden bestämmer hur mycket en nyproducerad bostad kan komma att kosta. Då projektering och produktion kostar pengar, som i slutändan... (More)
Byggherrarna planerar och bygger våra bostäder. Byggherrarna gör en bedömning av vad boende är intresserade av och planerar deras nästa bostadshus efter de kriterierna. En god ljudmiljö är en av de viktigaste punkterna en ny bostadsägare söker. Boverkets byggregler har med hänvisning till Swedish Standards Institute, satt upp värden som ska uppnås för att få en god ljudmiljö inomhus. Swedish Standards Institute har satt upp 4 olika klasser som definierar hur bra ljudisolerad en bostad är. Ljudklass C är minimikrav för en nyproduktion och även det krav som de flesta byggherrarna försöker uppnå. Bostadsmarknaden bestämmer hur mycket en nyproducerad bostad kan komma att kosta. Då projektering och produktion kostar pengar, som i slutändan hamnar på slutproduktionen. Där finns en gräns på hur mycket produktionens olika moment får kosta för att projektet i slutändan ska ge vinst. De flesta byggherrarna följer i dagsläget en mall med förbestämda konstruktionslösningar som upprepas vid varje nyproduktion. Ett antagande till valet av sådana lösningar är att det medför en kortare projekteringstid och en lägre kostnad, men det innebär också att akustiklösningarna blir en standard där inget försök görs för att uppnå en högre klass på ljudstandard. Planlösningen och placering av huset i förhållande till bullerkällor, mängd fönster- och dörryta mm. har stor påverkan på den slutliga akustiken i den färdigproducerade produkten. När det kommer till val av byggnadsmaterial finns det ett stort antal för och nackdelar att ta hänsyn till. Betong, som är ett tungt byggnadsmaterial, är tack vare sin tunghet ett fördelaktigt material att använda i flerbostadshus när en god ljudmiljö vill uppnås. Dess lättare motsvarighet, trä, används inte i samma utbredning då forskning inom området ligger lång efter, även om materialet redan i dagsläget har visat att det kan mäta sig med sin tyngre motståndare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjerpe, Nicole and Olsson, Erik
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
akustik, buller, ljudklasser, statistiska centralbyrån, scb, trä, betong, socialstyrelsen, swedish standards institute, sis, hälsoeffekter
language
Swedish
id
3459461
date added to LUP
2013-02-08 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:25:32
@misc{3459461,
 abstract   = {Byggherrarna planerar och bygger våra bostäder. Byggherrarna gör en bedömning av vad boende är intresserade av och planerar deras nästa bostadshus efter de kriterierna. En god ljudmiljö är en av de viktigaste punkterna en ny bostadsägare söker. Boverkets byggregler har med hänvisning till Swedish Standards Institute, satt upp värden som ska uppnås för att få en god ljudmiljö inomhus. Swedish Standards Institute har satt upp 4 olika klasser som definierar hur bra ljudisolerad en bostad är. Ljudklass C är minimikrav för en nyproduktion och även det krav som de flesta byggherrarna försöker uppnå. Bostadsmarknaden bestämmer hur mycket en nyproducerad bostad kan komma att kosta. Då projektering och produktion kostar pengar, som i slutändan hamnar på slutproduktionen. Där finns en gräns på hur mycket produktionens olika moment får kosta för att projektet i slutändan ska ge vinst. De flesta byggherrarna följer i dagsläget en mall med förbestämda konstruktionslösningar som upprepas vid varje nyproduktion. Ett antagande till valet av sådana lösningar är att det medför en kortare projekteringstid och en lägre kostnad, men det innebär också att akustiklösningarna blir en standard där inget försök görs för att uppnå en högre klass på ljudstandard. Planlösningen och placering av huset i förhållande till bullerkällor, mängd fönster- och dörryta mm. har stor påverkan på den slutliga akustiken i den färdigproducerade produkten. När det kommer till val av byggnadsmaterial finns det ett stort antal för och nackdelar att ta hänsyn till. Betong, som är ett tungt byggnadsmaterial, är tack vare sin tunghet ett fördelaktigt material att använda i flerbostadshus när en god ljudmiljö vill uppnås. Dess lättare motsvarighet, trä, används inte i samma utbredning då forskning inom området ligger lång efter, även om materialet redan i dagsläget har visat att det kan mäta sig med sin tyngre motståndare.},
 author    = {Hjerpe, Nicole and Olsson, Erik},
 keyword   = {akustik,buller,ljudklasser,statistiska centralbyrån,scb,trä,betong,socialstyrelsen,swedish standards institute,sis,hälsoeffekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Akustik i nyproduktion},
 year     = {2013},
}