Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det är vad samhället har bestämt" En kritisk analys av diskursen i dokumentärserien Malmöpolisen

Roshagen, Ida LU (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna uppsats behandlas diskursen i dokumentärserien om Malmöpolisen. Serien sändes i en kontext när Malmö var i blickfånget på grund av de många mord och våldsbrott som begåtts i staden och orsakade debatt när den sändes på SVT under våren 2012. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kritisk diskursanalys belysa den bild som skapas av Malmöpolisen i dokumentärserien. Det handlar om vilken bild som skapas i ett bredare perspektiv, inte bara vad gäller den enskilda händelsen eller interaktionen, utan hur diskursen relaterar till andra samhälleliga element. Tidigare forskning visar att fastän dokumentära serier om polisen utger sig för att spegla verkligheten styr de ofta tittaren mot en viss tolkning. De reproducerar en bild av polisen... (More)
I denna uppsats behandlas diskursen i dokumentärserien om Malmöpolisen. Serien sändes i en kontext när Malmö var i blickfånget på grund av de många mord och våldsbrott som begåtts i staden och orsakade debatt när den sändes på SVT under våren 2012. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kritisk diskursanalys belysa den bild som skapas av Malmöpolisen i dokumentärserien. Det handlar om vilken bild som skapas i ett bredare perspektiv, inte bara vad gäller den enskilda händelsen eller interaktionen, utan hur diskursen relaterar till andra samhälleliga element. Tidigare forskning visar att fastän dokumentära serier om polisen utger sig för att spegla verkligheten styr de ofta tittaren mot en viss tolkning. De reproducerar en bild av polisen som ordningsupprätthållare i allmänhetens tjänst. Centralt för uppsatsen är hur bilder förmedlas av polisen i handling, i mötet med allmänheten och ”bakom kulisserna”, samt hur poliserna framställs när de själva uttrycker önskningar om hur de skulle vilja arbeta och vilka lösningar de ser på de problem de ställs inför. Mycket fokus ligger på att poliser agerar och löser problem, samtidigt som en viktig del också är att visa människan bakom yrkesrollen. Dokumentärserien mynnar ut i en diskussion om hur polisens arbetssätt borde ändras för att möta de utmaningar som polisen och samhället ställs inför. Den lösning som förs fram är att återinföra närpoliser. Att gestalta poliserna i handling samtidigt som man tar udden av känsliga frågor genom att framställa dem i form av personliga upplevelser skapar en bild av att polisen har möjlighet att lösa de problem som de upplever finns i samhället inom ramen för sitt yrkesutövande. Det bidrar också till att skapa konsensus och ett förtroende för polisen och polisens arbete och reproducera en traditionell bild av polisens arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roshagen, Ida LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kritisk diskursanalys, ideologi, praktiskt polisarbete, social struktur
language
Swedish
id
3461533
date added to LUP
2013-02-25 15:26:28
date last changed
2013-02-25 15:26:28
@misc{3461533,
 abstract   = {I denna uppsats behandlas diskursen i dokumentärserien om Malmöpolisen. Serien sändes i en kontext när Malmö var i blickfånget på grund av de många mord och våldsbrott som begåtts i staden och orsakade debatt när den sändes på SVT under våren 2012. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kritisk diskursanalys belysa den bild som skapas av Malmöpolisen i dokumentärserien. Det handlar om vilken bild som skapas i ett bredare perspektiv, inte bara vad gäller den enskilda händelsen eller interaktionen, utan hur diskursen relaterar till andra samhälleliga element. Tidigare forskning visar att fastän dokumentära serier om polisen utger sig för att spegla verkligheten styr de ofta tittaren mot en viss tolkning. De reproducerar en bild av polisen som ordningsupprätthållare i allmänhetens tjänst. Centralt för uppsatsen är hur bilder förmedlas av polisen i handling, i mötet med allmänheten och ”bakom kulisserna”, samt hur poliserna framställs när de själva uttrycker önskningar om hur de skulle vilja arbeta och vilka lösningar de ser på de problem de ställs inför. Mycket fokus ligger på att poliser agerar och löser problem, samtidigt som en viktig del också är att visa människan bakom yrkesrollen. Dokumentärserien mynnar ut i en diskussion om hur polisens arbetssätt borde ändras för att möta de utmaningar som polisen och samhället ställs inför. Den lösning som förs fram är att återinföra närpoliser. Att gestalta poliserna i handling samtidigt som man tar udden av känsliga frågor genom att framställa dem i form av personliga upplevelser skapar en bild av att polisen har möjlighet att lösa de problem som de upplever finns i samhället inom ramen för sitt yrkesutövande. Det bidrar också till att skapa konsensus och ett förtroende för polisen och polisens arbete och reproducera en traditionell bild av polisens arbete.},
 author    = {Roshagen, Ida},
 keyword   = {kritisk diskursanalys,ideologi,praktiskt polisarbete,social struktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är vad samhället har bestämt" En kritisk analys av diskursen i dokumentärserien Malmöpolisen},
 year     = {2013},
}