Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykiskt välbefinnande och känsla av sammanhang hos kvinnliga arbetstagare vid offentlig sektor

Palmlin, Elin LU (2013) PSYK01 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan arbetstagarens välbefinnande och Antonovskys (1979) begrepp ”Känsla av sammanhang” (KASAM). Studien vill vidare undersöka om välbefinnande kan predicera känsla av sammanhang samt hur ålder är kopplat till välbefinnande. Bakgrunden till studien är den arbetsrelaterade ohälsan och en önskan om att med detta i åtanke fokusera på välbefinnandets förutsättningar istället för ohälsans orsaker.

Underlag för studien var 49 stycken kvinnliga arbetstagare inom offentlig sektor i Sverige. Dessa fick besvara enkäter som berörde variablerna Känsla av sammanhang (KASAM) och det upplevda psykologiska välbefinnandet. Utgångspunkten har således varit en kvantitativ ansats för att ha... (More)
Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan arbetstagarens välbefinnande och Antonovskys (1979) begrepp ”Känsla av sammanhang” (KASAM). Studien vill vidare undersöka om välbefinnande kan predicera känsla av sammanhang samt hur ålder är kopplat till välbefinnande. Bakgrunden till studien är den arbetsrelaterade ohälsan och en önskan om att med detta i åtanke fokusera på välbefinnandets förutsättningar istället för ohälsans orsaker.

Underlag för studien var 49 stycken kvinnliga arbetstagare inom offentlig sektor i Sverige. Dessa fick besvara enkäter som berörde variablerna Känsla av sammanhang (KASAM) och det upplevda psykologiska välbefinnandet. Utgångspunkten har således varit en kvantitativ ansats för att ha möjlighet att samla in en större mängd data. Önskvärt hade varit att komplettera med kvalitativa intervjuer men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. Det fanns en positiv, medelstark korrelation mellan variablerna Känsla av sammanhang och psykiskt välbefinnande samt signifikanta skillnader mellan åldersgruppers välbefinnande. Studien visade att psykiskt välbefinnandet kan predicera känsla av sammanhang. Då vissa variabler som var avsedda att undersökas (exempelvis utbildningsnivå och kön) inte uppfyllde kraven för varianshomogenitet var det där inte möjligt att dra några signifikanta slutsatser. I resultatdiskussionen efterlyses därmed vidare studier inom dessa områden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmlin, Elin LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mentally well-being, Sense of coherence, Offentlig sektor, Psykiskt välbefinnande, Känsla av sammanhang, Antonovsky, condition, public sector
language
Swedish
id
3470144
date added to LUP
2013-03-04 14:31:38
date last changed
2013-03-04 14:31:38
@misc{3470144,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan arbetstagarens välbefinnande och Antonovskys (1979) begrepp ”Känsla av sammanhang” (KASAM). Studien vill vidare undersöka om välbefinnande kan predicera känsla av sammanhang samt hur ålder är kopplat till välbefinnande. Bakgrunden till studien är den arbetsrelaterade ohälsan och en önskan om att med detta i åtanke fokusera på välbefinnandets förutsättningar istället för ohälsans orsaker. 

Underlag för studien var 49 stycken kvinnliga arbetstagare inom offentlig sektor i Sverige. Dessa fick besvara enkäter som berörde variablerna Känsla av sammanhang (KASAM) och det upplevda psykologiska välbefinnandet. Utgångspunkten har således varit en kvantitativ ansats för att ha möjlighet att samla in en större mängd data. Önskvärt hade varit att komplettera med kvalitativa intervjuer men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. Det fanns en positiv, medelstark korrelation mellan variablerna Känsla av sammanhang och psykiskt välbefinnande samt signifikanta skillnader mellan åldersgruppers välbefinnande. Studien visade att psykiskt välbefinnandet kan predicera känsla av sammanhang. Då vissa variabler som var avsedda att undersökas (exempelvis utbildningsnivå och kön) inte uppfyllde kraven för varianshomogenitet var det där inte möjligt att dra några signifikanta slutsatser. I resultatdiskussionen efterlyses därmed vidare studier inom dessa områden.},
 author    = {Palmlin, Elin},
 keyword   = {mentally well-being,Sense of coherence,Offentlig sektor,Psykiskt välbefinnande,Känsla av sammanhang,Antonovsky,condition,public sector},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykiskt välbefinnande och känsla av sammanhang hos kvinnliga arbetstagare vid offentlig sektor},
 year     = {2013},
}