Advanced

CD133 and ALDH1 as Prospective Markers for Cancer Stem Cells in Ileal Carcinoids

Hofving, Tobias (2012) MOBY15 20112
Degree Projects in Molecular Biology
Abstract (Swedish)
Roten till cancer?

Cancer är en ledande orsak till en stor mängd dödsfall i världen och därför en fruktad sjukdom. Forskningen gör dock framsteg och man kommer allt närmre svaren på gåtorna. På senare år har det föreslagits att en speciell typ av celler, cancerstamceller, är drivande och ligger bakom flera av cancersjukdomarnas egenskaper.

Alla organismer är uppbyggda av celler, den stora majoriteten med en egen arvsmassa – DNA. Ibland går det fel när en av cellerna ska dela sig och en förändring i arvsmassan, en mutation, uppkommer. Dessa mutationer ackumuleras över tid och har man otur kan vissa mutationer i kombination orsaka att cellen övergår till att bli en snabbt och okontrollerbart delande cancercell. Kan man hitta och... (More)
Roten till cancer?

Cancer är en ledande orsak till en stor mängd dödsfall i världen och därför en fruktad sjukdom. Forskningen gör dock framsteg och man kommer allt närmre svaren på gåtorna. På senare år har det föreslagits att en speciell typ av celler, cancerstamceller, är drivande och ligger bakom flera av cancersjukdomarnas egenskaper.

Alla organismer är uppbyggda av celler, den stora majoriteten med en egen arvsmassa – DNA. Ibland går det fel när en av cellerna ska dela sig och en förändring i arvsmassan, en mutation, uppkommer. Dessa mutationer ackumuleras över tid och har man otur kan vissa mutationer i kombination orsaka att cellen övergår till att bli en snabbt och okontrollerbart delande cancercell. Kan man hitta och isolera dessa cancerstamceller hoppas man kunna hitta de egenskaper som skiljer dem ifrån friska celler och på så vis skapa läkemedel som slår emot just dessa.

Att leta efter cancerstamceller

I detta arbete har jag försökt isolera och karaktärisera cancerstamceller som härstammar ifrån carcinoider, en typ av cancertumörer, i tunntarmen. För att åstadkomma detta användes sju så kallade markörer, molekyler som andra forskare tror uttrycks extra mycket i stamceller. För att se om dessa molekyler uttrycks i cellerna färgades de in med antikroppar. För varje markör användes en specifik antikropp som band till just denna och gav ifrån sig ett sken. Skenet studerades sedan i en flödescytometer med sorteringsfunktion, där celler som var intressanta kunde isoleras. I mitt fall fanns en grupp celler som i högre mån än de andra uttryckte markörerna CD133 och ALDH1. Dessa valdes därför ut för fortsatta experiment.

Experimenten bestod i att dels odla cellerna i olika medium för att studera dess egenskaper, men framförallt i att analysera cellernas mRNA. Allt som produceras av en cell har sitt ursprung i DNA, cellens bibliotek. När en molekyl ska produceras kommer DNA-molekylen att läsas av och en kopia av den del som kodar för molekylen, även kallad gen, skapas. Denna kopia består av mRNA och man kan på så vis få reda på hur mycket som produceras av en molekyl genom att se hur mycket mRNA associerat med just den molekylen som finns.

Jag studerade 21 olika typer av mRNA associerade med var sin molekyl som i forskning tidigare antytts vara karaktäristiska för just cancerstamceller. De tidigare utsorterade cellerna jämfördes med celler som inte genomgått någon särskild sortering och med celler som inte uttryckte de båda markörerna. Signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses för flera av markörerna. Särskilt de celler som uttryckte högre nivåer av ALDH1 tycks också uttrycka stor mängd av flera andra markörer som tros vara viktiga för cancerstamceller.

Handledare: Yvonne Arvidsson
Examensarbete - cell- och molekylärbiologi, 30 högskolepoäng, 2011
Forskningsgrupp Ola Nilsson, Sahlgrenska Cancercentrum, Göteborg. (Less)
Abstract
In recent years increasing evidence supporting the stem cell hypothesis have emerged and cancer stem cells (CSCs) have been reported to have been isolated in a wide variety of cancers. This CSC population has been attributed to contribute to the therapeutic resistance of many cancers and it is thus of great interest to find new therapeutic options targeting these cells. In ileal carcinoids however not much is known regarding the existence and properties of CSCs. The aim of this study was to identify, isolate and characterize cancer cell populations of ileal carcinoids sorted with fluorescent-activated cell sorting (FACS) using putative cancer stem cell markers. The FACS markers included the six cell surface receptors CD26, CD44, CD56,... (More)
In recent years increasing evidence supporting the stem cell hypothesis have emerged and cancer stem cells (CSCs) have been reported to have been isolated in a wide variety of cancers. This CSC population has been attributed to contribute to the therapeutic resistance of many cancers and it is thus of great interest to find new therapeutic options targeting these cells. In ileal carcinoids however not much is known regarding the existence and properties of CSCs. The aim of this study was to identify, isolate and characterize cancer cell populations of ileal carcinoids sorted with fluorescent-activated cell sorting (FACS) using putative cancer stem cell markers. The FACS markers included the six cell surface receptors CD26, CD44, CD56, CD117, CD133 and CD166 as well as an intracellular assay indicating the activity of the enzyme aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1). The CD133 and ALDH1 markers did respectively in both primary patient cultures and a cell line help to identify distinct cell subpopulations which when cultured on low-attachment plastic ware gave rise to sphere-like formations. Analysis of the populations by quantitative real-time PCR (qRT-PCR) showed significant differences in the expression of mRNA relevant to CSC. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hofving, Tobias
supervisor
organization
course
MOBY15 20112
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
3470274
date added to LUP
2013-02-18 14:25:04
date last changed
2013-02-25 16:46:56
@misc{3470274,
 abstract   = {In recent years increasing evidence supporting the stem cell hypothesis have emerged and cancer stem cells (CSCs) have been reported to have been isolated in a wide variety of cancers. This CSC population has been attributed to contribute to the therapeutic resistance of many cancers and it is thus of great interest to find new therapeutic options targeting these cells. In ileal carcinoids however not much is known regarding the existence and properties of CSCs. The aim of this study was to identify, isolate and characterize cancer cell populations of ileal carcinoids sorted with fluorescent-activated cell sorting (FACS) using putative cancer stem cell markers. The FACS markers included the six cell surface receptors CD26, CD44, CD56, CD117, CD133 and CD166 as well as an intracellular assay indicating the activity of the enzyme aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1). The CD133 and ALDH1 markers did respectively in both primary patient cultures and a cell line help to identify distinct cell subpopulations which when cultured on low-attachment plastic ware gave rise to sphere-like formations. Analysis of the populations by quantitative real-time PCR (qRT-PCR) showed significant differences in the expression of mRNA relevant to CSC.},
 author    = {Hofving, Tobias},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CD133 and ALDH1 as Prospective Markers for Cancer Stem Cells in Ileal Carcinoids},
 year     = {2012},
}