Advanced

Att välja grundläggande karttjänst : utveckling av jämförelsemodell och testverktyg för utvärdering

Ekman, Karin and Fellesson, Anna (2010) In Examensarbeten i geografisk informationsteknik EXTM05 20101
Surveying (M.Sc.Eng.)
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Många verksamheter använder karttjänster för att lösa problem och underlätta beslutsfattande. Allt fler upptäcker fördelarna med detta och integrerar karttjänster i verksamhetssystem. Dessa tjänster utvecklas från grundläggande karttjänster som kan ha betydande skillnader mellan sig vilket gör valet av tjänst till en viktig fråga. Eftersom karttjänsterna är olika och uppbyggda av en mängd mindre beståndsdelar blir jämförelsen av karttjänsterna tidsödande om alla komponenter ska utvärderas mot varandra.
Som stöd vid val av karttjänst utvecklades inom examensarbetet en
jämförelsemodell. Modellen kan användas för att underlätta urvalsarbetet
genom att strukturera de beståndsdelar som bygger upp en karttjänst för att... (More)
Sammanfattning: Många verksamheter använder karttjänster för att lösa problem och underlätta beslutsfattande. Allt fler upptäcker fördelarna med detta och integrerar karttjänster i verksamhetssystem. Dessa tjänster utvecklas från grundläggande karttjänster som kan ha betydande skillnader mellan sig vilket gör valet av tjänst till en viktig fråga. Eftersom karttjänsterna är olika och uppbyggda av en mängd mindre beståndsdelar blir jämförelsen av karttjänsterna tidsödande om alla komponenter ska utvärderas mot varandra.
Som stöd vid val av karttjänst utvecklades inom examensarbetet en
jämförelsemodell. Modellen kan användas för att underlätta urvalsarbetet
genom att strukturera de beståndsdelar som bygger upp en karttjänst för att tydliggöra skillnader mellan dem.
Under litteraturstudier upptäcktes hur olika och komplexa verksamheters
kravbilder på en kartjänst kan vara. En karttjänst är uppbyggd av en mängd beståndsdelar, olika parametrar är viktiga för olika verksamheter. För att inte proritera bort parametrar som i vissa situationer kan vara av värde strukturerades de under sju kategorier för att öka överblicken. För att spegla att verksamheter har olika behov kan användare justera vikter efter en kravspecifikation så att tyngdpunkten läggs på viktiga kategorier. Modellen anpassas efter användarens krav och användarbarheten ökar.
För att underlätta användningen av jämförelsemodellen utvecklades ett
testverktyg anpassat efter modellen. I verktyget kan användare ställa in vikter för att anpassa verktyget efter de egna behoven. Det finns test för de flesta kategorierna där användaren får en uppfattning om karttjänsternas för- och nackdelar då de utvärderas sida vid sida. Användaren betygsätter sedan respektive kategori. När utvärderingen är klar visas ett resultat där vikter och betyg presenteras.
För att förbättra modell samt testverktyg utfördes användartester och två
större pilotfall. I pilotstudien konstruerades verklighetstrogna testfall vilka användes för att utvärdera modell och verktyg.
Den slutsats som framkommit är att ett användningsområde för en generell
jämförelsemodell samt testverktyg finns. De prototyper som framtagits under examensarbetet behöver dock utvecklas för att fungera framgångsrikt. (Less)
Abstract
Summary: Many organizations use map services in their daily work to solve problems and enhance decision making processes. The number of organizations who enjoy the benefits of map services and integrate them into their system is increasing. To choose a certain map service is an important decision since the differences between them can be significant. The service is dependent on many minor components which all affect the outcome of the integrated system.
To simplify the procedure of choosing a fundamental map service, a general model was defined. The benchmarking model is used to ease the selection process by structuring the features that constitute a map service and clarifying the differences between them.
An existing structure was... (More)
Summary: Many organizations use map services in their daily work to solve problems and enhance decision making processes. The number of organizations who enjoy the benefits of map services and integrate them into their system is increasing. To choose a certain map service is an important decision since the differences between them can be significant. The service is dependent on many minor components which all affect the outcome of the integrated system.
To simplify the procedure of choosing a fundamental map service, a general model was defined. The benchmarking model is used to ease the selection process by structuring the features that constitute a map service and clarifying the differences between them.
An existing structure was sought to inspire and help define the benchmarking model. Studies of GIS related organizations and map services were also conducted, and the knowledge was used for choosing the components of the model.
Requirement specifications of map services for organizations can be complex and varied. Parameters for map services are measured differently depending on needs and business focus. Therefore, parameters in the model were structured under seven categories to create an overview. The benchmarking model can be adjusted with weights for each category to put emphasis on the most important requirements. This way the model can be kept general while being specific for its users.
A testing tool was implemented in the form of a web application, designed to evaluate and complement the model. The tool is an implementation of the benchmarking model and gives the user a deeper knowledge and
understanding of the model. While using the testing tool, a user may configure the tool to better suit the individual priorities. This is done by adjusting weights for each category. Some of the categories have hands on tests where both map services are presented together and commands chosen by the user are carried out simultaneously. These tests help the user grade the different categories which are finally presented along with the weights in a result page.
User tests and a pilot study helped to detect minor faults in the model and the application during the working process. For the pilot study two users cases were designed to test the model in different situations close to reality.
The conclusion of the master thesis is that a benchmarking model in
collaboration with a testing tool can be useful in the decision making process of integrating a map service. However, the prototypes that have been developed necessitates improvement to operate successfully. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Karin and Fellesson, Anna
supervisor
organization
alternative title
Selecting a map service : development of a benchmarking model and testing tool for evaluation
course
EXTM05 20101
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
GIS, karttjänst, jämförelsemodell, testverktyg, verksamhet, moln, map service, benchmarking model, testing tool, organization, cloud, computing
publication/series
Examensarbeten i geografisk informationsteknik
report number
2
language
Swedish
additional info
Fredrik Ekelund, vid SWECO Position, Malmö.
id
3516067
date added to LUP
2013-02-22 11:16:38
date last changed
2013-06-28 12:09:57
@misc{3516067,
 abstract   = {Summary: Many organizations use map services in their daily work to solve problems and enhance decision making processes. The number of organizations who enjoy the benefits of map services and integrate them into their system is increasing. To choose a certain map service is an important decision since the differences between them can be significant. The service is dependent on many minor components which all affect the outcome of the integrated system.
To simplify the procedure of choosing a fundamental map service, a general model was defined. The benchmarking model is used to ease the selection process by structuring the features that constitute a map service and clarifying the differences between them.
An existing structure was sought to inspire and help define the benchmarking model. Studies of GIS related organizations and map services were also conducted, and the knowledge was used for choosing the components of the model.
Requirement specifications of map services for organizations can be complex and varied. Parameters for map services are measured differently depending on needs and business focus. Therefore, parameters in the model were structured under seven categories to create an overview. The benchmarking model can be adjusted with weights for each category to put emphasis on the most important requirements. This way the model can be kept general while being specific for its users.
A testing tool was implemented in the form of a web application, designed to evaluate and complement the model. The tool is an implementation of the benchmarking model and gives the user a deeper knowledge and
understanding of the model. While using the testing tool, a user may configure the tool to better suit the individual priorities. This is done by adjusting weights for each category. Some of the categories have hands on tests where both map services are presented together and commands chosen by the user are carried out simultaneously. These tests help the user grade the different categories which are finally presented along with the weights in a result page.
User tests and a pilot study helped to detect minor faults in the model and the application during the working process. For the pilot study two users cases were designed to test the model in different situations close to reality.
The conclusion of the master thesis is that a benchmarking model in
collaboration with a testing tool can be useful in the decision making process of integrating a map service. However, the prototypes that have been developed necessitates improvement to operate successfully.},
 author    = {Ekman, Karin and Fellesson, Anna},
 keyword   = {GIS,karttjänst,jämförelsemodell,testverktyg,verksamhet,moln,map service,benchmarking model,testing tool,organization,cloud,computing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geografisk informationsteknik},
 title    = {Att välja grundläggande karttjänst : utveckling av jämförelsemodell och testverktyg för utvärdering},
 year     = {2010},
}