Advanced

Attitydskillnader hos en grupp en- och flerspråkiga föräldrar till barn i behov av TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Sundberg, Caroline LU (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Forskning visar på att man inom olika kulturer har olika vägar för att lära barn prata och kommunicera – så kallad språklig socialisation (Salameh, 2010). Detta gör att det man ser som riktigt och rätt i en kultur inte alltid stämmer överrens med vad man anser i en annan. I Sverige använder vi oss ofta av TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation vid kommunikationssvårigheter. Dock bygger denna metod mycket på mycket av det
som karaktäriserar den typ av språklig socialisation som vi använder oss av i västvärlden. Detta skulle eventuellt kunna leda till problem vid interventionen om föräldrar från andra kulturer förväntas jobba efter en metod som skiljer sig helt från deras egna normer. Därmed är syftet med denna... (More)
Forskning visar på att man inom olika kulturer har olika vägar för att lära barn prata och kommunicera – så kallad språklig socialisation (Salameh, 2010). Detta gör att det man ser som riktigt och rätt i en kultur inte alltid stämmer överrens med vad man anser i en annan. I Sverige använder vi oss ofta av TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation vid kommunikationssvårigheter. Dock bygger denna metod mycket på mycket av det
som karaktäriserar den typ av språklig socialisation som vi använder oss av i västvärlden. Detta skulle eventuellt kunna leda till problem vid interventionen om föräldrar från andra kulturer förväntas jobba efter en metod som skiljer sig helt från deras egna normer. Därmed är syftet med denna uppsats att undersöka huruvida en grupp en- och flerspråkiga föräldrar ser på TAKK och om det finns några skillnader i deras attityder till metoden. Tre enspråkiga och två flerspråkiga föräldrar deltog i intervjuer som spelades in på band och därefter transkriberades ortografiskt. Intervjuerna analyserades därefter med fokus på mening och redovisas i ämnesområdena; bakgrunden till teckenanvändandet, omgivningens användande av tecken, omgivningens attityder, eget teckenanvändande, egna känslor och attityder samt tankar kring flerspråkighet. Vid analysen framkom det att det fanns större likheter än skillnader mellan de en- och flerspråkiga föräldrarna och att samtliga föräldrar var mycket positiva till metoden som helhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundberg, Caroline LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
TAKK, flerspråkighet, attitydskillnader
language
Swedish
id
3516161
date added to LUP
2013-02-22 14:24:53
date last changed
2013-02-22 14:24:53
@misc{3516161,
 abstract   = {Forskning visar på att man inom olika kulturer har olika vägar för att lära barn prata och kommunicera – så kallad språklig socialisation (Salameh, 2010). Detta gör att det man ser som riktigt och rätt i en kultur inte alltid stämmer överrens med vad man anser i en annan. I Sverige använder vi oss ofta av TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation vid kommunikationssvårigheter. Dock bygger denna metod mycket på mycket av det
som karaktäriserar den typ av språklig socialisation som vi använder oss av i västvärlden. Detta skulle eventuellt kunna leda till problem vid interventionen om föräldrar från andra kulturer förväntas jobba efter en metod som skiljer sig helt från deras egna normer. Därmed är syftet med denna uppsats att undersöka huruvida en grupp en- och flerspråkiga föräldrar ser på TAKK och om det finns några skillnader i deras attityder till metoden. Tre enspråkiga och två flerspråkiga föräldrar deltog i intervjuer som spelades in på band och därefter transkriberades ortografiskt. Intervjuerna analyserades därefter med fokus på mening och redovisas i ämnesområdena; bakgrunden till teckenanvändandet, omgivningens användande av tecken, omgivningens attityder, eget teckenanvändande, egna känslor och attityder samt tankar kring flerspråkighet. Vid analysen framkom det att det fanns större likheter än skillnader mellan de en- och flerspråkiga föräldrarna och att samtliga föräldrar var mycket positiva till metoden som helhet.},
 author    = {Sundberg, Caroline},
 keyword   = {TAKK,flerspråkighet,attitydskillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Attitydskillnader hos en grupp en- och flerspråkiga föräldrar till barn i behov av TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation},
 year     = {2010},
}