Advanced

Svenska genom sång: en genväg till språkinlärning?

Thulin, Sanna (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Swedish through singing: a shortcut to language learning?
This study, based on the qualitative method, is meant to give an understanding of how pedagogues perform their teaching of the subject “Svenska för invandrare” (eng. “Swedish for immigrants”) by using singing in language training. My own interest in the subject was enhanced when I was appointed contact for a girl who had immigrated to Sweden from Chile. The study is meant to give the reader not only a picture of how to work with learning Swedish by singing, but also to illustrate what effect on the language singing and music has. The goal of this study is – in a way understandable also to an outsider – to try to shed light upon the good use we have of using music and singing in... (More)
Swedish through singing: a shortcut to language learning?
This study, based on the qualitative method, is meant to give an understanding of how pedagogues perform their teaching of the subject “Svenska för invandrare” (eng. “Swedish for immigrants”) by using singing in language training. My own interest in the subject was enhanced when I was appointed contact for a girl who had immigrated to Sweden from Chile. The study is meant to give the reader not only a picture of how to work with learning Swedish by singing, but also to illustrate what effect on the language singing and music has. The goal of this study is – in a way understandable also to an outsider – to try to shed light upon the good use we have of using music and singing in Swedish teaching. The Swedish local authorities have the responsibilities to offer immigrant Swedish teaching. The local authorities are also expected to motivate those immigrants who need to learn Swedish to educate themselves through SFI. Many pupils take part of the teaching performed by SFI, and it is therefore of interest that this teaching is of good quality and that good methods for teaching are developed. In this study are among other things told about how “Svenska med sång” (eng. “Swedish by singing”) is performed in the class room. I also bring up for discussion about my thoughts about pedagogy as well as my own future roll as a teacher. The results indicate that it would be of interest of continued research about how singing and music can contribute to the learning of Swedish for immigrants. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie, som bygger på den kvalitativa metoden, avser att skapa förståelse för hur pedagoger arbetar med undervisning i ämnet svenskundervisning för invandrare genom användandet av sång och musik i språkinlärning. Mitt intresse för ämnet förstärktes när jag blev kontaktperson till en tjej som hade invandrat till Sverige från Chile. Studien är menad att ge läsaren inte bara en bild av hur man kan arbeta med inlärning av svenska språket genom sång utan även belysa vilken påverkan på språket sången och musiken har. Vidare vill studien ge en bild av bakgrunden till och tankarna bakom arbetssätten. Målet med studien är att – på ett sätt som är förståeligt även för den oinvigde – belysa vilken nytta vi kan ha av att använda musik och sång i... (More)
Denna studie, som bygger på den kvalitativa metoden, avser att skapa förståelse för hur pedagoger arbetar med undervisning i ämnet svenskundervisning för invandrare genom användandet av sång och musik i språkinlärning. Mitt intresse för ämnet förstärktes när jag blev kontaktperson till en tjej som hade invandrat till Sverige från Chile. Studien är menad att ge läsaren inte bara en bild av hur man kan arbeta med inlärning av svenska språket genom sång utan även belysa vilken påverkan på språket sången och musiken har. Vidare vill studien ge en bild av bakgrunden till och tankarna bakom arbetssätten. Målet med studien är att – på ett sätt som är förståeligt även för den oinvigde – belysa vilken nytta vi kan ha av att använda musik och sång i svenskundervisning. Sveriges kommuner har ansvar för att erbjuda invandrare svenskundervisning. Kommunerna förväntas även motivera de invandrare som behöver lära sig svenska att utbilda sig via SFI. Många elever berörs av den undervisning som SFI bedriver och det är därför angeläget att den är av god kvalité och att bra undervisningsmetoder utvecklas. I denna studie berättas bland annat om hur svenska med sång ser ut i klassrummet. Jag för även en diskussion om mina tankar kring pedagogik och min egen framtida lärarroll. Resultaten tyder på att det är önskvärt med fortsatt forskning om hur sång och musik kan bidra till inlärningen av svenska språket för invandrare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thulin, Sanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SFI, Swedish for immigrants, learning Swedish through singing and music, language learning, Svenskinlärning för invandrare, svenskinlärning genom sång och musik, språkinlärning
language
Swedish
id
3558789
date added to LUP
2013-02-26 15:49:04
date last changed
2013-02-26 15:49:04
@misc{3558789,
 abstract   = {Swedish through singing: a shortcut to language learning?
This study, based on the qualitative method, is meant to give an understanding of how pedagogues perform their teaching of the subject “Svenska för invandrare” (eng. “Swedish for immigrants”) by using singing in language training. My own interest in the subject was enhanced when I was appointed contact for a girl who had immigrated to Sweden from Chile. The study is meant to give the reader not only a picture of how to work with learning Swedish by singing, but also to illustrate what effect on the language singing and music has. The goal of this study is – in a way understandable also to an outsider – to try to shed light upon the good use we have of using music and singing in Swedish teaching. The Swedish local authorities have the responsibilities to offer immigrant Swedish teaching. The local authorities are also expected to motivate those immigrants who need to learn Swedish to educate themselves through SFI. Many pupils take part of the teaching performed by SFI, and it is therefore of interest that this teaching is of good quality and that good methods for teaching are developed. In this study are among other things told about how “Svenska med sång” (eng. “Swedish by singing”) is performed in the class room. I also bring up for discussion about my thoughts about pedagogy as well as my own future roll as a teacher. The results indicate that it would be of interest of continued research about how singing and music can contribute to the learning of Swedish for immigrants.},
 author    = {Thulin, Sanna},
 keyword   = {SFI,Swedish for immigrants,learning Swedish through singing and music,language learning,Svenskinlärning för invandrare,svenskinlärning genom sång och musik,språkinlärning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska genom sång: en genväg till språkinlärning?},
 year     = {2012},
}