Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Säkerhet – Helighet? En studie om säkerhet i en högriskorganisation

Sääf, Jessica LU (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Högriskorganisationer kännetecknas av arbete som i vissa avseenden innebär risker. I de organisationerna måste säkerheten premieras, annars kan det få ödesdigra konsekvenser. Hur säkerheten premieras och vilken effekt det får, är fokus för föreliggande studie. Mer specifikt studeras om individens upplevelse av säkerhetsarbete kan förklaras med Émile Durkheims religionsteori.

Syfte: Belysa individens upplevelse av arbetet med säkerhetsrelaterade uppgifter. Vidare om arbetet med säkerhet kan fungera för att knyta individer samman.

Teoretisk utgångspunkt: Durkheims teori om religion och dess funktion att hålla samman sociala grupper används som teoretisk referensram. Med hjälp av begreppen Det heliga och det profana,... (More)
Problem/Bakgrund: Högriskorganisationer kännetecknas av arbete som i vissa avseenden innebär risker. I de organisationerna måste säkerheten premieras, annars kan det få ödesdigra konsekvenser. Hur säkerheten premieras och vilken effekt det får, är fokus för föreliggande studie. Mer specifikt studeras om individens upplevelse av säkerhetsarbete kan förklaras med Émile Durkheims religionsteori.

Syfte: Belysa individens upplevelse av arbetet med säkerhetsrelaterade uppgifter. Vidare om arbetet med säkerhet kan fungera för att knyta individer samman.

Teoretisk utgångspunkt: Durkheims teori om religion och dess funktion att hålla samman sociala grupper används som teoretisk referensram. Med hjälp av begreppen Det heliga och det profana, positiva och negativa ritualer har det empiriska materialet analyserats.

Undersökningens uppläggning: Det empiriska materialet består av åtta intervjuer med individer i en högriskorganisation. Materialet samlades in i en annan studie, med ett annat syfte och resulterade i två kandidatuppsatser vid Malmö högskola. Dock kunde materialet användas för ett annat syfte, det som föreliggande studie utgått från. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ovan nämnda, teoretiska referensram.

Slutsatser/Resultat: Studien visar att säkerhet premieras och respekteras i hög grad. Olika säkerhetsföreskrifter existerar för att säkerheten skall respekteras. Säkerheten kan definieras som heligt i denna kontext. Arbetet med säkerhet för individerna samman, där de gemensamt återskapar tron på säkerheten. Säkerhet knyter på så vis individerna till varandra, den ligger till grund för den sociala sammanhållningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sääf, Jessica LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social sammanhållning, HRO, det heliga, Émile Durkheim, ritualer
language
Swedish
id
3560764
date added to LUP
2013-03-06 07:26:45
date last changed
2013-03-06 07:26:45
@misc{3560764,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Högriskorganisationer kännetecknas av arbete som i vissa avseenden innebär risker. I de organisationerna måste säkerheten premieras, annars kan det få ödesdigra konsekvenser. Hur säkerheten premieras och vilken effekt det får, är fokus för föreliggande studie. Mer specifikt studeras om individens upplevelse av säkerhetsarbete kan förklaras med Émile Durkheims religionsteori.

Syfte: Belysa individens upplevelse av arbetet med säkerhetsrelaterade uppgifter. Vidare om arbetet med säkerhet kan fungera för att knyta individer samman.

Teoretisk utgångspunkt: Durkheims teori om religion och dess funktion att hålla samman sociala grupper används som teoretisk referensram. Med hjälp av begreppen Det heliga och det profana, positiva och negativa ritualer har det empiriska materialet analyserats.

Undersökningens uppläggning: Det empiriska materialet består av åtta intervjuer med individer i en högriskorganisation. Materialet samlades in i en annan studie, med ett annat syfte och resulterade i två kandidatuppsatser vid Malmö högskola. Dock kunde materialet användas för ett annat syfte, det som föreliggande studie utgått från. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ovan nämnda, teoretiska referensram. 
 
Slutsatser/Resultat: Studien visar att säkerhet premieras och respekteras i hög grad. Olika säkerhetsföreskrifter existerar för att säkerheten skall respekteras. Säkerheten kan definieras som heligt i denna kontext. Arbetet med säkerhet för individerna samman, där de gemensamt återskapar tron på säkerheten. Säkerhet knyter på så vis individerna till varandra, den ligger till grund för den sociala sammanhållningen.},
 author    = {Sääf, Jessica},
 keyword   = {social sammanhållning,HRO,det heliga,Émile Durkheim,ritualer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerhet – Helighet? En studie om säkerhet i en högriskorganisation},
 year     = {2013},
}