Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The change in intestinal microbiota among preschool children, after participation in a one year intervention study

Leonhard, Klara (2013) MOBM15 20122
Degree Projects in Molecular Biology
Abstract
Abstract

Problem with obesity is a growing health problem, and young children with obesity and overweight suffer a bigger risk to become overweight as adults. The aim of this study was to compare the differences which arise in the microbiota among preschool children who had participated in an intervention study. The present study includes two groups of children, whom had different body mass index after the end of the study. A selection of bacteria was analyzed with two different molecular techniques, which showed prevalence and diversity.
Abstract (Swedish)
Rätt bakterier i tarmen kan göra det lättare att förbli smal

Övervikt är ett stort problem i dagens samhälle. Övervikt och fetma kan kopplas ihop med ett antal sjukdomar som följd av övervikten. Personer med övervikt lider större risk att drabbas av hjärt– och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och även förtidig död. Det är visats av andra forskargrupper att överviktiga barn har en högre risk att själva bli överviktiga som vuxna. Tidigare har man bara fokuserat på att övervikt beror på att man äter för mycket och motionerar för lite, vilket gör så att överskottsenergin lagras i kroppen som fett. Men nu finns det studier som visar på att vissa personer har lättare för att bli överviktiga än andra, och man tror då att svaret på denna fråga... (More)
Rätt bakterier i tarmen kan göra det lättare att förbli smal

Övervikt är ett stort problem i dagens samhälle. Övervikt och fetma kan kopplas ihop med ett antal sjukdomar som följd av övervikten. Personer med övervikt lider större risk att drabbas av hjärt– och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och även förtidig död. Det är visats av andra forskargrupper att överviktiga barn har en högre risk att själva bli överviktiga som vuxna. Tidigare har man bara fokuserat på att övervikt beror på att man äter för mycket och motionerar för lite, vilket gör så att överskottsenergin lagras i kroppen som fett. Men nu finns det studier som visar på att vissa personer har lättare för att bli överviktiga än andra, och man tror då att svaret på denna fråga delvis kan hittas bland typen av bakterier som finns i vår tarm. Det har gjorts studier på möss som visar att vanliga möss ökar mer i vikt än möss som tagits fram och saknar bakterier i sin tarm, detta trots att de fick exakt likadan och lika mycket mat.
I människans tarm finns det 500 – 1000 olika bakteriearter som hjälper oss med att bryta ner fibrer som vi inte själva kan bryta ner, de hjälper också till med att producera och ta upp viktiga mineraler, samt skydda oss från Sjukdomsframkallande bakterier, vilket gör våra tarmbakterier till en viktig del i kroppens immunförsvar.
Detta projekt innefattar 14 barn som är uppdelade i två grupper. Dessa barn har tillsammans med många andra deltagit i en studie för överviktiga/feta barn som sträcker sig över 1 år. Studien som barnen har deltagit i går ut på att man ska nå fram till föräldrarna och försöka ända hela familjen inställning till nyttig mat och vikten av att röra på sig.
Av de 14 barn som blivit utvalda att delta i detta projekt är det 7 barn som minskat mest i BMI (body mass index, fås fram av att ta (längd x längd)/vikten), grupp 1, och 7 barn som inte minskat eller till och med ökat, grupp 2.
Ett antal olika bakterier valdes ut och prover testades som tagits före studien och efter 1 år, diversiteten (den biologiska mångfalden) analyserades också, för att sedan jämföra proverna före och efter.
Det visade sig att man kunde se en skillnad i att vissa bakterier förekom i större utsträckning, och att vissa fanns i färre antal i provet taget efter att studien avslutats hos grupp 1. När grupperna jämfördes med varandra kunde man inte se någon signifikant skillnad.

Handledare: Caroline Karlsson
Examnesarbete för masterexamen 30hp, cell och molekylarbiologi
Inst för livsmedelsteknik, Lunds tekniska högskola (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leonhard, Klara
supervisor
organization
course
MOBM15 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
3561351
date added to LUP
2013-03-04 11:47:47
date last changed
2013-03-04 11:47:47
@misc{3561351,
 abstract   = {Abstract

Problem with obesity is a growing health problem, and young children with obesity and overweight suffer a bigger risk to become overweight as adults. The aim of this study was to compare the differences which arise in the microbiota among preschool children who had participated in an intervention study. The present study includes two groups of children, whom had different body mass index after the end of the study. A selection of bacteria was analyzed with two different molecular techniques, which showed prevalence and diversity.},
 author    = {Leonhard, Klara},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The change in intestinal microbiota among preschool children, after participation in a one year intervention study},
 year     = {2013},
}