Advanced

Förebilda och utveckla teknik i gitarrundervisningen - strategier och förhållningssätt: En kvalitativ intervjustudie med fyra gitarrpedagoger från gymnasiets estetiska program

wiberg, andreas (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka gitarrlärares val av strategier samt förhållningsätt till att utveckla och förebilda gitarrteknik i gitarrämnet på gymnasiet. Undersökningen har sin utgångspunkt i elgitarrundervisningen på det svenska gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Som teoretisk bakgrund finns tidigare forskning, relaterad till olika aspekter av förebildandet som behandlas i studien. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod, där intervju har använts för datainsamling. Fyra gitarrpedagoger verksamma på olika musikestetiska program deltog i studien. Resultatet visar att dessa gitarrlärare i sitt förebildande möter en stor variation av genrer och tekniker, vilket innebär att gitarrlärarna ibland behöver... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka gitarrlärares val av strategier samt förhållningsätt till att utveckla och förebilda gitarrteknik i gitarrämnet på gymnasiet. Undersökningen har sin utgångspunkt i elgitarrundervisningen på det svenska gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Som teoretisk bakgrund finns tidigare forskning, relaterad till olika aspekter av förebildandet som behandlas i studien. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod, där intervju har använts för datainsamling. Fyra gitarrpedagoger verksamma på olika musikestetiska program deltog i studien. Resultatet visar att dessa gitarrlärare i sitt förebildande möter en stor variation av genrer och tekniker, vilket innebär att gitarrlärarna ibland behöver välja olika strategier för att möta upp elevens önskemål. Studien visar även att gitarrlärarna använder olika strategier för att utveckla de speltekniska färdigheterna hos eleven, samt förebildar teknik med en lyhördhet inför den konstnärliga aspekten av ämnet genom att ge eleven flera alternativ på speltekniska lösningar. Studiens resultat diskuteras utifrån uppsatsens teoretiska bakgrund och tidigare forskning. (Less)
Abstract
Title: Teaching and developing technique in guitar teaching – Strategies and approaches. A qualitative interview study with four guitarteachers at the upper secondary aesthetic music program of Sweden.
The purpose of this study is to investigate guitar teachers' selection of strategies and approaches to developing and teaching guitar technique in the guitar courses at upper secondary school. The investigation was based on the electric guitar teaching at the Swedish upper secondary aesthetic music program. As a theoretical background, litterature and previous research related to various aspects of teaching strategies was chosen. The study is based upon qualitative research as method, where interviews were used for data collection. Four... (More)
Title: Teaching and developing technique in guitar teaching – Strategies and approaches. A qualitative interview study with four guitarteachers at the upper secondary aesthetic music program of Sweden.
The purpose of this study is to investigate guitar teachers' selection of strategies and approaches to developing and teaching guitar technique in the guitar courses at upper secondary school. The investigation was based on the electric guitar teaching at the Swedish upper secondary aesthetic music program. As a theoretical background, litterature and previous research related to various aspects of teaching strategies was chosen. The study is based upon qualitative research as method, where interviews were used for data collection. Four guitar teachers from different musical aesthetic programs participated in the study. The results show that the guitar teachers encounter a wide variety of genres and techniques in their teaching, which means that they sometimes need to choose different strategies to meet the students needs. The study also shows that the guitar teachers use different strategies to develop the technique skills of the student, and in their teaching of guitar technique have a sensitivity to the artistic aspect of the subject by giving students several options of techniques. The results of the study are discussed from the theoretical background and previous research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
wiberg, andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Guitar teaching, electric guitar, guitar technique, teaching strategies, upper secondary school, youtube, gitarrundervisning, elgitarr, gitarrteknik, undervisningsstrategier, estetiska programmet
language
Swedish
id
3561659
date added to LUP
2013-03-05 10:48:11
date last changed
2013-04-09 13:39:21
@misc{3561659,
 abstract   = {Title: Teaching and developing technique in guitar teaching – Strategies and approaches. A qualitative interview study with four guitarteachers at the upper secondary aesthetic music program of Sweden.
The purpose of this study is to investigate guitar teachers' selection of strategies and approaches to developing and teaching guitar technique in the guitar courses at upper secondary school. The investigation was based on the electric guitar teaching at the Swedish upper secondary aesthetic music program. As a theoretical background, litterature and previous research related to various aspects of teaching strategies was chosen. The study is based upon qualitative research as method, where interviews were used for data collection. Four guitar teachers from different musical aesthetic programs participated in the study. The results show that the guitar teachers encounter a wide variety of genres and techniques in their teaching, which means that they sometimes need to choose different strategies to meet the students needs. The study also shows that the guitar teachers use different strategies to develop the technique skills of the student, and in their teaching of guitar technique have a sensitivity to the artistic aspect of the subject by giving students several options of techniques. The results of the study are discussed from the theoretical background and previous research.},
 author    = {wiberg, andreas},
 keyword   = {Guitar teaching,electric guitar,guitar technique,teaching strategies,upper secondary school,youtube,gitarrundervisning,elgitarr,gitarrteknik,undervisningsstrategier,estetiska programmet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förebilda och utveckla teknik i gitarrundervisningen - strategier och förhållningssätt: En kvalitativ intervjustudie med fyra gitarrpedagoger från gymnasiets estetiska program},
 year     = {2012},
}