Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Water transparency and light regime influence pikeperch (Sander lucioperca) foraging and prey selection - effects and mechanisms

Persson, Jens (2013) BIOY41 20101
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

As piscivorous fish is an important structuring force in lakes, introduction of new piscivore species
through biomanipulation efforts and commercial fishing may have unexpected effect on lake
ecosystems. In this study I evaluate how pikeperch (Sander lucioperca) forage on perch (Perca
fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) in clear to heavily brown water during day and night, in both
experimental and field studies. In both studies, perch was the main prey item in clear water during
daytime, as a consequence of short attack distance from the pikeperch and long escape distance from
the roach. In heavily brown water and during night time roach was the dominating prey item. In the
field, prey fish activity pattern differed... (More)
Abstract

As piscivorous fish is an important structuring force in lakes, introduction of new piscivore species
through biomanipulation efforts and commercial fishing may have unexpected effect on lake
ecosystems. In this study I evaluate how pikeperch (Sander lucioperca) forage on perch (Perca
fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) in clear to heavily brown water during day and night, in both
experimental and field studies. In both studies, perch was the main prey item in clear water during
daytime, as a consequence of short attack distance from the pikeperch and long escape distance from
the roach. In heavily brown water and during night time roach was the dominating prey item. In the
field, prey fish activity pattern differed in the clear lake where prey was mainly active during day,
whereas fish were constantly active during both day and night in the brown water lake. Due to the
ongoing brownification we can expect changes in predator-prey interactions and introduction of
pikeperch may change the predation regimes. (Less)
Abstract (Swedish)
Vad äter gösen när mörkret faller?

Gösen är en populär rovfisk som ofta planteras ut i svenska sjöar. Studien visar att gösen påverkas mycket av sikt- och ljusförhållanden i sjön. Gösen skiftar föda när ljuset faller i sjön eller när det blir brunfärgat. Att detta beror på kopplingar mellan individerna är något jag kan visa på i denna studie.

Beroende av beteende påverkas olika arter av rovfisk och bytesfisk olika av förändringar i dess omgivning. Exempel på något som kan förändras i sjöar är vattnets sikt- och ljusförhållanden. Dels varierar sikt- och ljusförhållanden på kort sikt mellan dygnets ljusa och mörka timmar. Även effekten av brunifiering, finfördelade växtrester från skog och mark rinner ut i sjöar och färgar vattnet... (More)
Vad äter gösen när mörkret faller?

Gösen är en populär rovfisk som ofta planteras ut i svenska sjöar. Studien visar att gösen påverkas mycket av sikt- och ljusförhållanden i sjön. Gösen skiftar föda när ljuset faller i sjön eller när det blir brunfärgat. Att detta beror på kopplingar mellan individerna är något jag kan visa på i denna studie.

Beroende av beteende påverkas olika arter av rovfisk och bytesfisk olika av förändringar i dess omgivning. Exempel på något som kan förändras i sjöar är vattnets sikt- och ljusförhållanden. Dels varierar sikt- och ljusförhållanden på kort sikt mellan dygnets ljusa och mörka timmar. Även effekten av brunifiering, finfördelade växtrester från skog och mark rinner ut i sjöar och färgar vattnet brunt, minskar ljusnedsläppet i vattenmassan.

I denna studie studerades gösens jaktbeteende och val av två olika bytestyper, mört och abborre, vid olika sikt- och ljusförhållanden. Totalt utfördes tre olika försök, två inne på labb och ett ute i fält. På labb studerades grundligt gösens jaktbeteende samt varför gösen valde att äta av abborre eller mört i olika sikt- och ljusförhållanden. Resultatet jämfördes senare med försök i fält där gösens bytesval av abborre och mört studerades såväl dag som natt i två olika sjöar med bra respektive dåligt sikt- och ljusförhållande.
Mörker gynnar gösen
Studien visar att dåliga sikt- och ljusförhållanden ger gösen större möjlighet att välja byte. Gösen smyger sig på sitt byte och attackerar på kort avstånd. Jakten blir därför effektivare i dåliga sikt- och ljusförhållanden då bytesfisken inte kan se gösen, gösen fångade då fler byten och valde främst att äta mört. I goda sikt- och ljusförhållanden påverkar bytets flyktbeteende gösens val av byte. Gösen kunde då inte fånga mörten som flydde på långt avstånd då den observerade gösen. Abborren som istället använde ett mer passivt beteende och flydde på kort avstånd från gösen var fortfarande ett möjligt byte. Gösen åt då enbart abborre. Samma resultat påvisades i fältförsöket.

Gösens förmåga att effektivt jaga i dåliga sikt- och ljusförhållanden är troligen en anledning till att den trivs bäst i dessa sjöar. I en sjö som går mot sämre sikt och ljusförhållanden, exempel genom brunifiering, kan gösen påverka balansen mellan rovfisk och bytesfisk vilket i sin tur kan påverka hela sjön.


Handledare: Lynn Ranåker
Examensarbete 30 hp i Akvatisk Ekologi* 2010
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Jens
supervisor
organization
course
BIOY41 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pikeperch, predator-prey interactions, prey selection, water transparency, brownification
language
English
id
3561856
date added to LUP
2013-03-05 16:41:38
date last changed
2013-03-05 16:41:38
@misc{3561856,
 abstract   = {Abstract

As piscivorous fish is an important structuring force in lakes, introduction of new piscivore species
through biomanipulation efforts and commercial fishing may have unexpected effect on lake
ecosystems. In this study I evaluate how pikeperch (Sander lucioperca) forage on perch (Perca
fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) in clear to heavily brown water during day and night, in both
experimental and field studies. In both studies, perch was the main prey item in clear water during
daytime, as a consequence of short attack distance from the pikeperch and long escape distance from
the roach. In heavily brown water and during night time roach was the dominating prey item. In the
field, prey fish activity pattern differed in the clear lake where prey was mainly active during day,
whereas fish were constantly active during both day and night in the brown water lake. Due to the
ongoing brownification we can expect changes in predator-prey interactions and introduction of
pikeperch may change the predation regimes.},
 author    = {Persson, Jens},
 keyword   = {Pikeperch,predator-prey interactions,prey selection,water transparency,brownification},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Water transparency and light regime influence pikeperch (Sander lucioperca) foraging and prey selection - effects and mechanisms},
 year     = {2013},
}