Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stockholmsbörsens avkastning efter stora prisrörelser på utländska börser

Wrangdahl, Victor LU and Söderblom, Jonathan (2013) NEKH01 20122
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning


Examensarbete i nationalekonomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, VT 2013
Seminariedatum: 2013.01.21

Författare: Jonathan Söderblom och Victor Wrangdahl
Handledare: Hans Byström

Titel: Stockholmbörsens avkastning efter stora prisrörelser på utländska börser - En överblick över OMX30, Nasdaq Composite och Nikkei 225-

Nyckelord: OMX30, Nikkei 225, Nasdaq, anomali, den effektiva marknadshypotesen, random walk, behavioral finance, heuristic- driven biases, representativeness, overconfidence, anchoring, aversion to ambiguity, Innumeracy, frame dependence och marknadsineffektivitet.

Bakgrund: Sverige är en liten öppen ekonomi som på många nivåer påverkas av svängningar i omvärlden. På vilket sätt... (More)
Sammanfattning


Examensarbete i nationalekonomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, VT 2013
Seminariedatum: 2013.01.21

Författare: Jonathan Söderblom och Victor Wrangdahl
Handledare: Hans Byström

Titel: Stockholmbörsens avkastning efter stora prisrörelser på utländska börser - En överblick över OMX30, Nasdaq Composite och Nikkei 225-

Nyckelord: OMX30, Nikkei 225, Nasdaq, anomali, den effektiva marknadshypotesen, random walk, behavioral finance, heuristic- driven biases, representativeness, overconfidence, anchoring, aversion to ambiguity, Innumeracy, frame dependence och marknadsineffektivitet.

Bakgrund: Sverige är en liten öppen ekonomi som på många nivåer påverkas av svängningar i omvärlden. På vilket sätt och i vilken utsträckning som Sveriges ekonomi påverkas är dock ett omdebatterat område. Denna uppsats ämnar vara ett hjälpande bidrag till förståelsen för hur den svenska finansiella marknaden rör sig efter svängningar på omvärldens finansiella börser.

Problemformulering:
· Hur har de aritmetiska medelavkastningarna för OMX30 sett ut historiskt på kort sikt efter att Nikkei 225 eller Nasdaq fallit/ökat med 3% eller mer?
· Kan vi hitta några historiska mönster mellan avkastningarna efter volatila dagar på Nikkei 225 eller Nasdaq?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur OMX30 har rört sig på kort sikt efter att volatila dagar på de utländska börserna Nasdaq Composite- och Nikkei 225 index har inträffat. Syftet är likväl att se om det går att finna någon form av historiskt mönster mellan avkastningarna för OMX30 dagarna efter volatila dagar på respektive index.

Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka hur OMX30 har rört sig de kommande dagarna efter att volatila dagar på Nasdaq Composite och Nikkei 225 inträffat. Den empiriska undersökningen är avgränsad till att endast mäta OMX30 medelavkastning på kort sikt.

Metod: I följande uppsats genomförs empirin med hjälp av kvantitativa och statistiska metoder. Utifrån våra data beräknar vi medelvärde, standardavvikelse, median och varians. Därefter analyseras framställda resultat med utgångspunkt i aktuella teorier för att kunna bedöma förklaringsgraden.

Resultat och slutsatser: Dagen efter volatila dagar på Nasdaq och Nikkei 225 har de aritmetiska medelavkastningarna för OMX30 varit relativt höga sett mot de ordinarie medelavkastningarna för indexet under de 22 år som beräkningarna avser. Medelavkastningen dag 1 för OMX30 har varit i samma riktning som den volatila dagens karaktär. Den relativt kraftiga medelavkastningen har dock utifrån våra observationer endast varit temporär. Dag 2 sett från referensdatumet har OMX30 historiskt i genomsnitt rört sig i motsatt riktning mot dag 1. Teorier inom behavioral finance kan utgöra bra analysverktyg för förståelsen för OMX30:s historiska utveckling i samband med volatila dagar på de utländska börserna. Utifrån vår undersökning anser vi att teorier inom behavioral finance utgör en bättre förklaringsmodell än de klassiska ekonomiska teorierna.

Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit av intresse att se hur OMX30 historiskt har rört sig efter volatila dagar på en rad andra stora börser än Nikkei 225 och Nasdaq, såsom Dow Jones Industrial Average, Shanghai osv (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wrangdahl, Victor LU and Söderblom, Jonathan
supervisor
organization
course
NEKH01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: OMX30, Nikkei 225, Nasdaq, anomali, den effektiva marknadshypotesen, random walk, behavioral finance, heuristic- driven biases, representativeness, overconfidence, anchoring, aversion to ambiguity, Innumeracy, frame dependence och marknadsineffektivitet.
language
Swedish
id
3561862
date added to LUP
2013-03-06 09:15:22
date last changed
2013-03-06 09:15:22
@misc{3561862,
 abstract   = {Sammanfattning
						

Examensarbete i nationalekonomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, VT 2013
Seminariedatum: 2013.01.21

Författare: Jonathan Söderblom och Victor Wrangdahl
Handledare: Hans Byström

Titel: Stockholmbörsens avkastning efter stora prisrörelser på utländska börser - En överblick över OMX30, Nasdaq Composite och Nikkei 225- 

Nyckelord: OMX30, Nikkei 225, Nasdaq, anomali, den effektiva marknadshypotesen, random walk, behavioral finance, heuristic- driven biases, representativeness, overconfidence, anchoring, aversion to ambiguity, Innumeracy, frame dependence och marknadsineffektivitet.

Bakgrund: Sverige är en liten öppen ekonomi som på många nivåer påverkas av svängningar i omvärlden. På vilket sätt och i vilken utsträckning som Sveriges ekonomi påverkas är dock ett omdebatterat område. Denna uppsats ämnar vara ett hjälpande bidrag till förståelsen för hur den svenska finansiella marknaden rör sig efter svängningar på omvärldens finansiella börser. 

Problemformulering: 
·	Hur har de aritmetiska medelavkastningarna för OMX30 sett ut historiskt på kort sikt efter att Nikkei 225 eller Nasdaq fallit/ökat med 3% eller mer?
·	Kan vi hitta några historiska mönster mellan avkastningarna efter volatila dagar på Nikkei 225 eller Nasdaq? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur OMX30 har rört sig på kort sikt efter att volatila dagar på de utländska börserna Nasdaq Composite- och Nikkei 225 index har inträffat. Syftet är likväl att se om det går att finna någon form av historiskt mönster mellan avkastningarna för OMX30 dagarna efter volatila dagar på respektive index. 

Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka hur OMX30 har rört sig de kommande dagarna efter att volatila dagar på Nasdaq Composite och Nikkei 225 inträffat. Den empiriska undersökningen är avgränsad till att endast mäta OMX30 medelavkastning på kort sikt. 

Metod: I följande uppsats genomförs empirin med hjälp av kvantitativa och statistiska metoder. Utifrån våra data beräknar vi medelvärde, standardavvikelse, median och varians. Därefter analyseras framställda resultat med utgångspunkt i aktuella teorier för att kunna bedöma förklaringsgraden. 

Resultat och slutsatser: Dagen efter volatila dagar på Nasdaq och Nikkei 225 har de aritmetiska medelavkastningarna för OMX30 varit relativt höga sett mot de ordinarie medelavkastningarna för indexet under de 22 år som beräkningarna avser. Medelavkastningen dag 1 för OMX30 har varit i samma riktning som den volatila dagens karaktär. Den relativt kraftiga medelavkastningen har dock utifrån våra observationer endast varit temporär. Dag 2 sett från referensdatumet har OMX30 historiskt i genomsnitt rört sig i motsatt riktning mot dag 1. Teorier inom behavioral finance kan utgöra bra analysverktyg för förståelsen för OMX30:s historiska utveckling i samband med volatila dagar på de utländska börserna. Utifrån vår undersökning anser vi att teorier inom behavioral finance utgör en bättre förklaringsmodell än de klassiska ekonomiska teorierna. 

Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit av intresse att se hur OMX30 historiskt har rört sig efter volatila dagar på en rad andra stora börser än Nikkei 225 och Nasdaq, såsom Dow Jones Industrial Average, Shanghai osv},
 author    = {Wrangdahl, Victor and Söderblom, Jonathan},
 keyword   = {Nyckelord: OMX30,Nikkei 225,Nasdaq,anomali,den effektiva marknadshypotesen,random walk,behavioral finance,heuristic- driven biases,representativeness,overconfidence,anchoring,aversion to ambiguity,Innumeracy,frame dependence och marknadsineffektivitet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stockholmsbörsens avkastning efter stora prisrörelser på utländska börser},
 year     = {2013},
}