Advanced

Sanering av förorenad jord - ur ett tids-, kostnads och miljöperspektiv

Waxegård, Sara LU (2010) MVEK02 20101
Studies in Environmental Science
Abstract
The Environment Department in Malmö has, during the work with remediation of contaminated soil, noted that at least 90% of the decontaminations in Malmö are done by excavation and removal of soil, so-called excavation remediation. Most of the excavated contaminated soil is deposited, but some is purified and reused in landfills. A wish expressed by the Environment Department is that the decontamination is accomplished with alternative methods, in which the contaminated soil is cleaned and reused in the community.
The aim of this work has been to investigate the range of technologies to clean contaminated soil and to discuss them in a time-, cost- and environmental perspective.
The choice of decontamination method is based upon the... (More)
The Environment Department in Malmö has, during the work with remediation of contaminated soil, noted that at least 90% of the decontaminations in Malmö are done by excavation and removal of soil, so-called excavation remediation. Most of the excavated contaminated soil is deposited, but some is purified and reused in landfills. A wish expressed by the Environment Department is that the decontamination is accomplished with alternative methods, in which the contaminated soil is cleaned and reused in the community.
The aim of this work has been to investigate the range of technologies to clean contaminated soil and to discuss them in a time-, cost- and environmental perspective.
The choice of decontamination method is based upon the pollution situation, such as the type of pollution, the level of contamination and its distribuation. Moreover, the objectives for the decontamination, as well as the time aspect, are important to consider. Each contaminated area has its own case-specific conditions, and it is impossible to generally recommend a particular method.
There is a wide range of remediation technologies that can purify the soil so that it becomes possible to re-use. Unfortunately, in the current situation, there is no demand for purified soil in Sweden. (Less)
Abstract (Swedish)
Vid arbetet med efterbehandling av förorenad jord har Miljöförvaltningen i Malmö noterat att minst 90 % av saneringarna i Malmö sker genom uppgrävning och bortforsling av jordmassorna, så kallad schaktsanering. En stor del av de uppgrävda jordmassorna deponeras, men en del renas och återanvänds inom deponier. En önskan från Miljöförvaltningen är att sanering sker med alternativa metoder, där den förorenade jorden renas och återanvänds i samhället.
Målsättningen med föreliggande arbete har varit att undersöka vad det finns för tekniker för rening av förorenad jord och att diskutera dessa i ett tids-, kostnads- och miljöperspektiv.
Valet av saneringsmetod utgår ifrån föroreningssituationen, så som vilken typ av förorening det rör sig om,... (More)
Vid arbetet med efterbehandling av förorenad jord har Miljöförvaltningen i Malmö noterat att minst 90 % av saneringarna i Malmö sker genom uppgrävning och bortforsling av jordmassorna, så kallad schaktsanering. En stor del av de uppgrävda jordmassorna deponeras, men en del renas och återanvänds inom deponier. En önskan från Miljöförvaltningen är att sanering sker med alternativa metoder, där den förorenade jorden renas och återanvänds i samhället.
Målsättningen med föreliggande arbete har varit att undersöka vad det finns för tekniker för rening av förorenad jord och att diskutera dessa i ett tids-, kostnads- och miljöperspektiv.
Valet av saneringsmetod utgår ifrån föroreningssituationen, så som vilken typ av förorening det rör sig om, vilka halter den finns i och hur utbredningen ser ut. Andra viktiga aspekter vid valet av metod är vilka åtgärdsmål som ska uppnås samt hur lång tid det får ta. Varje förorenad plats har specifika förutsättningar, och det är omöjligt att generellt rekommendera en viss metod.
Det finns ett brett utbud av saneringstekniker som kan användas för att rena förorenad jord så att den blir möjlig att återanvända. Tyvärr finns det i dagsläget ingen efterfrågan på renad jord i Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Waxegård, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Remediation of contaminated soil in a time-, cost- and environmental perspective.
course
MVEK02 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förorenad jord, saneringsmetoder, efterbehandling, renad jord, miljö
language
Swedish
id
3562326
date added to LUP
2016-09-13 09:43:23
date last changed
2016-09-13 09:43:23
@misc{3562326,
 abstract   = {The Environment Department in Malmö has, during the work with remediation of contaminated soil, noted that at least 90% of the decontaminations in Malmö are done by excavation and removal of soil, so-called excavation remediation. Most of the excavated contaminated soil is deposited, but some is purified and reused in landfills. A wish expressed by the Environment Department is that the decontamination is accomplished with alternative methods, in which the contaminated soil is cleaned and reused in the community.
The aim of this work has been to investigate the range of technologies to clean contaminated soil and to discuss them in a time-, cost- and environmental perspective.
The choice of decontamination method is based upon the pollution situation, such as the type of pollution, the level of contamination and its distribuation. Moreover, the objectives for the decontamination, as well as the time aspect, are important to consider. Each contaminated area has its own case-specific conditions, and it is impossible to generally recommend a particular method.
There is a wide range of remediation technologies that can purify the soil so that it becomes possible to re-use. Unfortunately, in the current situation, there is no demand for purified soil in Sweden.},
 author    = {Waxegård, Sara},
 keyword   = {förorenad jord,saneringsmetoder,efterbehandling,renad jord,miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sanering av förorenad jord - ur ett tids-, kostnads och miljöperspektiv},
 year     = {2010},
}