Advanced

Hur ser mjukbottenfaunans artsammansättning ut på Hanöbuktens grunda bottnar?

Holm, Madeleine (2012) BIOM35 20121
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

Hanöbukten bay, on the East coast of Scania, is heavily affected by emissions from surrounding agriculture, cities and industries. This study aims to investigate the bottom fauna in the inner bay. The inventory was conducted on two depths; 0,5 and 1,0 m. Samples were collected from 26 stations along the coast. The results show that the species diversity in the sampled area is low and mostly dominated by the crustacean Bathyporeia pilosa. In total, six different species was found during the inventory. The biomass differed significantly between the sampled locations on both 0,5 meters depth and 1,0 meters depth. The biomass also differed significantly between the two depths, with a higher biomass on 1,0 meters depth. The... (More)
Abstract

Hanöbukten bay, on the East coast of Scania, is heavily affected by emissions from surrounding agriculture, cities and industries. This study aims to investigate the bottom fauna in the inner bay. The inventory was conducted on two depths; 0,5 and 1,0 m. Samples were collected from 26 stations along the coast. The results show that the species diversity in the sampled area is low and mostly dominated by the crustacean Bathyporeia pilosa. In total, six different species was found during the inventory. The biomass differed significantly between the sampled locations on both 0,5 meters depth and 1,0 meters depth. The biomass also differed significantly between the two depths, with a higher biomass on 1,0 meters depth. The abundance did not differ significantly between the sampled locations on 0,5 meters depth, but there was a significant different on 1,0 meters depth. There was no significant different in abundance between the two sampled depths. In a comparison with an older inventory (from late 1980s) conducted in same area, the number of species, biomass and individuals per square meter have decreased. More continues inventories are needed to follow the trends in the area. (Less)
Abstract (Swedish)
Hanöbukten och dess invånare

Vattenkvaliteten i Hanöbukten har försämrats de senaste åren. Detta är ett aktuellt ämne som berör alla buktens invånare, land- som vattenlevande. Regeringen har nyligen insett allvaret i situationen och har delegera till Havs- och vattenmyndigheten att göra en större utredning för att gå till botten med problemet.
Fågeldöd, sjuk och mager fiskar samt minskade fångster har noterats i bukten i flera år (fig1). Trots flera års studier, med bl.a. provfiske, miljögiftsanalyser och mätningar av närsalter så har ingen kunnat förklara varför fiskarna har försvunnit från bukten och vattenkvaliteten försämrats. Mycket arbete återstår för att hitta bakomliggande orsaken/orsakerna.
I den här studien inventerades... (More)
Hanöbukten och dess invånare

Vattenkvaliteten i Hanöbukten har försämrats de senaste åren. Detta är ett aktuellt ämne som berör alla buktens invånare, land- som vattenlevande. Regeringen har nyligen insett allvaret i situationen och har delegera till Havs- och vattenmyndigheten att göra en större utredning för att gå till botten med problemet.
Fågeldöd, sjuk och mager fiskar samt minskade fångster har noterats i bukten i flera år (fig1). Trots flera års studier, med bl.a. provfiske, miljögiftsanalyser och mätningar av närsalter så har ingen kunnat förklara varför fiskarna har försvunnit från bukten och vattenkvaliteten försämrats. Mycket arbete återstår för att hitta bakomliggande orsaken/orsakerna.
I den här studien inventerades grunda mjukbottnar i inre Hanöbukten (djup < 1m). Dessa bottnar har bara blivit inventerade en gång förut, vilket gjordes för över 20 år sedan. Studien är utförd, i samarbete med Kristianstad miljökontor och Länsstyrelsen i Skåne, för att fylla en kunskapslucka om bottenfaunan i bukten. Bottenfauna är ett mycket bra instrument att använda vid miljöövervakning för att djuren är fleråriga och stationära vilket gör att de påverkas under en långtid av förändringar i vattnet. Ett vattenprov ger bara en ögonblicklig bild av hur miljön ser ut just då, vilket snabbt kan förändras av vindar och strömmar.
Resultatet av studien visade att bottnarna är mycket artfattiga och domineras nästan helt av kräftdjuret Bathyporeia pilosa (fig 2). En och annan mussla hittades också samt andra arter av mindre kräftdjur. Bottnarna hade låg halt organiskt material och verkade inte påverkade av syrebrist. Det grundaste djupet som inventerades (0,5 m) hade lägre antal djur än det djupaste djupet (1m). Bottensubstratet bestod nästan enbart av finkornig sand, vilket gör att det svårt för många arter att etablera sig.
Studien gav en indikation på att det har skett en minskning av många arter sedan förgående studie utfördes. Om detta är en naturlig variation eller pga. att bukten påverkats av föroreningar är svårt att dra någon slutsats om. Färre djur kan vara ett kvitto på att kommunen har lyckats med att minska näringsutsläppet i bukten så bra att det finns mindre mat för de bottenlevande djuren. Det behövs ytterligare studier för att följa förändringar i bottenfaunan på Hanöbuktens bottnar. Förhoppningarna är att bukten kan fortsätta vara ett attraktivt turistmål med ett rikt fiskesamhälle även i framtiden.

Handledare: Per Carlsson
Examensarbete för masterexamen 30 hp i Akvatisk ekologi 2012
Biologiska institutionen, Lunds universitet
I samarbete med miljökontoret i Kristianstad och Länsstyrelsen Skåne (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Madeleine
supervisor
organization
course
BIOM35 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
3563586
date added to LUP
2013-03-12 13:55:59
date last changed
2013-03-12 13:55:59
@misc{3563586,
 abstract   = {Abstract

Hanöbukten bay, on the East coast of Scania, is heavily affected by emissions from surrounding agriculture, cities and industries. This study aims to investigate the bottom fauna in the inner bay. The inventory was conducted on two depths; 0,5 and 1,0 m. Samples were collected from 26 stations along the coast. The results show that the species diversity in the sampled area is low and mostly dominated by the crustacean Bathyporeia pilosa. In total, six different species was found during the inventory. The biomass differed significantly between the sampled locations on both 0,5 meters depth and 1,0 meters depth. The biomass also differed significantly between the two depths, with a higher biomass on 1,0 meters depth. The abundance did not differ significantly between the sampled locations on 0,5 meters depth, but there was a significant different on 1,0 meters depth. There was no significant different in abundance between the two sampled depths. In a comparison with an older inventory (from late 1980s) conducted in same area, the number of species, biomass and individuals per square meter have decreased. More continues inventories are needed to follow the trends in the area.},
 author    = {Holm, Madeleine},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ser mjukbottenfaunans artsammansättning ut på Hanöbuktens grunda bottnar?},
 year     = {2012},
}