Advanced

Att verka som körledare - En kvalitativ undersökning om körledares yrkessituation

Hedström, My (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Being a choir leader - a qualitative study on choir leaders' work field.
This paper means to describe the early years in a choir leader’s work field and investigate if the choir conducting education is adequate for the intended assignment of being a choir leader. The study also means to find out if choir leaders are in need of further education of choir leading. The study is based on four qualitative interviews with choir leaders and the results show that it is easy to get an employment in a choir, although the income from it does not add up to a full time profession. After working a few years, the choir leaders develop confidence in leading choirs. The respondents criticise the methodical choir lessons held at the
academy for not... (More)
Title: Being a choir leader - a qualitative study on choir leaders' work field.
This paper means to describe the early years in a choir leader’s work field and investigate if the choir conducting education is adequate for the intended assignment of being a choir leader. The study also means to find out if choir leaders are in need of further education of choir leading. The study is based on four qualitative interviews with choir leaders and the results show that it is easy to get an employment in a choir, although the income from it does not add up to a full time profession. After working a few years, the choir leaders develop confidence in leading choirs. The respondents criticise the methodical choir lessons held at the
academy for not being individually adjusted and emphasize the importance of having an internship in a choir. (Less)
Abstract (Swedish)
Det här examensarbetet ämnar undersöka hur de första åren ter sig för körledare som har en lärarexamen med fördjupning inom kör- och körledning på Musikhögskolan i Malmö och huruvida körledningsutbildningen har varit adekvat för arbetslivet. Vidare undersöks om de känner något behov av vidareutbildning inom körledningsområdet. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med fyra körledare framkommer det att det finns gott om körledarjobb, men att det är svårt att jobba heltid som körledare, då det är svårt att få ihop arbetstimmar när den mesta av körverksamheten är förlagd kvällstid. Resultaten tyder på att man efter några år som körledare utvecklar en säkerhet och en trygghet i att stå framför en kör. Kritik riktas bland annat mot... (More)
Det här examensarbetet ämnar undersöka hur de första åren ter sig för körledare som har en lärarexamen med fördjupning inom kör- och körledning på Musikhögskolan i Malmö och huruvida körledningsutbildningen har varit adekvat för arbetslivet. Vidare undersöks om de känner något behov av vidareutbildning inom körledningsområdet. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med fyra körledare framkommer det att det finns gott om körledarjobb, men att det är svårt att jobba heltid som körledare, då det är svårt att få ihop arbetstimmar när den mesta av körverksamheten är förlagd kvällstid. Resultaten tyder på att man efter några år som körledare utvecklar en säkerhet och en trygghet i att stå framför en kör. Kritik riktas bland annat mot körledningskurserna under utbildningen som inte upplevts som individanpassade och betydelsen av att ha praktik kopplad till körledningskursen påvisas. Körledarnas vidareutbildningsbehov skiljer sig åt inom området körledning. I kapitel ett ges en utförligare bakgrund till studien, följt av en presentation av studiens syfte. I kapitel två presenteras allmän historik om körsång och en beskrivning av högskoleämnet "Kör- och körledning", samt teoretiska utgångspunkter. I kapitel tre redovisas vald forskningsmetod och där beskrivs även tillvägagångssättet för insamlandet av information.
Resultaten redovisas i kapitel fyra. I kapitel fem möter resultaten tidigare forskning och diskuteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedström, My
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
choir, choir leader, choir education, internship, career, kör, körledare, körledarutbildning, praktik, karriär
language
Swedish
id
3563609
date added to LUP
2013-03-12 15:24:03
date last changed
2013-03-12 15:24:03
@misc{3563609,
 abstract   = {Title: Being a choir leader - a qualitative study on choir leaders' work field.
This paper means to describe the early years in a choir leader’s work field and investigate if the choir conducting education is adequate for the intended assignment of being a choir leader. The study also means to find out if choir leaders are in need of further education of choir leading. The study is based on four qualitative interviews with choir leaders and the results show that it is easy to get an employment in a choir, although the income from it does not add up to a full time profession. After working a few years, the choir leaders develop confidence in leading choirs. The respondents criticise the methodical choir lessons held at the
academy for not being individually adjusted and emphasize the importance of having an internship in a choir.},
 author    = {Hedström, My},
 keyword   = {choir,choir leader,choir education,internship,career,kör,körledare,körledarutbildning,praktik,karriär},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att verka som körledare - En kvalitativ undersökning om körledares yrkessituation},
 year     = {2012},
}