Advanced

Ropen skalla - musikskapande åt alla! - En studie om en musiklärare och en musikintresserad elev med funktionsnedsättning som arbetar tillsammans med musikskapande

Westberg, Ida (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Calling out - creative music making for everyone! A study about a music teacher and a pupil with a physical disability working together with creative music making.
The purpose of this study is to investigate tools for working with creative music making with pupils with physical impairments. In a qualitative case study we follow one music teacher and one student in primary school. Data was collected through classroom observations and interviews. I start with presenting the theoretical background and refer literature about physical disabilities and creative music making. The result chapter is divided in three parts; the process, the tools and the harvest. In the discussion I compare the results and the theoretical chapter.
The... (More)
Title: Calling out - creative music making for everyone! A study about a music teacher and a pupil with a physical disability working together with creative music making.
The purpose of this study is to investigate tools for working with creative music making with pupils with physical impairments. In a qualitative case study we follow one music teacher and one student in primary school. Data was collected through classroom observations and interviews. I start with presenting the theoretical background and refer literature about physical disabilities and creative music making. The result chapter is divided in three parts; the process, the tools and the harvest. In the discussion I compare the results and the theoretical chapter.
The conclusion is that all music teachers may need the knowledge on how
to work with these pupils in their teaching practise. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att finna verktyg för att kunna arbeta med musikskapande med elever som har en funktionsnedsättning. Det är en kvalitativ fallstudie där vi följer en musiklärare och en elev. Data är insamlat genom klassrumsobservationer och intervjuer. Jag börjar med att presentera den teorietiska bakgrunden och refererar till litteratur om funktionsnedsättningar och musik och musikskapande. Resultatet är indelat i tre områden; processen, verktygen och skörden. I diskussionen jämför jag resultaten med det teoretiska kapitlet. Slutsatsen är att i sitt yrke kan alla musiklärare behöva kunskap om hur man kan arbeta med dessa elever.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3563625,
 abstract   = {Title: Calling out - creative music making for everyone! A study about a music teacher and a pupil with a physical disability working together with creative music making.
The purpose of this study is to investigate tools for working with creative music making with pupils with physical impairments. In a qualitative case study we follow one music teacher and one student in primary school. Data was collected through classroom observations and interviews. I start with presenting the theoretical background and refer literature about physical disabilities and creative music making. The result chapter is divided in three parts; the process, the tools and the harvest. In the discussion I compare the results and the theoretical chapter.
The conclusion is that all music teachers may need the knowledge on how
to work with these pupils in their teaching practise.},
 author    = {Westberg, Ida},
 keyword   = {Creative music making,music and disabilities,creative music making with disabilities,physically disabled children composing,musikskapande,musik och funktionsnedsättning,musikskapande med funktionsnedsättning,barn med funktionshinder och komposition.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ropen skalla - musikskapande åt alla! - En studie om en musiklärare och en musikintresserad elev med funktionsnedsättning som arbetar tillsammans med musikskapande},
 year     = {2012},
}