Advanced

The effects of shading and surrounding landscape composition on arthropod pest abundance in Coffea arabica plantations

Backlund, Nina (2012) BIOM24 20121
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Kan skuggträd och landskapsdesign minska insektsangrepp på kaffe?

Kaffe är en av de viktigaste handelsvarorna i världen, uppskattningsvis dricker 500 miljoner människor över hela världen denna mytomspunna dryck. Svenskarna konsumerar massvis med kaffe, i medeltal hela 161 liter/person/år, vilket skulle räcka till att fylla ett badkar. Över 20 miljoner familjer i över 50 länder är beroende av kaffe för sitt uppehälle, men många kaffebönder får kämpa hårt för att överleva. Böndernas liv försvåras av skadeinsekter som lever på kaffebuskarna. Många bönder använder bekämpningsmedel, men dessa är giftiga och skadar både böndernas hälsa och miljön. Därför behövs alternativa hållbara kontrollmetoder.

Traditionellt odlas kaffe under... (More)
Kan skuggträd och landskapsdesign minska insektsangrepp på kaffe?

Kaffe är en av de viktigaste handelsvarorna i världen, uppskattningsvis dricker 500 miljoner människor över hela världen denna mytomspunna dryck. Svenskarna konsumerar massvis med kaffe, i medeltal hela 161 liter/person/år, vilket skulle räcka till att fylla ett badkar. Över 20 miljoner familjer i över 50 länder är beroende av kaffe för sitt uppehälle, men många kaffebönder får kämpa hårt för att överleva. Böndernas liv försvåras av skadeinsekter som lever på kaffebuskarna. Många bönder använder bekämpningsmedel, men dessa är giftiga och skadar både böndernas hälsa och miljön. Därför behövs alternativa hållbara kontrollmetoder.

Traditionellt odlas kaffe under skuggträd, men eftersom blommningen induceras av ljus kan solexponerade plantager i alla fall på kort sikt ge högre avkastning och därför odlas kaffe numera ofta utan skuggträd. Agroforestry, som uppmuntras av den Svenska biståndsorganisationen Vi-skogen, är en jordbruksmetod där träd integreras med grödor för att ge ekologiska och ekonomiska fördelar. En sådan fördel kan vara ökad biologisk kontroll av skadeinsekter. Träden kan skapa en mer fördelaktig miljö för skadeinsekternas naturliga fiender. Skadeinsekterna påverkas även av omgivningen då plantager som omges av komplexa landskap med större andel naturlig vegetation ofta har fler naturliga fiender, men det är osäkert om detta verkligen resulterar i färre skadeinseker. Det har även visat sig att effekten av de lokala åtgärderna kan bero på omgivningen med högst effekt i enkla landskap.

I denna studie ville vi undersöka betydelsen av och potentiella interaktioner mellan landskapskomplexitet och lokal skuggningsgrad. Detta gjorde vi genom att jämföra skadeangrepp i solexponerade och skuggade kaffeplantager i västra Kenya. Plantagerna var omgivna av landskap med varierande komplexitet. Vi intervjuvade även bönderna och en statlig organisation - CRF (Coffee Research Foundation) för att jämföra deras perspektiv och inventerade vilka trädarter som fanns inom plantagerna.

Generellt så upplevde inte bönderna insekter som något stort problem i kaffeeproduktionen och de flesta såg skuggning som något positivt för kaffet. Totalt fanns 36 olika arter av träd i våra utvalda kaffeplantager, men de flesta av dessa fanns i låga antal. CRF verkade ha en ganska strikt syn på agroforestry och jag efterlyser därför mer samarbete mellan CRF och Vi-skogen. En av de undersökta skadeinsektsarterna fanns i signifikant högre antal i skuggade plantager, men de andra arterna påverkades inte direkt av lokal skuggning. Landskapets komplexitet hade ingen direkt effekt på skadeinsekterna, men däremot påverkade omgivningen effekten av den lokala skuggningen. De flesta av dessa interaktioner tyder på att lokal skuggning har högst effekt i enkla landskap. Dessa resultat belyser hur viktigt det är att ta hänsyn till både skötsel på fält- och landskapsnivå för att designa hållbara jordbrukslandskap.

Handledare: Mattias Jonsson
Examensarbete för masterexamen 30 hp i bevarandebiologi 2012
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backlund, Nina
supervisor
organization
course
BIOM24 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
3564005
date added to LUP
2013-03-13 14:32:48
date last changed
2013-03-13 14:32:48
@misc{3564005,
 abstract   = {Kan skuggträd och landskapsdesign minska insektsangrepp på kaffe?

Kaffe är en av de viktigaste handelsvarorna i världen, uppskattningsvis dricker 500 miljoner människor över hela världen denna mytomspunna dryck. Svenskarna konsumerar massvis med kaffe, i medeltal hela 161 liter/person/år, vilket skulle räcka till att fylla ett badkar. Över 20 miljoner familjer i över 50 länder är beroende av kaffe för sitt uppehälle, men många kaffebönder får kämpa hårt för att överleva. Böndernas liv försvåras av skadeinsekter som lever på kaffebuskarna. Många bönder använder bekämpningsmedel, men dessa är giftiga och skadar både böndernas hälsa och miljön. Därför behövs alternativa hållbara kontrollmetoder. 

Traditionellt odlas kaffe under skuggträd, men eftersom blommningen induceras av ljus kan solexponerade plantager i alla fall på kort sikt ge högre avkastning och därför odlas kaffe numera ofta utan skuggträd. Agroforestry, som uppmuntras av den Svenska biståndsorganisationen Vi-skogen, är en jordbruksmetod där träd integreras med grödor för att ge ekologiska och ekonomiska fördelar. En sådan fördel kan vara ökad biologisk kontroll av skadeinsekter. Träden kan skapa en mer fördelaktig miljö för skadeinsekternas naturliga fiender. Skadeinsekterna påverkas även av omgivningen då plantager som omges av komplexa landskap med större andel naturlig vegetation ofta har fler naturliga fiender, men det är osäkert om detta verkligen resulterar i färre skadeinseker. Det har även visat sig att effekten av de lokala åtgärderna kan bero på omgivningen med högst effekt i enkla landskap. 

I denna studie ville vi undersöka betydelsen av och potentiella interaktioner mellan landskapskomplexitet och lokal skuggningsgrad. Detta gjorde vi genom att jämföra skadeangrepp i solexponerade och skuggade kaffeplantager i västra Kenya. Plantagerna var omgivna av landskap med varierande komplexitet. Vi intervjuvade även bönderna och en statlig organisation - CRF (Coffee Research Foundation) för att jämföra deras perspektiv och inventerade vilka trädarter som fanns inom plantagerna. 

Generellt så upplevde inte bönderna insekter som något stort problem i kaffeeproduktionen och de flesta såg skuggning som något positivt för kaffet. Totalt fanns 36 olika arter av träd i våra utvalda kaffeplantager, men de flesta av dessa fanns i låga antal. CRF verkade ha en ganska strikt syn på agroforestry och jag efterlyser därför mer samarbete mellan CRF och Vi-skogen. En av de undersökta skadeinsektsarterna fanns i signifikant högre antal i skuggade plantager, men de andra arterna påverkades inte direkt av lokal skuggning. Landskapets komplexitet hade ingen direkt effekt på skadeinsekterna, men däremot påverkade omgivningen effekten av den lokala skuggningen. De flesta av dessa interaktioner tyder på att lokal skuggning har högst effekt i enkla landskap. Dessa resultat belyser hur viktigt det är att ta hänsyn till både skötsel på fält- och landskapsnivå för att designa hållbara jordbrukslandskap. 

Handledare: Mattias Jonsson 
Examensarbete för masterexamen 30 hp i bevarandebiologi 2012
Biologiska institutionen, Lunds universitet},
 author    = {Backlund, Nina},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The effects of shading and surrounding landscape composition on arthropod pest abundance in Coffea arabica plantations},
 year     = {2012},
}