Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Moderna grunder - Konceptgrundläggning för flerbostadshus

Rovapalo, Fiona (2009) VGTM01 20082
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Structural Mechanics
Abstract (Swedish)
Ökad industrialisering har inneburit stora effektivitetsvinster vid nybyggnation av flerbostadshus. Det finns dock ännu ingen metod för standardisering och industrialisering av grundläggningen, vilket gör den till en relativt kostsam och resurskrävande del av byggprocessen.

Skanska har startat ett konceptbygge som kallas Moderna Hus. Syftet är att genom standardisering och industrialisering kapa bygg- och projekteringskostnaderna och därigenom skapa ett billigare boende. Husen är flerbostadshus som uppförs i sex till åtta våningar. Idag är i stort sett allt utom själva grundläggningen av Moderna Hus standardiserat. Kostnaden för grundläggningen är relativt hög och en standardisering av
grundläggningen skulle innebära ytterligare... (More)
Ökad industrialisering har inneburit stora effektivitetsvinster vid nybyggnation av flerbostadshus. Det finns dock ännu ingen metod för standardisering och industrialisering av grundläggningen, vilket gör den till en relativt kostsam och resurskrävande del av byggprocessen.

Skanska har startat ett konceptbygge som kallas Moderna Hus. Syftet är att genom standardisering och industrialisering kapa bygg- och projekteringskostnaderna och därigenom skapa ett billigare boende. Husen är flerbostadshus som uppförs i sex till åtta våningar. Idag är i stort sett allt utom själva grundläggningen av Moderna Hus standardiserat. Kostnaden för grundläggningen är relativt hög och en standardisering av
grundläggningen skulle innebära ytterligare minskning av bygg- och
projekteringskostnaderna.

Eftersom grundläggningsmetoden är beroende av de geotekniska och geologiska förutsättningarna på den plats där husen skall uppföras, är förutsättningarna för grundläggningen mycket olika. De två vanligaste grundläggningsmetoderna för denna typ av byggnader är pålgrundläggning och grundläggning på självbärande sulor. Arbetet har därför fokuserat på dessa två metoder. Arbetet har avgränsats till studium av två typer av
naturligt lagrade jordar - friktionsjord och lera.

Standardiseringsmöjligheterna för grundläggningen har undersökts genom att studera de hittills genomförda Moderna Hus-projekten inom Skanska och genom att ta fram förslag till en standardiserad grundläggning för Moderna Hus-konceptets hus. En standard innebär att det ska finnas en bestämd grundläggningslösning för varje hustyp vid definierade geologiska förutsättningar.

Förslag till en standardiserad grundläggning har tagits fram för sex- och åttavåningars punkthus och femvåningars lamellhus. Grundläggningslösningar med fribärande sulor för naturligt lagrad friktionsjord med friktionsvinkel 34 till 40 och lösningar med pålar för
lerjordar med dimensionerade skjuvhållfastheten 15 kPa.

Enligt förslagen på standardlösning för Moderna Hus och studier av genomförda Moderna Hus-projekt kan grundläggningen standardiseras. En standardiserad grundläggning kräver att inga förändringar görs på den bärande stommen. Intressant fortsatt arbete är att studera inverkan av förändringar på stommen och de möjliga kostnads- och tidsbesparingar som antas finnas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rovapalo, Fiona
supervisor
organization
course
VGTM01 20082
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
report number
TVSM-5158
ISSN
0281-6679
language
Swedish
id
3566908
date added to LUP
2013-08-02 11:28:39
date last changed
2013-09-06 14:18:20
@misc{3566908,
 abstract   = {{Ökad industrialisering har inneburit stora effektivitetsvinster vid nybyggnation av flerbostadshus. Det finns dock ännu ingen metod för standardisering och industrialisering av grundläggningen, vilket gör den till en relativt kostsam och resurskrävande del av byggprocessen. 
 
Skanska har startat ett konceptbygge som kallas Moderna Hus. Syftet är att genom standardisering och industrialisering kapa bygg- och projekteringskostnaderna och därigenom skapa ett billigare boende. Husen är flerbostadshus som uppförs i sex till åtta våningar. Idag är i stort sett allt utom själva grundläggningen av Moderna Hus standardiserat. Kostnaden för grundläggningen är relativt hög och en standardisering av 
grundläggningen skulle innebära ytterligare minskning av bygg- och 
projekteringskostnaderna.

Eftersom grundläggningsmetoden är beroende av de geotekniska och geologiska förutsättningarna på den plats där husen skall uppföras, är förutsättningarna för grundläggningen mycket olika. De två vanligaste grundläggningsmetoderna för denna typ av byggnader är pålgrundläggning och grundläggning på självbärande sulor. Arbetet har därför fokuserat på dessa två metoder. Arbetet har avgränsats till studium av två typer av
naturligt lagrade jordar - friktionsjord och lera.

Standardiseringsmöjligheterna för grundläggningen har undersökts genom att studera de hittills genomförda Moderna Hus-projekten inom Skanska och genom att ta fram förslag till en standardiserad grundläggning för Moderna Hus-konceptets hus. En standard innebär att det ska finnas en bestämd grundläggningslösning för varje hustyp vid definierade geologiska förutsättningar.

Förslag till en standardiserad grundläggning har tagits fram för sex- och åttavåningars punkthus och femvåningars lamellhus. Grundläggningslösningar med fribärande sulor för naturligt lagrad friktionsjord med friktionsvinkel 34 till 40 och lösningar med pålar för
lerjordar med dimensionerade skjuvhållfastheten 15 kPa.

Enligt förslagen på standardlösning för Moderna Hus och studier av genomförda Moderna Hus-projekt kan grundläggningen standardiseras. En standardiserad grundläggning kräver att inga förändringar görs på den bärande stommen. Intressant fortsatt arbete är att studera inverkan av förändringar på stommen och de möjliga kostnads- och tidsbesparingar som antas finnas.}},
 author    = {{Rovapalo, Fiona}},
 issn     = {{0281-6679}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Moderna grunder - Konceptgrundläggning för flerbostadshus}},
 year     = {{2009}},
}