Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En jämförelse av vårdnad, barnets boende och bestämmanderätt inom norsk och svensk lagstiftning

Lindström, Fredric LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract
This thesis is written in the area of family law and is a comparative study of Swedish and Norwegian legislation regarding custody, the child's residence and authority. In Sweden, the issue of incorporating the UNCRC has been a recurring topic of debate. It is therefore interesting to compare with a country that has chosen to incorporate the UNCRC as Norway has. Are countries different even within the law or just in their approach to incorporating? I examine not only the differences and similarities in the legislation explicitly but also if these countries try to advocates a certain type of custody and also how the best interest of the child is governed by the relevant legislation.

The essay contains to begin with a descriptive part of... (More)
This thesis is written in the area of family law and is a comparative study of Swedish and Norwegian legislation regarding custody, the child's residence and authority. In Sweden, the issue of incorporating the UNCRC has been a recurring topic of debate. It is therefore interesting to compare with a country that has chosen to incorporate the UNCRC as Norway has. Are countries different even within the law or just in their approach to incorporating? I examine not only the differences and similarities in the legislation explicitly but also if these countries try to advocates a certain type of custody and also how the best interest of the child is governed by the relevant legislation.

The essay contains to begin with a descriptive part of the country where the law of custody, the child's residence, the best interest of the child and authority is treated. This information is then used in an analysis of sorting out differences and similarities between Swedish and Norwegian legislation, and to answer other questions.

Sweden and Norway are very similar in many areas. There is not only a similar legal tradition but also similar legal development. Existing content in jurisdictions around custody, the child's residence and authority tells that the countries are similar, although there are some differences. To be more specific, Sweden and Norway legislation very similar current guardian's responsibility, who can get custody and the child's residence. The biggest difference is in the rules of decision making, the Norwegian so called home parent (joint custody, but the child lives permanently with one parent) have a slightly more expanded authority compared to its Swedish counterpart. Another difference is that children in Norway have been given a stronger right to be heard on issues that affect them.

Regarding how the best interest of the child is governed by the relevant legislation, Sweden and Norway is quite similar. The legislature in each country has chosen to let this concept remain rather undefined in legislation, and it instead pass it on to the judiciary to interpret it further. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är ett examensarbete i juris kandidatprogrammet. Uppsatsen är skriven inom området familjerätt och är en komparation av svensk och norsk lagstiftning gällande vårdnad, barnets boende och bestämmanderätt. Detta är också uppsatsens syfte. I Sverige har frågan om att inkorporera barnkonventionen varit ett återkommande ämne för debatt. Det är därför intressant att jämföra med ett land som valt att inkorporera barnkonventionen som Norge har. Skiljer sig länderna även inom sin lagstiftning eller bara inom sin inställning till att inkorporera? Jag undersöker inte bara skillnader och likheter i lagtexten explicit utan berör bland annat även om länderna förespråkar en viss typ av vårdnad och hur barnets bästa regleras i den aktuella... (More)
Denna uppsats är ett examensarbete i juris kandidatprogrammet. Uppsatsen är skriven inom området familjerätt och är en komparation av svensk och norsk lagstiftning gällande vårdnad, barnets boende och bestämmanderätt. Detta är också uppsatsens syfte. I Sverige har frågan om att inkorporera barnkonventionen varit ett återkommande ämne för debatt. Det är därför intressant att jämföra med ett land som valt att inkorporera barnkonventionen som Norge har. Skiljer sig länderna även inom sin lagstiftning eller bara inom sin inställning till att inkorporera? Jag undersöker inte bara skillnader och likheter i lagtexten explicit utan berör bland annat även om länderna förespråkar en viss typ av vårdnad och hur barnets bästa regleras i den aktuella lagstiftningen.

Uppsatsen innehåller till att börja med en deskriptiv del för respektive land där gällande rätt för vårdnad, barnets boende och bestämmanderätt behandlas. Dessa uppgifter används sedan i en analys för att reda ut skillnader och likheter samt för att besvara övriga frågeställningar.

Sverige och Norge är väldigt lika varandra på många olika områden. Det råder inte bara en liknande rättslig tradition utan även liknande rättslig utveckling. Gällande innehållet inom länders lagstiftning kring vårdnad, barnets boende och bestämmande är länderna likartade även om det finns vissa skillnader. För att vara mer specifik är Sverige och Norge lagstiftning väldigt lika varandra gällande vårdnadshavarens ansvar, vem som kan få vårdnaden och barnets boende. Den största skillnaden återfinns i reglerna för bestämmanderätt, den norska så kallade bostadsföräldern (gemensam vårdnad, men barnet bor permanent hos en förälder) har en något mer utvidgat bestämmanderätt jämfört med sin svenska motsvarighet. En annan skillnad är att barn i Norge har givits en starkare rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Gällande hur barnets bästa regleras är länderna ganska lika. Lagstiftaren i respektive land har valt att lämna begreppet öppet, och överlåter det istället åt rättsväsendet att tolka det i praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Fredric LU
supervisor
organization
alternative title
A comparative study of custody, the child's residence and authority within the Norwegian and Swedish legislation
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt vårdnad barnets bästa barnets boende
language
Swedish
id
3567458
date added to LUP
2013-04-02 08:11:16
date last changed
2013-04-12 07:12:45
@misc{3567458,
 abstract   = {This thesis is written in the area of family law and is a comparative study of Swedish and Norwegian legislation regarding custody, the child's residence and authority. In Sweden, the issue of incorporating the UNCRC has been a recurring topic of debate. It is therefore interesting to compare with a country that has chosen to incorporate the UNCRC as Norway has. Are countries different even within the law or just in their approach to incorporating? I examine not only the differences and similarities in the legislation explicitly but also if these countries try to advocates a certain type of custody and also how the best interest of the child is governed by the relevant legislation. 

The essay contains to begin with a descriptive part of the country where the law of custody, the child's residence, the best interest of the child and authority is treated. This information is then used in an analysis of sorting out differences and similarities between Swedish and Norwegian legislation, and to answer other questions.

Sweden and Norway are very similar in many areas. There is not only a similar legal tradition but also similar legal development. Existing content in jurisdictions around custody, the child's residence and authority tells that the countries are similar, although there are some differences. To be more specific, Sweden and Norway legislation very similar current guardian's responsibility, who can get custody and the child's residence. The biggest difference is in the rules of decision making, the Norwegian so called home parent (joint custody, but the child lives permanently with one parent) have a slightly more expanded authority compared to its Swedish counterpart. Another difference is that children in Norway have been given a stronger right to be heard on issues that affect them. 

Regarding how the best interest of the child is governed by the relevant legislation, Sweden and Norway is quite similar. The legislature in each country has chosen to let this concept remain rather undefined in legislation, and it instead pass it on to the judiciary to interpret it further.},
 author    = {Lindström, Fredric},
 keyword   = {familjerätt vårdnad barnets bästa barnets boende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jämförelse av vårdnad, barnets boende och bestämmanderätt inom norsk och svensk lagstiftning},
 year     = {2013},
}