Advanced

Characterization of novel complement evasion strategies of Streptococcus pneumoniae

Lilja, Anna (2012) MOBY15 20121
Degree Projects in Molecular Biology
Abstract (Swedish)
Nyupptäckt strategi som Streptococcus pneumoniae använder för att undvika immunförsvaret

Pneumokocker lyckas undvika immunsystemet och orsaka livshotande infektioner. Om alla strategier
bakterien använder upptäcks kan nya vaccin framställas och nya behandlingar utvecklas innan
antibiotikaresistensen blir ett allvarlig hot.

Infektioner
På ett effektivt sätt rensar immunsystemet kroppen från
främmande mikroorganismer. Immunsystemet är
uppdelat i det medfödda och det specifika försvaret. Det
medfödda immunsystemet omfattar bland annat vita
blodceller och komplementsystemet.
Komplementsystemet består av ett fyrtiotal olika
proteiner och de har ansvaret att märka och döda
främmande celler. Men om dess aktivitet inte är
... (More)
Nyupptäckt strategi som Streptococcus pneumoniae använder för att undvika immunförsvaret

Pneumokocker lyckas undvika immunsystemet och orsaka livshotande infektioner. Om alla strategier
bakterien använder upptäcks kan nya vaccin framställas och nya behandlingar utvecklas innan
antibiotikaresistensen blir ett allvarlig hot.

Infektioner
På ett effektivt sätt rensar immunsystemet kroppen från
främmande mikroorganismer. Immunsystemet är
uppdelat i det medfödda och det specifika försvaret. Det
medfödda immunsystemet omfattar bland annat vita
blodceller och komplementsystemet.
Komplementsystemet består av ett fyrtiotal olika
proteiner och de har ansvaret att märka och döda
främmande celler. Men om dess aktivitet inte är
tillräckligt tillkallar komplementet på hjälp från det
specifika systemet.

Komplementet
Aktivering av komplementsystemet leder till att ett
proteinkomplex bildas. Detta komplex fungerar som en
nål vilket punkterar sjukdomsframkallande cellers
membran. Komplementsystemets uppgift är även att
utmärka inkräktare så att de blir extra synliga för kroppsegna celler, som står för bortrensning
av objudna gäster. Många sjukdomsframkallande bakterier har dessvärre utvecklat finurliga
strategier att undvika immunsystemets angrepp. En av dessa bakterier är Streptoccocus
pneumoniae (pneumokock). Några exempel på de olika strategier som pneumokocker
använder för att undvika immunförsvaret är bland annat att efterlikna kroppsegna cellers yta
och kasta ut proteiner som immunförsvaret luras att attackera istället. Den nya strategi hos
pneumokocker som vi har upptäckt har visat sig hämma komplementsystemets förmåga att
punktera sjukdomsframkallande cellers membran.

Streptococcus pneumoniae
S. pneumoniae är en vanlig invånare i halsen hos friska personer. Den kan inte göra någon
skada om immunförsvaret har dem under kontroll. Men om immunförsvarets funktion blir
belastat, t ex. vid en virusinfektion, sänks dess förmåga att skydda kroppen mot inkräktare.
Då får bakterien möjligheten att orsaka bland annat lunginflammation, bihåleinflammation
och/eller öroninflammation. Den drabbade kan då hamna i ett tillstånd som är allt från mild
till livshotande. Det är oftast barn och äldre människor som drabbas hårdast. Om den
drabbade behandlas med antibiotika är överlevnadschansen stor, men i takt med att
antibiotikaresistensen hos denna bakterie ökar höjs även riskerna för infekterade människor
att mista livet. För att undvika att människor blir infekterade av pneumokocker ges
vaccinationer till de mest utsatta människogrupperna. Problemet med detta är att dagens
vaccin bara skyddar mot ett fåtal stammar av pneumokocker. Därför är det nödvändigt att
forskare kartlägger pneumokockers alla olika strategier så att nya vaccin kan utvecklas. Målet
med vår forskning är att med molekylärbiologiska metoder ta reda på den exakta mekanismen
som pneumokocker använder för att undvika immunförsvaret när det gäller den strategi som
vi nyss upptäckt.

Handledare: Vaibhav Agarwal
Examensarbete i cell- och molekylärbiologi, 30 hp
Biologiska institutionen, Lunds Universitet
Wallenberglaboratorium, Malmö (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lilja, Anna
supervisor
organization
course
MOBY15 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
English
id
3608579
date added to LUP
2013-03-20 12:02:39
date last changed
2013-03-20 12:02:39
@misc{3608579,
 abstract   = {Nyupptäckt strategi som Streptococcus pneumoniae använder för att undvika immunförsvaret

Pneumokocker lyckas undvika immunsystemet och orsaka livshotande infektioner. Om alla strategier
bakterien använder upptäcks kan nya vaccin framställas och nya behandlingar utvecklas innan
antibiotikaresistensen blir ett allvarlig hot.

Infektioner
På ett effektivt sätt rensar immunsystemet kroppen från
främmande mikroorganismer. Immunsystemet är
uppdelat i det medfödda och det specifika försvaret. Det
medfödda immunsystemet omfattar bland annat vita
blodceller och komplementsystemet.
Komplementsystemet består av ett fyrtiotal olika
proteiner och de har ansvaret att märka och döda
främmande celler. Men om dess aktivitet inte är
tillräckligt tillkallar komplementet på hjälp från det
specifika systemet.

Komplementet
Aktivering av komplementsystemet leder till att ett
proteinkomplex bildas. Detta komplex fungerar som en
nål vilket punkterar sjukdomsframkallande cellers
membran. Komplementsystemets uppgift är även att
utmärka inkräktare så att de blir extra synliga för kroppsegna celler, som står för bortrensning
av objudna gäster. Många sjukdomsframkallande bakterier har dessvärre utvecklat finurliga
strategier att undvika immunsystemets angrepp. En av dessa bakterier är Streptoccocus
pneumoniae (pneumokock). Några exempel på de olika strategier som pneumokocker
använder för att undvika immunförsvaret är bland annat att efterlikna kroppsegna cellers yta
och kasta ut proteiner som immunförsvaret luras att attackera istället. Den nya strategi hos
pneumokocker som vi har upptäckt har visat sig hämma komplementsystemets förmåga att
punktera sjukdomsframkallande cellers membran.

Streptococcus pneumoniae
S. pneumoniae är en vanlig invånare i halsen hos friska personer. Den kan inte göra någon
skada om immunförsvaret har dem under kontroll. Men om immunförsvarets funktion blir
belastat, t ex. vid en virusinfektion, sänks dess förmåga att skydda kroppen mot inkräktare.
Då får bakterien möjligheten att orsaka bland annat lunginflammation, bihåleinflammation
och/eller öroninflammation. Den drabbade kan då hamna i ett tillstånd som är allt från mild
till livshotande. Det är oftast barn och äldre människor som drabbas hårdast. Om den
drabbade behandlas med antibiotika är överlevnadschansen stor, men i takt med att
antibiotikaresistensen hos denna bakterie ökar höjs även riskerna för infekterade människor
att mista livet. För att undvika att människor blir infekterade av pneumokocker ges
vaccinationer till de mest utsatta människogrupperna. Problemet med detta är att dagens
vaccin bara skyddar mot ett fåtal stammar av pneumokocker. Därför är det nödvändigt att
forskare kartlägger pneumokockers alla olika strategier så att nya vaccin kan utvecklas. Målet
med vår forskning är att med molekylärbiologiska metoder ta reda på den exakta mekanismen
som pneumokocker använder för att undvika immunförsvaret när det gäller den strategi som
vi nyss upptäckt.

Handledare: Vaibhav Agarwal
Examensarbete i cell- och molekylärbiologi, 30 hp 
Biologiska institutionen, Lunds Universitet
Wallenberglaboratorium, Malmö},
 author    = {Lilja, Anna},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Characterization of novel complement evasion strategies of Streptococcus pneumoniae},
 year     = {2012},
}