Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om expositionen i tre komedier av Terentius. Innehåll och form i akt I av Adelphoe, Eunuchus och Hecyra

Bladh, Mikael LU (2013) LATK01 20121
Latin
Abstract (Swedish)
I detta arbete undersöks den exposition (d.v.s. redogörelse för ämnet) som ges i första akten av de tre komedierna Adelphoe, Eunuchus och Hecyra, skrivna av Terentius (död 159 f.Kr.). Avsikten är att försöka belysa vilken information som ges i expositionen samt hur åskådare och läsare kan tänkas uppfatta denna information. Framför allt studeras innehållet i första akten, men även formen.

Ett problem som diskuteras i uppsatsen är vid vilken tidpunkt Syra, en av karaktärerna i akt I av Hecyra, gör sin sorti. I samband med behandlingen av detta problem undersöker jag tysta omotiverade sortier hos Terentius, och jag utgår då från åtta exempel på sådana som forskaren Dwora Gilula tidigare har studerat, delvis i ett annat syfte än mitt. Mitt... (More)
I detta arbete undersöks den exposition (d.v.s. redogörelse för ämnet) som ges i första akten av de tre komedierna Adelphoe, Eunuchus och Hecyra, skrivna av Terentius (död 159 f.Kr.). Avsikten är att försöka belysa vilken information som ges i expositionen samt hur åskådare och läsare kan tänkas uppfatta denna information. Framför allt studeras innehållet i första akten, men även formen.

Ett problem som diskuteras i uppsatsen är vid vilken tidpunkt Syra, en av karaktärerna i akt I av Hecyra, gör sin sorti. I samband med behandlingen av detta problem undersöker jag tysta omotiverade sortier hos Terentius, och jag utgår då från åtta exempel på sådana som forskaren Dwora Gilula tidigare har studerat, delvis i ett annat syfte än mitt. Mitt syfte är att se om något av de åtta exemplen kan styrka möjligheten för Syra att göra sin sorti ensam och vid osäker tidpunkt, utan sortireplik och utan att sortin motiveras av henne själv eller någon annan. Jag påstår i uppsatsen att det finns en möjlighet för Syra att i tysthet göra sorti ensam mitt under akt I, scen 2, eftersom jag har tyckt mig kunna finna åtminstone en liknande sorti (i komedin Heauton timorumenos). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bladh, Mikael LU
supervisor
organization
course
LATK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
romersk komedi, exposition, Terentius, Adelphoe, Eunuchus, Hecyra
language
Swedish
id
3627088
date added to LUP
2013-04-26 10:53:31
date last changed
2013-04-26 10:53:31
@misc{3627088,
 abstract   = {I detta arbete undersöks den exposition (d.v.s. redogörelse för ämnet) som ges i första akten av de tre komedierna Adelphoe, Eunuchus och Hecyra, skrivna av Terentius (död 159 f.Kr.). Avsikten är att försöka belysa vilken information som ges i expositionen samt hur åskådare och läsare kan tänkas uppfatta denna information. Framför allt studeras innehållet i första akten, men även formen.

Ett problem som diskuteras i uppsatsen är vid vilken tidpunkt Syra, en av karaktärerna i akt I av Hecyra, gör sin sorti. I samband med behandlingen av detta problem undersöker jag tysta omotiverade sortier hos Terentius, och jag utgår då från åtta exempel på sådana som forskaren Dwora Gilula tidigare har studerat, delvis i ett annat syfte än mitt. Mitt syfte är att se om något av de åtta exemplen kan styrka möjligheten för Syra att göra sin sorti ensam och vid osäker tidpunkt, utan sortireplik och utan att sortin motiveras av henne själv eller någon annan. Jag påstår i uppsatsen att det finns en möjlighet för Syra att i tysthet göra sorti ensam mitt under akt I, scen 2, eftersom jag har tyckt mig kunna finna åtminstone en liknande sorti (i komedin Heauton timorumenos).},
 author    = {Bladh, Mikael},
 keyword   = {romersk komedi,exposition,Terentius,Adelphoe,Eunuchus,Hecyra},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om expositionen i tre komedier av Terentius. Innehåll och form i akt I av Adelphoe, Eunuchus och Hecyra},
 year     = {2013},
}