Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hvem er ansvarlige for gamle synder? Bedrift ansvar for forurensningsskader ifølge «Polluter Pay Principle»

Kjosnes, Berit LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Norwegian)
Det hovedsakelige formålet med denne utredning er å undersøke om bedrifter som gjennom sin virksomhet forårsaker skader på miljøet også blir å betraktes som ansvarlige for de samme, og i dette belyse hvordan svensk rettspraksis avgrenser bedrifters ansvar når forurensning vel har blitt konstatert.

Spørsmålene jeg stiller blir derved: Når blir en bedrift juridisk sett å anse som ansvarlig for forurensing? Hvilken bedrift blir ansvarlig?

For å besvare spørsmålene har jeg ved hjelp av juridisk metode søkt at analysere aktuelle miljødommer utfra gjellende rett.

I praksis innebær dette at jeg har fokusert på begrepet virksomhetsutøver i MB 2:8 respektive 10:2 for å forsøke kartlegge hvordan rettspraksis definerer dette begrep, med det... (More)
Det hovedsakelige formålet med denne utredning er å undersøke om bedrifter som gjennom sin virksomhet forårsaker skader på miljøet også blir å betraktes som ansvarlige for de samme, og i dette belyse hvordan svensk rettspraksis avgrenser bedrifters ansvar når forurensning vel har blitt konstatert.

Spørsmålene jeg stiller blir derved: Når blir en bedrift juridisk sett å anse som ansvarlig for forurensing? Hvilken bedrift blir ansvarlig?

For å besvare spørsmålene har jeg ved hjelp av juridisk metode søkt at analysere aktuelle miljødommer utfra gjellende rett.

I praksis innebær dette at jeg har fokusert på begrepet virksomhetsutøver i MB 2:8 respektive 10:2 for å forsøke kartlegge hvordan rettspraksis definerer dette begrep, med det resultat at jeg har kommet frem til at virksomhetsbegrepet i 10:2 gir inntrykk av at være i bevegelse, med andre ord begrepet har ikke kommet til sin endelige destinasjon.

Hvis jeg skal dra et slutsats av dette, så tror jeg at vi ser en trend mot en mere strømlinje formet bedømming utfra MB overgripende prinsipp om at forurenseren skal betale i Svensk rettspraksis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjosnes, Berit LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljøbalk, Virksomhetsutøver, Polluter Pay Principle, virksomhet, ansvar, miljø
language
Norwegian
id
3628837
date added to LUP
2013-04-03 14:15:17
date last changed
2013-04-03 14:15:17
@misc{3628837,
 abstract   = {{Det hovedsakelige formålet med denne utredning er å undersøke om bedrifter som gjennom sin virksomhet forårsaker skader på miljøet også blir å betraktes som ansvarlige for de samme, og i dette belyse hvordan svensk rettspraksis avgrenser bedrifters ansvar når forurensning vel har blitt konstatert.

Spørsmålene jeg stiller blir derved: Når blir en bedrift juridisk sett å anse som ansvarlig for forurensing? Hvilken bedrift blir ansvarlig?

For å besvare spørsmålene har jeg ved hjelp av juridisk metode søkt at analysere aktuelle miljødommer utfra gjellende rett.

I praksis innebær dette at jeg har fokusert på begrepet virksomhetsutøver i MB 2:8 respektive 10:2 for å forsøke kartlegge hvordan rettspraksis definerer dette begrep, med det resultat at jeg har kommet frem til at virksomhetsbegrepet i 10:2 gir inntrykk av at være i bevegelse, med andre ord begrepet har ikke kommet til sin endelige destinasjon.

Hvis jeg skal dra et slutsats av dette, så tror jeg at vi ser en trend mot en mere strømlinje formet bedømming utfra MB overgripende prinsipp om at forurenseren skal betale i Svensk rettspraksis.}},
 author    = {{Kjosnes, Berit}},
 language   = {{nor}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hvem er ansvarlige for gamle synder? Bedrift ansvar for forurensningsskader ifølge «Polluter Pay Principle»}},
 year     = {{2013}},
}