Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värdering av mark med byggrätt

Bergqvist, Daniel LU (2013) NEKH01 20131
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Att värdera mark med byggrätt är en komplex process. På marknaden föreligger en osäkerhet om markens värde, vilket förlänger överlåtelseprocesser och fördröjer nyexploatering. Samtidigt beskylls kommuner för att konsekvent sälja sin mark för billigt till potentiella exploatörer. Finns det en möjlighet att minimera dessa problem genom en förbättrad värderingsmetodik?

Ja! Genom att betrakta mark som en real option och använda optionsteoretiska värderingsmodeller som normalt används för att prissätta finansiella optioner uppnås större säkerhet i marknadsvärdet. Med denna utgångspunkt analyseras om och hur Samuelson-McKean’s evighetsmodell är en relevant och bra metod för att värdera mark med byggrätt under svenska förhållanden.

... (More)
Att värdera mark med byggrätt är en komplex process. På marknaden föreligger en osäkerhet om markens värde, vilket förlänger överlåtelseprocesser och fördröjer nyexploatering. Samtidigt beskylls kommuner för att konsekvent sälja sin mark för billigt till potentiella exploatörer. Finns det en möjlighet att minimera dessa problem genom en förbättrad värderingsmetodik?

Ja! Genom att betrakta mark som en real option och använda optionsteoretiska värderingsmodeller som normalt används för att prissätta finansiella optioner uppnås större säkerhet i marknadsvärdet. Med denna utgångspunkt analyseras om och hur Samuelson-McKean’s evighetsmodell är en relevant och bra metod för att värdera mark med byggrätt under svenska förhållanden.

Avgörande för att pröva modellens tillämpbarhet är tillgången på relevant data. Därför utgörs uppsatsens metodik av att ta fram, tolka och bearbeta data över fastighets- och byggproduktionsmarknaden för de två storstadsregionerna Göteborg och Stockholm. Med dessa data testades sedan Samuelson-McKean’s evighetsmodell på ett antal genomförda försäljningar av kommunal mark med byggrätt.

Studieresultatet visar att Samuelson McKean’s evighetsmodell prissätter mark med byggrätt till ekvivalenta eller nästan jämförbara nivåer för ett antal tidigare försäljningar. Modellen kan därför ses som ett relevant komplement till traditionella metoder för värdering av mark med byggrätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Daniel LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fastighetsvärdering byggrätt mark Samuelson-McKean's evighetsmodell real option
language
Swedish
additional info
Restricted access
Denna uppsats omfattar datamaterial som tillhandahållits under villkor om icke spridning. Därför publiceras endast ett abstrakt inom LU och bibliotekskatalogen LUB under formerna för ”restricted access”
id
3629002
date added to LUP
2013-04-22 14:14:15
date last changed
2016-02-04 15:17:26
@misc{3629002,
 abstract   = {Att värdera mark med byggrätt är en komplex process. På marknaden föreligger en osäkerhet om markens värde, vilket förlänger överlåtelseprocesser och fördröjer nyexploatering. Samtidigt beskylls kommuner för att konsekvent sälja sin mark för billigt till potentiella exploatörer. Finns det en möjlighet att minimera dessa problem genom en förbättrad värderingsmetodik? 

Ja! Genom att betrakta mark som en real option och använda optionsteoretiska värderingsmodeller som normalt används för att prissätta finansiella optioner uppnås större säkerhet i marknadsvärdet. Med denna utgångspunkt analyseras om och hur Samuelson-McKean’s evighetsmodell är en relevant och bra metod för att värdera mark med byggrätt under svenska förhållanden. 

Avgörande för att pröva modellens tillämpbarhet är tillgången på relevant data. Därför utgörs uppsatsens metodik av att ta fram, tolka och bearbeta data över fastighets- och byggproduktionsmarknaden för de två storstadsregionerna Göteborg och Stockholm. Med dessa data testades sedan Samuelson-McKean’s evighetsmodell på ett antal genomförda försäljningar av kommunal mark med byggrätt.

Studieresultatet visar att Samuelson McKean’s evighetsmodell prissätter mark med byggrätt till ekvivalenta eller nästan jämförbara nivåer för ett antal tidigare försäljningar. Modellen kan därför ses som ett relevant komplement till traditionella metoder för värdering av mark med byggrätt.},
 author    = {Bergqvist, Daniel},
 keyword   = {fastighetsvärdering byggrätt mark Samuelson-McKean's evighetsmodell real option},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av mark med byggrätt},
 year     = {2013},
}