Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kollisionen mellan aktiebolagsrätt och avtalsrätt - en analys av aktieägaravtalet och dess aktiebolagsrättsliga verkan utifrån rättsfallet NJA 2011 s. 429.

Andersson, Astrid LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Att aktieägare skriver aktieägaravtal är vanligt förekommande i svenska aktiebolag och då framförallt i mindre, privata bolag. I aktieägaravtalet kan man avtala om bland annat rösträttsbegränsningar och ägarförhållanden. Den allmänna uppfattningen i Sverige har sedan länge varit att aktieägaravtal endast är obligationsrättsliga mellan avtalsparterna, och därmed aldrig kan binda aktiebolaget. Ett aktieägaravtal får således i avsaknad av lagstöd aldrig någon aktiebolagsrättslig verkan. Denna uppfattning har varit dominerande sedan lång tid tillbaka i doktrin. Det finns dock de som menar att den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, som man kan kalla uppfattningen för, inte bör tillämpas undantagslöst och att aktieägaravtal i vissa fall... (More)
Att aktieägare skriver aktieägaravtal är vanligt förekommande i svenska aktiebolag och då framförallt i mindre, privata bolag. I aktieägaravtalet kan man avtala om bland annat rösträttsbegränsningar och ägarförhållanden. Den allmänna uppfattningen i Sverige har sedan länge varit att aktieägaravtal endast är obligationsrättsliga mellan avtalsparterna, och därmed aldrig kan binda aktiebolaget. Ett aktieägaravtal får således i avsaknad av lagstöd aldrig någon aktiebolagsrättslig verkan. Denna uppfattning har varit dominerande sedan lång tid tillbaka i doktrin. Det finns dock de som menar att den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, som man kan kalla uppfattningen för, inte bör tillämpas undantagslöst och att aktieägaravtal i vissa fall borde tillerkännas aktiebolagsrättslig verkan. Problematiken handlar således egentligen om hur långt avtalsfriheten sträcker sig i förhållande till aktiebolagsrätten, vad får man egentligen avtala om i aktieägaravtal?

2011 meddelade HD dom i det rättsfall som har kommit att få stor betydelse på området. Rättsfallet, NJA 2011 s. 429, handlade om huruvida ett aktieägaravtal vari man på förhand avsagt sig rätten till tvångsinlösen enligt 22 kap. ABL har aktiebolagsrättslig verkan. Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen fick således sitt första tydliga uttryck i rättspraxis, och den kollision som sker mellan avtalsrätten och aktiebolagsrätten konfronterades i domstol.

I denna uppsats kommer läsaren att få en god inblick i rättsfallet och den debatt som det har skapat. Inledningsvis kommer en utredning att göras av hur rättsläget såg ut före rättsfallet, och uppsatsen kommer att avslutas med hur rättsfallet har påverkat gällande rätt. Författaren kommer således att mot bakgrund av rättsfallet göra en analys av aktieägaravtalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Astrid LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktieägaravtal, den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, NJA 2011 s. 429, tvångsinlösen av minoritetsaktier
language
Swedish
id
3629914
date added to LUP
2013-04-05 07:56:12
date last changed
2013-04-05 07:56:12
@misc{3629914,
 abstract   = {Att aktieägare skriver aktieägaravtal är vanligt förekommande i svenska aktiebolag och då framförallt i mindre, privata bolag. I aktieägaravtalet kan man avtala om bland annat rösträttsbegränsningar och ägarförhållanden. Den allmänna uppfattningen i Sverige har sedan länge varit att aktieägaravtal endast är obligationsrättsliga mellan avtalsparterna, och därmed aldrig kan binda aktiebolaget. Ett aktieägaravtal får således i avsaknad av lagstöd aldrig någon aktiebolagsrättslig verkan. Denna uppfattning har varit dominerande sedan lång tid tillbaka i doktrin. Det finns dock de som menar att den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, som man kan kalla uppfattningen för, inte bör tillämpas undantagslöst och att aktieägaravtal i vissa fall borde tillerkännas aktiebolagsrättslig verkan. Problematiken handlar således egentligen om hur långt avtalsfriheten sträcker sig i förhållande till aktiebolagsrätten, vad får man egentligen avtala om i aktieägaravtal?

2011 meddelade HD dom i det rättsfall som har kommit att få stor betydelse på området. Rättsfallet, NJA 2011 s. 429, handlade om huruvida ett aktieägaravtal vari man på förhand avsagt sig rätten till tvångsinlösen enligt 22 kap. ABL har aktiebolagsrättslig verkan. Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen fick således sitt första tydliga uttryck i rättspraxis, och den kollision som sker mellan avtalsrätten och aktiebolagsrätten konfronterades i domstol.

I denna uppsats kommer läsaren att få en god inblick i rättsfallet och den debatt som det har skapat. Inledningsvis kommer en utredning att göras av hur rättsläget såg ut före rättsfallet, och uppsatsen kommer att avslutas med hur rättsfallet har påverkat gällande rätt. Författaren kommer således att mot bakgrund av rättsfallet göra en analys av aktieägaravtalet.},
 author    = {Andersson, Astrid},
 keyword   = {Aktieägaravtal,den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen,NJA 2011 s. 429,tvångsinlösen av minoritetsaktier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollisionen mellan aktiebolagsrätt och avtalsrätt - en analys av aktieägaravtalet och dess aktiebolagsrättsliga verkan utifrån rättsfallet NJA 2011 s. 429.},
 year     = {2013},
}