Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Environmental Sustainability of Floating Biodigesters in Tonlé Sap, Cambodia

Kiste, Kristofer LU and Carlsson, Henrik LU (2013) In TVVR13/5003 VVR820 20122
Division of Water Resources Engineering
Abstract
Conditions for humans living in floating villages around the world are usually in the lowest earning bracket. The lack of sanitary facilities pollutes lakes and deteriorates human health. This master thesis evaluates the environmental sustainability of implementing floating biodigesters as a sanitary solution in a village located on the lake Tonlé Sap in Cambodia. The main objectives include assessing the benefits from reduction of waste addition to the lake and biogas produced from the biodigester. The main environmental problems discussed are emissions of greenhouse gases, spreading of pathogens and nutrient pollution.
The objectives were met by gathering local data and complement this with experimental measurements. Three scenarios... (More)
Conditions for humans living in floating villages around the world are usually in the lowest earning bracket. The lack of sanitary facilities pollutes lakes and deteriorates human health. This master thesis evaluates the environmental sustainability of implementing floating biodigesters as a sanitary solution in a village located on the lake Tonlé Sap in Cambodia. The main objectives include assessing the benefits from reduction of waste addition to the lake and biogas produced from the biodigester. The main environmental problems discussed are emissions of greenhouse gases, spreading of pathogens and nutrient pollution.
The objectives were met by gathering local data and complement this with experimental measurements. Three scenarios representing the extent of the biodigester implementation were elaborated to evaluate the improvements on the specific environmental problems. The scenarios were: past situation with no biodigester systems, current situation where the biodigesters are implemented with limitations for the waste management system and the future situation where the biodigesters are introduced with an optimal waste management system and a usage of the digestate.
The past situation mainly affects the health among the villagers due to spreading of pathogens. The current situation has reached a state where the biodigesters degrade pathogens well and the prospects for human health improvements are good. However, there has not been a distinct reduction of nutrient pollutions and greenhouse gas emissions. Finally, the future situation with full implementation of biodigesters shows great potential in reducing pathogen concentrations around the village. Local contribution of nutrients and greenhouse gases are also reduced with this sanitary solution. The multiple benefits of biodigesters contribute very much to the development of living conditions in floating villages. (Less)
Abstract (Swedish)
Levnadsförhållandena är vanligtvis låga för människor som lever i flytande byar runt om i världen. Avsaknaden av adekvata avfallssystem i flytande byar försämrar både människors hälsa samtidigt som sjöar kontamineras. Detta examensarbete utvärderar hållbarheten av att implementera flytande bioreaktorer som avfallssystem för flytande byar i sjön Tonlé Sap, Kambodja. Det huvudsakliga syftet är att belysa fördelarna med att minska tillflödet av föroreningar till sjön samtidigt som biogas kan produceras från bioreaktorn. De miljömässiga problem som diskuteras är: utsläpp av växthusgaser, spridning av patogener och tillflöde av näringsämnen till sjön.
Lokal data samlades in och kompletterades med egna mätningar. De miljömässiga... (More)
Levnadsförhållandena är vanligtvis låga för människor som lever i flytande byar runt om i världen. Avsaknaden av adekvata avfallssystem i flytande byar försämrar både människors hälsa samtidigt som sjöar kontamineras. Detta examensarbete utvärderar hållbarheten av att implementera flytande bioreaktorer som avfallssystem för flytande byar i sjön Tonlé Sap, Kambodja. Det huvudsakliga syftet är att belysa fördelarna med att minska tillflödet av föroreningar till sjön samtidigt som biogas kan produceras från bioreaktorn. De miljömässiga problem som diskuteras är: utsläpp av växthusgaser, spridning av patogener och tillflöde av näringsämnen till sjön.
Lokal data samlades in och kompletterades med egna mätningar. De miljömässiga förbättringarna diskuterades utifrån tre scenarier som beskrev i vilken utsträckning bioreaktorerna blivit introducerade. De tre scenarierna var: dåtida situationen utan bioreaktorer, nuvarande situationen med bioreaktorer introducerade och en begränsad hantering av avfallet samt framtida situationen med bioreaktorer implementerade och en optimal hantering av avfallet.
Den gamla situationen påverkar huvudsakligen hälsan hos byborna på grund av hög spridning av patogener. Den nuvarande situationen har nått ett tillstånd där patogener reduceras väl i bioreaktorerna och förutsättningarna för förbättrad hälsa hos byborna är god. Dock finns det inga system för att minska tillflödet av näringsämnen till sjön och utsläppet av växthusgaser har bara minskat marginellt. Det framtida scenariot visar en mycket god potential för att minska patogenspridningen runt byn. Utsläppet av växthusgaser och näringsämnen kommer också minska kraftigt med detta reningssystem. Introduktionen av bioreaktorer är rekommenderat då flera miljöproblem förbättras vilket leder till att levnadsförhållandena för människorna i byn kommer att kunna höjas avsevärt i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kiste, Kristofer LU and Carlsson, Henrik LU
supervisor
organization
course
VVR820 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Tonlé Sap, Biodigester, Cambodia, Environmental Sustainability, Phat Sanday, Floating Villages, Anaerobic Digestion, Sanitation
publication/series
TVVR13/5003
report number
13/5003
ISSN
1101-9824
language
English
additional info
Examiner: Magnus Persson
id
3630962
date added to LUP
2013-04-09 16:56:15
date last changed
2019-03-29 13:51:12
@misc{3630962,
 abstract   = {Conditions for humans living in floating villages around the world are usually in the lowest earning bracket. The lack of sanitary facilities pollutes lakes and deteriorates human health. This master thesis evaluates the environmental sustainability of implementing floating biodigesters as a sanitary solution in a village located on the lake Tonlé Sap in Cambodia. The main objectives include assessing the benefits from reduction of waste addition to the lake and biogas produced from the biodigester. The main environmental problems discussed are emissions of greenhouse gases, spreading of pathogens and nutrient pollution.
The objectives were met by gathering local data and complement this with experimental measurements. Three scenarios representing the extent of the biodigester implementation were elaborated to evaluate the improvements on the specific environmental problems. The scenarios were: past situation with no biodigester systems, current situation where the biodigesters are implemented with limitations for the waste management system and the future situation where the biodigesters are introduced with an optimal waste management system and a usage of the digestate.
The past situation mainly affects the health among the villagers due to spreading of pathogens. The current situation has reached a state where the biodigesters degrade pathogens well and the prospects for human health improvements are good. However, there has not been a distinct reduction of nutrient pollutions and greenhouse gas emissions. Finally, the future situation with full implementation of biodigesters shows great potential in reducing pathogen concentrations around the village. Local contribution of nutrients and greenhouse gases are also reduced with this sanitary solution. The multiple benefits of biodigesters contribute very much to the development of living conditions in floating villages.},
 author    = {Kiste, Kristofer and Carlsson, Henrik},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Tonlé Sap,Biodigester,Cambodia,Environmental Sustainability,Phat Sanday,Floating Villages,Anaerobic Digestion,Sanitation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR13/5003},
 title    = {Environmental Sustainability of Floating Biodigesters in Tonlé Sap, Cambodia},
 year     = {2013},
}