Advanced

Varg i södra Sverige - förutsättningar, problem och möjligheter

Du Rietz, Christopher (2012) BIOY49 20112
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Varg (Canis lupus) i södra Sverige


Efter att ha varit nästan utrotad från landet 1965 så har vargen nu stadigt återhämtat sig och ökar mer och mer i antal, dock finns den svenska varg populationen främst i mellersta Sverige. Men i samband med att populationen ökar så flyttar fler och fler djur söderut. Etableringen av rovdjur så som varg har visat sig ha stor positiv påverkan på ekosystem men även effekter på människans intressen så som jakt och fårskötsel.

2009 beslutade riksdagen att Sverige skulle delas in i tre förvaltningsområden där länsstyrelserna som sköter vargförvaltningen ska sammarbeta med varandra. De södra länen som inte har mycket varg och rovdjur blev där med det södra förvaltningsområdet. Det beslutades även att... (More)
Varg (Canis lupus) i södra Sverige


Efter att ha varit nästan utrotad från landet 1965 så har vargen nu stadigt återhämtat sig och ökar mer och mer i antal, dock finns den svenska varg populationen främst i mellersta Sverige. Men i samband med att populationen ökar så flyttar fler och fler djur söderut. Etableringen av rovdjur så som varg har visat sig ha stor positiv påverkan på ekosystem men även effekter på människans intressen så som jakt och fårskötsel.

2009 beslutade riksdagen att Sverige skulle delas in i tre förvaltningsområden där länsstyrelserna som sköter vargförvaltningen ska sammarbeta med varandra. De södra länen som inte har mycket varg och rovdjur blev där med det södra förvaltningsområdet. Det beslutades även att vargen skulle tillåtas finnas i detta förvaltningsområde.

Detta examensarbete undersöker de olika konsekvenser, problem och möjligheter som kommer med en spriding av varg till södra förvaltningsområdet. För att studera denna breda frågeställning så utfördes en enkätstudie bland fårägare i södra förvaltningsområdet, en modellering av lämpliga habitat för varg i södra Sverige, en undersökning av områden där det kan bli problem med får och varg samt vilken effekt varg kan ha på ekosystemet i södra Sverige.

Resultatet från enkätstudien visar att fårägare i södra förvaltningsområdet är negativa till varg i Sverige och i synnerhet deras närområde. De menare även att om en varg skulle komma till deras område så skulle de vara tvunga att ändra sin fårskötsel och många tänker sluta helt. En oväntad skillnad i attityd mellan könen finns där kvinnorna var mer positiva till varg än männen. Modelleringen visar att det finns lämpliga habitat för varg men Östergötland, Södermanlands och Blekinge län visar sig vara län där det kan bli problem med angrepp på får. Slutligen kommer en etableringen av varg i södra Sverige öka biodiversiteten och gynna flera växtarter genom jakten på vilda klövdjuren. Att växterna gynnas kommer i sin tur hjälpa flera andra arter av djur så som bäver och smågnagare.

Resultatet från detta examensarbete visar att etableringen av varg i södra Sverige kommer gynna naturen genom att öka biodiversiteten. Men det kan bli problem för fårskötseln om riktiga stängsel inte kommer upp och fåräganas attityd kan vara hinder för förvaltningen.

Handledare: Nils Carlsson
Examensarbete 30 hp i naturvård 2012 Varg (Canis lupus)
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet
Länsstyrelsen Skåne (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Du Rietz, Christopher
supervisor
organization
course
BIOY49 20112
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
language
Swedish
id
3633107
date added to LUP
2013-04-12 09:44:33
date last changed
2013-04-12 09:44:33
@misc{3633107,
 abstract   = {Varg (Canis lupus) i södra Sverige 


Efter att ha varit nästan utrotad från landet 1965 så har vargen nu stadigt återhämtat sig och ökar mer och mer i antal, dock finns den svenska varg populationen främst i mellersta Sverige. Men i samband med att populationen ökar så flyttar fler och fler djur söderut. Etableringen av rovdjur så som varg har visat sig ha stor positiv påverkan på ekosystem men även effekter på människans intressen så som jakt och fårskötsel. 

2009 beslutade riksdagen att Sverige skulle delas in i tre förvaltningsområden där länsstyrelserna som sköter vargförvaltningen ska sammarbeta med varandra. De södra länen som inte har mycket varg och rovdjur blev där med det södra förvaltningsområdet. Det beslutades även att vargen skulle tillåtas finnas i detta förvaltningsområde. 

Detta examensarbete undersöker de olika konsekvenser, problem och möjligheter som kommer med en spriding av varg till södra förvaltningsområdet. För att studera denna breda frågeställning så utfördes en enkätstudie bland fårägare i södra förvaltningsområdet, en modellering av lämpliga habitat för varg i södra Sverige, en undersökning av områden där det kan bli problem med får och varg samt vilken effekt varg kan ha på ekosystemet i södra Sverige. 

Resultatet från enkätstudien visar att fårägare i södra förvaltningsområdet är negativa till varg i Sverige och i synnerhet deras närområde. De menare även att om en varg skulle komma till deras område så skulle de vara tvunga att ändra sin fårskötsel och många tänker sluta helt. En oväntad skillnad i attityd mellan könen finns där kvinnorna var mer positiva till varg än männen. Modelleringen visar att det finns lämpliga habitat för varg men Östergötland, Södermanlands och Blekinge län visar sig vara län där det kan bli problem med angrepp på får. Slutligen kommer en etableringen av varg i södra Sverige öka biodiversiteten och gynna flera växtarter genom jakten på vilda klövdjuren. Att växterna gynnas kommer i sin tur hjälpa flera andra arter av djur så som bäver och smågnagare. 

Resultatet från detta examensarbete visar att etableringen av varg i södra Sverige kommer gynna naturen genom att öka biodiversiteten. Men det kan bli problem för fårskötseln om riktiga stängsel inte kommer upp och fåräganas attityd kan vara hinder för förvaltningen. 

Handledare: Nils Carlsson 
Examensarbete 30 hp i naturvård 2012 Varg (Canis lupus) 
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet 
Länsstyrelsen Skåne},
 author    = {Du Rietz, Christopher},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varg i södra Sverige - förutsättningar, problem och möjligheter},
 year     = {2012},
}