Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur

Bylinder, Åse LU (2013) VMFM01 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
I Skåne permanentades år 2008 vårdprogrammet höftlinjen vilket innebär att patienten redan på skadeplatsen gavs smärtlindring och förberedelser inför kommande operation startades. För att kunna utvärdera och förbättra den prehospitala omvårdnaden krävs forskning av patienternas upplevelse. Syfte: Att belysa patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur. Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes. Analysprocessen utfördes med Graneheim & Lundmans metod för manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom fyra huvudkategorier: att få hjälp vid en höftfraktur- kommunikation- smärta/smärtbehandling- den egna rollen, att vara äldre. Konklusion: Patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid... (More)
I Skåne permanentades år 2008 vårdprogrammet höftlinjen vilket innebär att patienten redan på skadeplatsen gavs smärtlindring och förberedelser inför kommande operation startades. För att kunna utvärdera och förbättra den prehospitala omvårdnaden krävs forskning av patienternas upplevelse. Syfte: Att belysa patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur. Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes. Analysprocessen utfördes med Graneheim & Lundmans metod för manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom fyra huvudkategorier: att få hjälp vid en höftfraktur- kommunikation- smärta/smärtbehandling- den egna rollen, att vara äldre. Konklusion: Patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur har inte tidigare studerats. Denna studie visade att hjälplöshet, stark smärta och ett professionellt bemötande är gemensamma upplevelser av informanterna. Ambulanssjuksköterskans kunskaper i att ge en god smärtlindring och minska patientens hjälplöshet kan utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bylinder, Åse LU
supervisor
organization
course
VMFM01 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Höftfraktur, vårdprogram, prehospital omvårdnad
language
Swedish
id
3633125
date added to LUP
2013-07-01 11:49:11
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3633125,
 abstract   = {I Skåne permanentades år 2008 vårdprogrammet höftlinjen vilket innebär att patienten redan på skadeplatsen gavs smärtlindring och förberedelser inför kommande operation startades. För att kunna utvärdera och förbättra den prehospitala omvårdnaden krävs forskning av patienternas upplevelse. Syfte: Att belysa patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur. Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes. Analysprocessen utfördes med Graneheim & Lundmans metod för manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom fyra huvudkategorier: att få hjälp vid en höftfraktur- kommunikation- smärta/smärtbehandling- den egna rollen, att vara äldre. Konklusion: Patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur har inte tidigare studerats. Denna studie visade att hjälplöshet, stark smärta och ett professionellt bemötande är gemensamma upplevelser av informanterna. Ambulanssjuksköterskans kunskaper i att ge en god smärtlindring och minska patientens hjälplöshet kan utvecklas.},
 author    = {Bylinder, Åse},
 keyword   = {Höftfraktur,vårdprogram,prehospital omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientens upplevelse av den prehospitala omvårdnaden vid höftfraktur},
 year     = {2013},
}