Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating of aeolian sediments of Skåne, south Sweden

Shrestha, Rajendra LU (2013) In Dissertations in Geology at Lund University GEOR02 20131
Department of Geology
Abstract
Wind is an important agent of transportation of sediments and to change the landscape. Aeolian sediments can be
inferred as a proxy for past climate. In Sweden aeolian sediments are not widespread and there are not so many
studies on chronological and paleoenvironmental aspects. It is believed that aeolian sediments were deposited right
after deglaciation and reactivated during recent times as a result of human impact and climatic deterioration. For
this study, cover sand in Blentarp, south Sweden was selected. Twelve samples for OSL measurement, two samples
for 14C and ten samples for grain size analysis were collected. The main aim of this study was to determine the timing
of aeolian sand deposition and to relate it with past... (More)
Wind is an important agent of transportation of sediments and to change the landscape. Aeolian sediments can be
inferred as a proxy for past climate. In Sweden aeolian sediments are not widespread and there are not so many
studies on chronological and paleoenvironmental aspects. It is believed that aeolian sediments were deposited right
after deglaciation and reactivated during recent times as a result of human impact and climatic deterioration. For
this study, cover sand in Blentarp, south Sweden was selected. Twelve samples for OSL measurement, two samples
for 14C and ten samples for grain size analysis were collected. The main aim of this study was to determine the timing
of aeolian sand deposition and to relate it with past climate and environment. A widely accepted chronological
technique for aeolian sediment, Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating technique was applied to measure
the age of the sand deposit. The result from this investigation suggested that there were five episodes of aeolian
sedimentation. The oldest event recorded during this study was after deglaciation at ca.15 200 a. The second
episode was at ca. 14 500 to 13 000 a and the last date obtained in this event is at the beginning of the Younger
Dryas. The third episode of deposition was at ca. 1900 - 1700 a at the time of the Roman warm period. Fourth episode
was at ca. 400 - 300 a and the fifth or latest episode was at ca. 200 - 160 a at the time of the Little ice age. The
first episode was deposited right after deglaciation and the remaining four episodes were deposited probably due to
climatic impact such as strong storminess or by human activities. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Vind är en viktig process för sedimenttransport och för landskapförändring, och eoliska sediment
(flygsand) kan användas för att rekonstruera forntida klimat. I Sverige är utbredningen av flygsand inte så stor
och det finns inte många studier med kronologi- eller paleomiljöperspektiv. Det finns en uppfattning om att flygsanden
avsattes direkt efter inlandsisens avsmältning och att den reaktiverades i historisk tid som ett resultat av
mänsklig påverkan och klimatförsämring. I den här studien har ett flygsandfält i Blentarp, södra Sverige undersökts.
Tolv prover för OSL-datering, två prover för C14-datering och tio prover för kornstorleksanalys har tagits
från området för rekonstruktion av flygsandfältets... (More)
Sammanfattning: Vind är en viktig process för sedimenttransport och för landskapförändring, och eoliska sediment
(flygsand) kan användas för att rekonstruera forntida klimat. I Sverige är utbredningen av flygsand inte så stor
och det finns inte många studier med kronologi- eller paleomiljöperspektiv. Det finns en uppfattning om att flygsanden
avsattes direkt efter inlandsisens avsmältning och att den reaktiverades i historisk tid som ett resultat av
mänsklig påverkan och klimatförsämring. I den här studien har ett flygsandfält i Blentarp, södra Sverige undersökts.
Tolv prover för OSL-datering, två prover för C14-datering och tio prover för kornstorleksanalys har tagits
från området för rekonstruktion av flygsandfältets bildningshistoria. Studiens huvudsyfte är att bestämma tidpunkten
för flygsandavsättning och att relatera den till forntida klimat och miljö. Optiskt stimulerad luminiscens (OSL),
en allmänt erkänd dateringsmetod för flygsand, användes för att bestämma åldern. Resultaten visar att det förekommit
fem episoder av flygsandavsättning. Den äldsta händelsen var efter isavsmältningen vid ca 15 200 år sedan.
Den andra episoden var för mellan ca 14 500 och 13 000 år sedan, och den yngsta dateringen motsvarar början av
kallfasen Yngre Dryas. Den tredje episoden var för ca 1900 - 1700 år sedan, vid romartidens klimatoptimum. Den
fjärde episoden var ca 400 - 300 år sedan, och den femte och sista för ca 200 - 160 år sedan, vid den s.k. Lilla istiden.
Den första episoden skedde direkt efter isavsmältningen och de återstående fyra orsakades troligen av mänsklig
aktivitet eller klimatpåverkan som t.ex. ökad stormighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Shrestha, Rajendra LU
supervisor
organization
course
GEOR02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Vomb basin, South Sweden, Skåne, Aeolian, Sediments, Grain size, Luminescence, OSL, Chronology
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
333
funder
Oscar & Lili Lamm's Foundation
language
English
additional info
Publication: Lund Luminescence Laboratory
id
3633520
date added to LUP
2013-04-16 11:00:25
date last changed
2016-03-21 13:12:35
@misc{3633520,
 abstract   = {Wind is an important agent of transportation of sediments and to change the landscape. Aeolian sediments can be
inferred as a proxy for past climate. In Sweden aeolian sediments are not widespread and there are not so many
studies on chronological and paleoenvironmental aspects. It is believed that aeolian sediments were deposited right
after deglaciation and reactivated during recent times as a result of human impact and climatic deterioration. For
this study, cover sand in Blentarp, south Sweden was selected. Twelve samples for OSL measurement, two samples
for 14C and ten samples for grain size analysis were collected. The main aim of this study was to determine the timing
of aeolian sand deposition and to relate it with past climate and environment. A widely accepted chronological
technique for aeolian sediment, Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating technique was applied to measure
the age of the sand deposit. The result from this investigation suggested that there were five episodes of aeolian
sedimentation. The oldest event recorded during this study was after deglaciation at ca.15 200 a. The second
episode was at ca. 14 500 to 13 000 a and the last date obtained in this event is at the beginning of the Younger
Dryas. The third episode of deposition was at ca. 1900 - 1700 a at the time of the Roman warm period. Fourth episode
was at ca. 400 - 300 a and the fifth or latest episode was at ca. 200 - 160 a at the time of the Little ice age. The
first episode was deposited right after deglaciation and the remaining four episodes were deposited probably due to
climatic impact such as strong storminess or by human activities.},
 author    = {Shrestha, Rajendra},
 keyword   = {Vomb basin,South Sweden,Skåne,Aeolian,Sediments,Grain size,Luminescence,OSL,Chronology},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating of aeolian sediments of Skåne, south Sweden},
 year     = {2013},
}