Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetarskap och inre motivation i offentlig sektor: en korrelationsstudie

Johansson, Anna LU and Johansson, Björn LU (2013) PSYK01 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband mellan inre motivation och medarbetarskap, samt hur detta eventuella samband varierar beroende på situationsvariabler respektive demografiska variabler så som kön, anställningstid, befattning och utbildning. Detta utifrån en litteraturgenomgång som uppvisar många begreppsmässiga likheter. Enkäter delades ut till 88 anställda vid en stor organisation i Skåne, varvid 55 svar erhölls (62,5%). Enkäten består av två instrument, Your Employeeship Questionnaire (Bertlett, 2011b) gällande medarbetarskap, samt delar av Job Description Survey (Hackman & Oldham, 1974) gällande inre motivation.
Analyser av de erhållna resultaten påvisar en övergripande korrelation mellan... (More)
Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband mellan inre motivation och medarbetarskap, samt hur detta eventuella samband varierar beroende på situationsvariabler respektive demografiska variabler så som kön, anställningstid, befattning och utbildning. Detta utifrån en litteraturgenomgång som uppvisar många begreppsmässiga likheter. Enkäter delades ut till 88 anställda vid en stor organisation i Skåne, varvid 55 svar erhölls (62,5%). Enkäten består av två instrument, Your Employeeship Questionnaire (Bertlett, 2011b) gällande medarbetarskap, samt delar av Job Description Survey (Hackman & Oldham, 1974) gällande inre motivation.
Analyser av de erhållna resultaten påvisar en övergripande korrelation mellan medarbetarskap och inre motivation, samt signifikanta resultat för korrelationer mellan samtliga situationsvariabler och inre motivation förutom för individ-motgångssituationer. Individ-utvecklingssituationer och grupp-utvecklingssituationer har en medelstark korrelation, medan grupp-motgångssituationer enbart uppvisar en svag korrelation. För de demografiska variablerna föreligger signifikanta skillnader i korrelationerna för individ-motgångssituationer och grupp-utvecklingssituationer beroende på anställningstid. Tendenser föreligger i korrelationerna för individ- utvecklingssituationer beroende på anställningstid, samt individ-motgångssituationer och grupp-utvecklingssituationer beroende på befattning. (Less)
Abstract
The aim of the study is to examine whether there is a correlation between intrinsic motivation and employeeship and how this correlation varies depending on situational variables and demographic variables such as gender, time of employment, position and education. This is based on a literature review that shows many conceptual similarities. Surveys were distributed to 88 employees in a large organization in Skåne, and responses were received from 55 of those 88 (62,5%). The questionnaire consists of two instruments, Your Employeeship Questionnaire (Bertlett, 2011b) regarding employeeship, and parts of the Job Description Survey (Hackman & Oldham, 1974) regarding intrinsic motivation.
Analysis of the results shows an overall correlation... (More)
The aim of the study is to examine whether there is a correlation between intrinsic motivation and employeeship and how this correlation varies depending on situational variables and demographic variables such as gender, time of employment, position and education. This is based on a literature review that shows many conceptual similarities. Surveys were distributed to 88 employees in a large organization in Skåne, and responses were received from 55 of those 88 (62,5%). The questionnaire consists of two instruments, Your Employeeship Questionnaire (Bertlett, 2011b) regarding employeeship, and parts of the Job Description Survey (Hackman & Oldham, 1974) regarding intrinsic motivation.
Analysis of the results shows an overall correlation between intrinsic motivation and employeeship, and significant results for the correlations between all situation variables and intrinsic motivation in addition to individual hardship situations. Individual development situations and group development situations have a moderate correlation, while group-hardship situations only shows a weak correlation. The demographic variables shows significant differences in the correlations of individual hardship situations and group development situations depending on time of employment. There are also tendencies in the correlations of individual development situations regarding time of employment, and individual hardship situations and group development situations regarding position. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Anna LU and Johansson, Björn LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Inre motivation, Medarbetarskap, Stilanpassning, Situationsvariabler
language
Swedish
id
3633552
date added to LUP
2013-04-24 15:46:19
date last changed
2013-04-24 15:46:19
@misc{3633552,
 abstract   = {The aim of the study is to examine whether there is a correlation between intrinsic motivation and employeeship and how this correlation varies depending on situational variables and demographic variables such as gender, time of employment, position and education. This is based on a literature review that shows many conceptual similarities. Surveys were distributed to 88 employees in a large organization in Skåne, and responses were received from 55 of those 88 (62,5%). The questionnaire consists of two instruments, Your Employeeship Questionnaire (Bertlett, 2011b) regarding employeeship, and parts of the Job Description Survey (Hackman & Oldham, 1974) regarding intrinsic motivation.
	Analysis of the results shows an overall correlation between intrinsic motivation and employeeship, and significant results for the correlations between all situation variables and intrinsic motivation in addition to individual hardship situations. Individual development situations and group development situations have a moderate correlation, while group-hardship situations only shows a weak correlation. The demographic variables shows significant differences in the correlations of individual hardship situations and group development situations depending on time of employment. There are also tendencies in the correlations of individual development situations regarding time of employment, and individual hardship situations and group development situations regarding position.},
 author    = {Johansson, Anna and Johansson, Björn},
 keyword   = {Inre motivation,Medarbetarskap,Stilanpassning,Situationsvariabler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medarbetarskap och inre motivation i offentlig sektor: en korrelationsstudie},
 year     = {2013},
}