Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patientens upplevelser av stöd under cancerbehandlingen

Kertesz, Madelainne LU and Herlitz Lundin, Ruffa LU (2013) VMFM01 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Individuell omvårdnad, information och stöd är en förutsättning för varje patient som får krävande cytostatika- eller strålbehandling. Syftet med denna studie var att belysa hur människan som genomgått cytostatika- eller strålbehandling upplevt stöd och information under behandlingstiden. Den omvårdnadsteoretiska inramningen sker med hjälp av SAUK-modellen, bekräftande omvårdnad. Studien är en intervjustudie och analysmetoden är kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Tjugo respondenter intervjuades och analysen resulterade i sex huvudkategorier. Resultatet visar att patienten strävar efter att ha ett så normalt liv som möjligt under behandlingsperioden. Behovet av stöd varierar beroende på livssituation. Flexibel... (More)
Individuell omvårdnad, information och stöd är en förutsättning för varje patient som får krävande cytostatika- eller strålbehandling. Syftet med denna studie var att belysa hur människan som genomgått cytostatika- eller strålbehandling upplevt stöd och information under behandlingstiden. Den omvårdnadsteoretiska inramningen sker med hjälp av SAUK-modellen, bekräftande omvårdnad. Studien är en intervjustudie och analysmetoden är kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Tjugo respondenter intervjuades och analysen resulterade i sex huvudkategorier. Resultatet visar att patienten strävar efter att ha ett så normalt liv som möjligt under behandlingsperioden. Behovet av stöd varierar beroende på livssituation. Flexibel personal, familj och vänner beskrivs som viktiga och stödet som tillgängligt och generöst. Trots det framförs viss kritik som brist på kontinuitet och stress hos personal. Utan stöd kan behandlingsperioden upplevas som mycket svår. Vår konklusion är att den person som får behandling behöver ett individuellt bemötande och bekräftelse för att klara av att leva såsom denne önskar under behandlingsperioden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kertesz, Madelainne LU and Herlitz Lundin, Ruffa LU
supervisor
organization
course
VMFM01 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Omvårdnad, information, stöd, cytostatikabehandling, strålbehandling, innehållsanalys
language
Swedish
id
3633955
date added to LUP
2013-05-29 09:44:02
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3633955,
 abstract   = {Individuell omvårdnad, information och stöd är en förutsättning för varje patient som får krävande cytostatika- eller strålbehandling. Syftet med denna studie var att belysa hur människan som genomgått cytostatika- eller strålbehandling upplevt stöd och information under behandlingstiden. Den omvårdnadsteoretiska inramningen sker med hjälp av SAUK-modellen, bekräftande omvårdnad. Studien är en intervjustudie och analysmetoden är kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Tjugo respondenter intervjuades och analysen resulterade i sex huvudkategorier. Resultatet visar att patienten strävar efter att ha ett så normalt liv som möjligt under behandlingsperioden. Behovet av stöd varierar beroende på livssituation. Flexibel personal, familj och vänner beskrivs som viktiga och stödet som tillgängligt och generöst. Trots det framförs viss kritik som brist på kontinuitet och stress hos personal. Utan stöd kan behandlingsperioden upplevas som mycket svår. Vår konklusion är att den person som får behandling behöver ett individuellt bemötande och bekräftelse för att klara av att leva såsom denne önskar under behandlingsperioden.},
 author    = {Kertesz, Madelainne and Herlitz Lundin, Ruffa},
 keyword   = {Omvårdnad,information,stöd,cytostatikabehandling,strålbehandling,innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientens upplevelser av stöd under cancerbehandlingen},
 year     = {2013},
}