Advanced

Behandlingsresultat av radioterapi och laserterapi hos patienter med tidig glottisk cancer En retrospektiv journalstudie 1998 – 2010 vid Skånes universitetssjukhus

Clarhed, Nathalie LU (2012) LOGM81 20121
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Såväl radioterapi (RT) som laserterapi/kirurgi (LT) används med framgång som primärbehandling för tidig glottisk larynxcancer men vilken metod som föredras varierar mellan olika kliniker runtom i världen. Evidensbaserad forskning och konsensus saknas.
Mellan 1998 och 2010 har 369 patienter insjuknat i larynxcancer i Södra sjukvårdsregionen och finns registrerade vid Skånes universitetssjukhus (SUS). För dessa patienter har en komplett registrering av tumörlokalisation och tumörstadium saknats. Syftet med denna journalstudie var att kartlägga patientdata för att göra det möjligt att studera behandlingsresultaten av radioterapi respektive laserterapi för samtliga med glottiska tumörer i stadium T1 och T2 beträffande tumörkontroll och... (More)
Såväl radioterapi (RT) som laserterapi/kirurgi (LT) används med framgång som primärbehandling för tidig glottisk larynxcancer men vilken metod som föredras varierar mellan olika kliniker runtom i världen. Evidensbaserad forskning och konsensus saknas.
Mellan 1998 och 2010 har 369 patienter insjuknat i larynxcancer i Södra sjukvårdsregionen och finns registrerade vid Skånes universitetssjukhus (SUS). För dessa patienter har en komplett registrering av tumörlokalisation och tumörstadium saknats. Syftet med denna journalstudie var att kartlägga patientdata för att göra det möjligt att studera behandlingsresultaten av radioterapi respektive laserterapi för samtliga med glottiska tumörer i stadium T1 och T2 beträffande tumörkontroll och överlevnad. Därefter har resultaten av de båda behandlingsmetoderna jämförts. Data har registrerats via genomgång av patientjournaler i Skånes gemensamma journalsystem Melior.
Studien visar inga avgörande skillnader mellan RT och LT. Det framgår dock att man vid SUS använder LT i större utsträckning än vid många andra kliniker i Sverige och i världen. Sifforna pekar på att detta inte har inneburit sämre behandlingsresultat för patienterna.
Baserat på resultatet dras slutsatsen att det utifrån materialet inte går att göra en säker bedömning till fördel för endera behandlingsmetoden. Däremot ger studien grund för antagandet att användandet av LT bör kunna utökas till att omfatta fler tumörer än vad som är fallet på många håll idag. Detta skulle kunna leda till minskat patientlidande och mindre samhällskostnader.
Mer forskning behövs inom området, framförallt i form av randomiserade studier samt utarbetande av ett mer relevant klassifikationssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Clarhed, Nathalie LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
3634094
date added to LUP
2013-04-18 14:21:40
date last changed
2013-04-18 14:21:40
@misc{3634094,
 abstract   = {Såväl radioterapi (RT) som laserterapi/kirurgi (LT) används med framgång som primärbehandling för tidig glottisk larynxcancer men vilken metod som föredras varierar mellan olika kliniker runtom i världen. Evidensbaserad forskning och konsensus saknas.
Mellan 1998 och 2010 har 369 patienter insjuknat i larynxcancer i Södra sjukvårdsregionen och finns registrerade vid Skånes universitetssjukhus (SUS). För dessa patienter har en komplett registrering av tumörlokalisation och tumörstadium saknats. Syftet med denna journalstudie var att kartlägga patientdata för att göra det möjligt att studera behandlingsresultaten av radioterapi respektive laserterapi för samtliga med glottiska tumörer i stadium T1 och T2 beträffande tumörkontroll och överlevnad. Därefter har resultaten av de båda behandlingsmetoderna jämförts. Data har registrerats via genomgång av patientjournaler i Skånes gemensamma journalsystem Melior.
Studien visar inga avgörande skillnader mellan RT och LT. Det framgår dock att man vid SUS använder LT i större utsträckning än vid många andra kliniker i Sverige och i världen. Sifforna pekar på att detta inte har inneburit sämre behandlingsresultat för patienterna.
Baserat på resultatet dras slutsatsen att det utifrån materialet inte går att göra en säker bedömning till fördel för endera behandlingsmetoden. Däremot ger studien grund för antagandet att användandet av LT bör kunna utökas till att omfatta fler tumörer än vad som är fallet på många håll idag. Detta skulle kunna leda till minskat patientlidande och mindre samhällskostnader.
Mer forskning behövs inom området, framförallt i form av randomiserade studier samt utarbetande av ett mer relevant klassifikationssystem.},
 author    = {Clarhed, Nathalie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behandlingsresultat av radioterapi och laserterapi hos patienter med tidig glottisk cancer En retrospektiv journalstudie 1998 – 2010 vid Skånes universitetssjukhus},
 year     = {2012},
}