Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lean Healthcare: vad betyder det för arbetsförhållanden och välbefinnande

Hansen, Oluva LU (2013) PSYK01 20122
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I en tid som präglas av ekonomiska kriser och besparingar väljer allt flera sjukhus att tillämpa Lean Healtcare, en organisationsfilosofi som utlovar ökad effektivitet och kvalitet. Det är troligt att ändringar som görs när en verksamhet övergår till Lean påverkar flera dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön. Studier som undersöker vilken effekt Lean har på anställda är dock sällsynta. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om införande av Lean Healthcare har någon effekt på arbetsförhållanden och de anställdas välbefinnande. Denna uppsats bygger på en arbetsplatsundersökning och är en del av en longitudinell interventionsstudie. För att mäta arbetsförhållanden och välbefinnande användes en strukturerad enkät bestående av... (More)
I en tid som präglas av ekonomiska kriser och besparingar väljer allt flera sjukhus att tillämpa Lean Healtcare, en organisationsfilosofi som utlovar ökad effektivitet och kvalitet. Det är troligt att ändringar som görs när en verksamhet övergår till Lean påverkar flera dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön. Studier som undersöker vilken effekt Lean har på anställda är dock sällsynta. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om införande av Lean Healthcare har någon effekt på arbetsförhållanden och de anställdas välbefinnande. Denna uppsats bygger på en arbetsplatsundersökning och är en del av en longitudinell interventionsstudie. För att mäta arbetsförhållanden och välbefinnande användes en strukturerad enkät bestående av frågor från QPSnordic, MBI-GS, UWES, SF36, några enstaka items från andra skalor om trivsel, trötthet och återhämtning samt 9 frågor om attityder och tankar kring förändringarna. Den undersökta gruppen är en vårdavdelning vid Skånes Universitetssjukhus (SUS). Av de 19 respondenterna som svarade på enkäten har 13 även deltagit vid de två föregående mätningarna. Svaren från dessa 13 ligger till grund för resultaten. Vad gäller arbetsförhållanden skedde en tillbakagång i skattningen av ledarskap samt organisationskultur och klimat. Med hänsyn till välbefinnande visade studien att personalen blev mindre uppslukad av sitt arbete och trivdes allt sämre med sin arbetssituation (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Oluva LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsförhållanden, engagemang, Lean Healthcare, ledarskap, organisationskultur, välbefinnande
language
Swedish
id
3706189
date added to LUP
2013-04-24 16:06:07
date last changed
2013-04-24 16:06:07
@misc{3706189,
 abstract   = {I en tid som präglas av ekonomiska kriser och besparingar väljer allt flera sjukhus att tillämpa Lean Healtcare, en organisationsfilosofi som utlovar ökad effektivitet och kvalitet. Det är troligt att ändringar som görs när en verksamhet övergår till Lean påverkar flera dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön. Studier som undersöker vilken effekt Lean har på anställda är dock sällsynta. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om införande av Lean Healthcare har någon effekt på arbetsförhållanden och de anställdas välbefinnande. Denna uppsats bygger på en arbetsplatsundersökning och är en del av en longitudinell interventionsstudie. För att mäta arbetsförhållanden och välbefinnande användes en strukturerad enkät bestående av frågor från QPSnordic, MBI-GS, UWES, SF36, några enstaka items från andra skalor om trivsel, trötthet och återhämtning samt 9 frågor om attityder och tankar kring förändringarna. Den undersökta gruppen är en vårdavdelning vid Skånes Universitetssjukhus (SUS). Av de 19 respondenterna som svarade på enkäten har 13 även deltagit vid de två föregående mätningarna. Svaren från dessa 13 ligger till grund för resultaten. Vad gäller arbetsförhållanden skedde en tillbakagång i skattningen av ledarskap samt organisationskultur och klimat. Med hänsyn till välbefinnande visade studien att personalen blev mindre uppslukad av sitt arbete och trivdes allt sämre med sin arbetssituation},
 author    = {Hansen, Oluva},
 keyword   = {Arbetsförhållanden,engagemang,Lean Healthcare,ledarskap,organisationskultur,välbefinnande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lean Healthcare: vad betyder det för arbetsförhållanden och välbefinnande},
 year     = {2013},
}