Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personlig integritet i arbetslivet - Med särskilt fokus på arbetsgivarens befogenheter att genomföra drogtester i arbetslivet

Francke, Alexander LU (2013) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Personlig integritet är ett begrepp som har fått en allt viktigare innebörd i arbetslivet de senaste åren. Frågan om drogtesters plats i arbetslivet är en av de mest framträdande frågorna, då det av många anses vara en kränkning av den personliga integriteten. Det är därför av stor vikt att bedöma när och för vilka syften ett drogtest kan anses vara befogat. Det uppstår därmed en situation där arbetstagarens krav på integritet ställs mot företagets/samhällets vilja att testa. Det har visat sig vara en svår avvägning att göra då båda parter oftast kan tyckas ha godtagbara skäl för sin ståndpunkt, även om säkerhetsaspekten genom praxis fått visst tolkningsföreträde.

Frågor rörande personlig integritet i arbetslivet är fortfarande tämligen... (More)
Personlig integritet är ett begrepp som har fått en allt viktigare innebörd i arbetslivet de senaste åren. Frågan om drogtesters plats i arbetslivet är en av de mest framträdande frågorna, då det av många anses vara en kränkning av den personliga integriteten. Det är därför av stor vikt att bedöma när och för vilka syften ett drogtest kan anses vara befogat. Det uppstår därmed en situation där arbetstagarens krav på integritet ställs mot företagets/samhällets vilja att testa. Det har visat sig vara en svår avvägning att göra då båda parter oftast kan tyckas ha godtagbara skäl för sin ståndpunkt, även om säkerhetsaspekten genom praxis fått visst tolkningsföreträde.

Frågor rörande personlig integritet i arbetslivet är fortfarande tämligen oreglerade. Detta har sin grund i att politiska beslutsfattare av tradition har låtit arbetsmarknadens parter ha ett stort spelrum att förhandla. Den mest omfattande lagen som inbegriper integritetsfrågor är Personuppgiftslagen, som har utformat ett utökat skydd för arbetstagare rörande exempelvis hur uppgifter får insamlas och behandlas.

En viktig fråga beträffande drogtester som uppkommit är skillnaden mellan offentlig och privat sektor, där arbetstagare inom offentliga sektorn kan åberopa 2 kap. 6§ RF, vilket privata arbetstagare inte har möjlighet till. Detta har lett till ett starkare skydd för offentliga arbetstagare, vilket jag i min slutsats ställer mig tveksam till främst på grund av att skillnaden mellan en offentlig och privat anställning har minskat.

Personal integrity on the labour market is a subject that has been much debated in the last couple of years, both the attempt to define the subject but also the attempt to try to find out how much integrity an employee can demand. Use of drug tests on the labour market has become increasingly common. Due to this, it has also become one of the most prominent subjects regarding personal integrity, since it is seen by many as a major violation. Therefore, it is essential to clarify when drug tests are allowed, and for which purposes. It is a question with much complexity, because the workers’ demands for personal integrity collide with the employers/society´s interest to carry out tests, in order to keep the workplace safe. Up until now, it has been a hard task for the decision makers to achieve a balanced approach, since both parties have reasonable grounds for their position. However, safety aspects have through praxis been given prerogative.

Sweden has left most subjects regarding personal integrity unregulated. It is a custom in Sweden to let parties of the labour market negotiate alone with minimal interference by the government. The most comprehensive act is the Personal Data Act (PuL), which has formed protection for the employee´s regarding how data are allowed to be collected and handled.

There is a large divergence between public – and private sector concerning drug tests. Workers of public sector are protected by the paragraph 2 kap 6§ RF, which is an act of the Swedish constitution, workers of private sector are not. This has led to the dubious situation, where workers of public sector have a superior protection of their personal integrity, which I raise concerns about in my conclusion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Francke, Alexander LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
2 kap. 6§ RF, drogtester, Personlig integritet, PuL., Europakonventionen, offentlig sektor, privat sektor
language
Swedish
id
3734555
date added to LUP
2013-05-08 16:14:04
date last changed
2013-05-08 16:14:04
@misc{3734555,
 abstract   = {Personlig integritet är ett begrepp som har fått en allt viktigare innebörd i arbetslivet de senaste åren. Frågan om drogtesters plats i arbetslivet är en av de mest framträdande frågorna, då det av många anses vara en kränkning av den personliga integriteten. Det är därför av stor vikt att bedöma när och för vilka syften ett drogtest kan anses vara befogat. Det uppstår därmed en situation där arbetstagarens krav på integritet ställs mot företagets/samhällets vilja att testa. Det har visat sig vara en svår avvägning att göra då båda parter oftast kan tyckas ha godtagbara skäl för sin ståndpunkt, även om säkerhetsaspekten genom praxis fått visst tolkningsföreträde.

Frågor rörande personlig integritet i arbetslivet är fortfarande tämligen oreglerade. Detta har sin grund i att politiska beslutsfattare av tradition har låtit arbetsmarknadens parter ha ett stort spelrum att förhandla. Den mest omfattande lagen som inbegriper integritetsfrågor är Personuppgiftslagen, som har utformat ett utökat skydd för arbetstagare rörande exempelvis hur uppgifter får insamlas och behandlas.

En viktig fråga beträffande drogtester som uppkommit är skillnaden mellan offentlig och privat sektor, där arbetstagare inom offentliga sektorn kan åberopa 2 kap. 6§ RF, vilket privata arbetstagare inte har möjlighet till. Detta har lett till ett starkare skydd för offentliga arbetstagare, vilket jag i min slutsats ställer mig tveksam till främst på grund av att skillnaden mellan en offentlig och privat anställning har minskat. 

Personal integrity on the labour market is a subject that has been much debated in the last couple of years, both the attempt to define the subject but also the attempt to try to find out how much integrity an employee can demand. Use of drug tests on the labour market has become increasingly common. Due to this, it has also become one of the most prominent subjects regarding personal integrity, since it is seen by many as a major violation. Therefore, it is essential to clarify when drug tests are allowed, and for which purposes. It is a question with much complexity, because the workers’ demands for personal integrity collide with the employers/society´s interest to carry out tests, in order to keep the workplace safe. Up until now, it has been a hard task for the decision makers to achieve a balanced approach, since both parties have reasonable grounds for their position. However, safety aspects have through praxis been given prerogative.

Sweden has left most subjects regarding personal integrity unregulated. It is a custom in Sweden to let parties of the labour market negotiate alone with minimal interference by the government. The most comprehensive act is the Personal Data Act (PuL), which has formed protection for the employee´s regarding how data are allowed to be collected and handled.

There is a large divergence between public – and private sector concerning drug tests. Workers of public sector are protected by the paragraph 2 kap 6§ RF, which is an act of the Swedish constitution, workers of private sector are not. This has led to the dubious situation, where workers of public sector have a superior protection of their personal integrity, which I raise concerns about in my conclusion.},
 author    = {Francke, Alexander},
 keyword   = {2 kap. 6§ RF,drogtester,Personlig integritet,PuL.,Europakonventionen,offentlig sektor,privat sektor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personlig integritet i arbetslivet - Med särskilt fokus på arbetsgivarens befogenheter att genomföra drogtester i arbetslivet},
 year     = {2013},
}