Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Var går gränsen för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

Olsson, Jennie LU (2013) HARH16 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet gentemot sina anställda, enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken. När en arbetstagare drabbas av en sjukdom eller får en nedsatt arbetsförmåga, lägger lagen och praxis ett stort ansvar på arbetsgivaren, försäkringskassan och arbetstagaren själv. Det är dock arbetsgivaren som har huvudansvaret vad gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och därför har han/hon störst rehabiliteringsskyldighet gentemot de anställda. För att fullfölja sitt ansvar ska arbetsgivaren erbjuda olika anpassade lösningar för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Det gäller anpassningsåtgärder som omplacering, omfördelning, arbetsträning, tekniska stödåtgärder mm.... (More)
Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet gentemot sina anställda, enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken. När en arbetstagare drabbas av en sjukdom eller får en nedsatt arbetsförmåga, lägger lagen och praxis ett stort ansvar på arbetsgivaren, försäkringskassan och arbetstagaren själv. Det är dock arbetsgivaren som har huvudansvaret vad gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och därför har han/hon störst rehabiliteringsskyldighet gentemot de anställda. För att fullfölja sitt ansvar ska arbetsgivaren erbjuda olika anpassade lösningar för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Det gäller anpassningsåtgärder som omplacering, omfördelning, arbetsträning, tekniska stödåtgärder mm. Arbetsgivaren får inte säga upp en sjuk arbetstagare om denne kan utföra arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Före en uppsägning av en sjuk arbetstagare kan ske måste alltså anpassningsåtgärder vara undersökta. Arbetstagaren själv måste aktivt medverka i rehabiliteringsåtgärderna, annars kan AD anse att arbetsgivaren har fullföljt sitt rehabiliteringsansvar och en uppsägning kan bli sakligt grundad. Det är försäkringskassan som snarast möjligt ska lägga fram en rehabiliteringsplan för en sjuk arbetstagare och se till att rehabiliteringen blir så effektiv som möjligt. Försäkringskassan bestämmer även om en sjuk arbetstagare är berättigad till sjukpenning enligt rehabiliteringskedjans fyra fasta hållpunkter. Sjukpenningreglerna kan krocka med arbetstagarens anställningsskydd då arbetstagaren kan komma att stå till arbetsgivarens förfogande när denne inte är berättigad till sjukpenning längre (även om arbetstagaren inte är frisk). Det är då arbetsgivaren hamnar i en svår situation och måste ta ställning till om arbetstagaren är arbetsförmögen eller inte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jennie LU
supervisor
organization
course
HARH16 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialförsäkringsbalken, Rehabiliteringsskyldighet, arbetsmiljölagen, medverkan, arbetsförmögen.
language
Swedish
id
3734616
date added to LUP
2013-05-08 15:48:23
date last changed
2013-05-08 15:48:23
@misc{3734616,
 abstract   = {Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet gentemot sina anställda, enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken. När en arbetstagare drabbas av en sjukdom eller får en nedsatt arbetsförmåga, lägger lagen och praxis ett stort ansvar på arbetsgivaren, försäkringskassan och arbetstagaren själv. Det är dock arbetsgivaren som har huvudansvaret vad gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och därför har han/hon störst rehabiliteringsskyldighet gentemot de anställda. För att fullfölja sitt ansvar ska arbetsgivaren erbjuda olika anpassade lösningar för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Det gäller anpassningsåtgärder som omplacering, omfördelning, arbetsträning, tekniska stödåtgärder mm. Arbetsgivaren får inte säga upp en sjuk arbetstagare om denne kan utföra arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Före en uppsägning av en sjuk arbetstagare kan ske måste alltså anpassningsåtgärder vara undersökta. Arbetstagaren själv måste aktivt medverka i rehabiliteringsåtgärderna, annars kan AD anse att arbetsgivaren har fullföljt sitt rehabiliteringsansvar och en uppsägning kan bli sakligt grundad. Det är försäkringskassan som snarast möjligt ska lägga fram en rehabiliteringsplan för en sjuk arbetstagare och se till att rehabiliteringen blir så effektiv som möjligt. Försäkringskassan bestämmer även om en sjuk arbetstagare är berättigad till sjukpenning enligt rehabiliteringskedjans fyra fasta hållpunkter. Sjukpenningreglerna kan krocka med arbetstagarens anställningsskydd då arbetstagaren kan komma att stå till arbetsgivarens förfogande när denne inte är berättigad till sjukpenning längre (även om arbetstagaren inte är frisk). Det är då arbetsgivaren hamnar i en svår situation och måste ta ställning till om arbetstagaren är arbetsförmögen eller inte.},
 author    = {Olsson, Jennie},
 keyword   = {socialförsäkringsbalken,Rehabiliteringsskyldighet,arbetsmiljölagen,medverkan,arbetsförmögen.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Var går gränsen för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?},
 year     = {2013},
}