Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mentaliseringsförmåga vid schizofreni

Dagenbrink, Gizela LU (2013) PPTP06 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan en grupp patienter med schizofrenidiagnos och en jämförelsegrupp bestående av personal från en akutpsykosavdelning när det gäller mentaliseringsförmåga. Mentaliseringsförmågan skattades med instrumentet ”Reading the Mind in the Eyes Test (RMET)”. Den ursprungliga planen var att konsekutivt rekrytera samtliga patienter till studien från två akutpsykosavdelningar. Som en följd av det omfattande bortfallet bland slutenvårdspatienterna, där 37 av 47 patienter med schizofrenidiagnos föll bort, rekryterades även patienter från två öppenvårdsmottagningar genom bekvämlighetsurval. Jämförelsen mellan patient- och personalgrupp visade att patienterna fick ett signifikant lägre... (More)
Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan en grupp patienter med schizofrenidiagnos och en jämförelsegrupp bestående av personal från en akutpsykosavdelning när det gäller mentaliseringsförmåga. Mentaliseringsförmågan skattades med instrumentet ”Reading the Mind in the Eyes Test (RMET)”. Den ursprungliga planen var att konsekutivt rekrytera samtliga patienter till studien från två akutpsykosavdelningar. Som en följd av det omfattande bortfallet bland slutenvårdspatienterna, där 37 av 47 patienter med schizofrenidiagnos föll bort, rekryterades även patienter från två öppenvårdsmottagningar genom bekvämlighetsurval. Jämförelsen mellan patient- och personalgrupp visade att patienterna fick ett signifikant lägre resultat på RMET än jämförelsegruppen. Övriga resultat visade ingen signifikant skillnad mellan RMET-resultatet för sluten- respektive öppenvårdspatienter, inte heller mellan patienter med paranoid- respektive icke-paranoid schizofreni. Vid litteratursökning återfanns inga svenska studier inom detta område. I diskussionen lyfts det stora bortfallet upp samt hur detta kan tänkas ha påverkat resultatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dagenbrink, Gizela LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Mentalisering, schizofreni, ”Reading the Mind in the Eyes Test”
language
Swedish
id
3737088
date added to LUP
2013-05-14 13:57:43
date last changed
2013-06-01 03:39:41
@misc{3737088,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan en grupp patienter med schizofrenidiagnos och en jämförelsegrupp bestående av personal från en akutpsykosavdelning när det gäller mentaliseringsförmåga. Mentaliseringsförmågan skattades med instrumentet ”Reading the Mind in the Eyes Test (RMET)”. Den ursprungliga planen var att konsekutivt rekrytera samtliga patienter till studien från två akutpsykosavdelningar. Som en följd av det omfattande bortfallet bland slutenvårdspatienterna, där 37 av 47 patienter med schizofrenidiagnos föll bort, rekryterades även patienter från två öppenvårdsmottagningar genom bekvämlighetsurval. Jämförelsen mellan patient- och personalgrupp visade att patienterna fick ett signifikant lägre resultat på RMET än jämförelsegruppen. Övriga resultat visade ingen signifikant skillnad mellan RMET-resultatet för sluten- respektive öppenvårdspatienter, inte heller mellan patienter med paranoid- respektive icke-paranoid schizofreni. Vid litteratursökning återfanns inga svenska studier inom detta område. I diskussionen lyfts det stora bortfallet upp samt hur detta kan tänkas ha påverkat resultatet.},
 author    = {Dagenbrink, Gizela},
 keyword   = {Mentalisering,schizofreni,”Reading the Mind in the Eyes Test”},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mentaliseringsförmåga vid schizofreni},
 year     = {2013},
}