Advanced

The alteration mineralogy of Svartliden, Sweden

Nilsson, Lawrence LU (2013) In Dissertations in Geology at Lund University GEOR01 20092
Department of Geology
Abstract
The alteration mineralogy of Svartliden, Sweden
Svartliden mine is an open pit in northern Sweden close to the Skellefte field in the “Gold Line”, which is a zone associated with gold mineralization. Svartliden gold mine was discovered by amateur geologists who were prospecting after boulders that contained low sulphide contented. This was unusual for the Skellefte field.
The main rocks are meta-greywacke, metavolcanite, Revsund granite and Härnö granite. The region is subjected to several different metamorphic events.
Metamorphism is when rocks are subjected to change in pressure and temperature.

The aim of the study is to find out what the typical mineralogy for this area and if there is any changes of the minerals composition... (More)
The alteration mineralogy of Svartliden, Sweden
Svartliden mine is an open pit in northern Sweden close to the Skellefte field in the “Gold Line”, which is a zone associated with gold mineralization. Svartliden gold mine was discovered by amateur geologists who were prospecting after boulders that contained low sulphide contented. This was unusual for the Skellefte field.
The main rocks are meta-greywacke, metavolcanite, Revsund granite and Härnö granite. The region is subjected to several different metamorphic events.
Metamorphism is when rocks are subjected to change in pressure and temperature.

The aim of the study is to find out what the typical mineralogy for this area and if there is any changes of the minerals composition and chemistry. 19 samples have been collected to be studied using both optical microscopy and scanning electron microscopy from one drill core labelled SV09175.

The mineralization and granite at Svartliden are both younger than the host rock. Granit intrusions at Svartliden are approximately 1.80 and 1.77Ga. The ore was formed in a high pressure and temperature deformation zone.

The results from the 19 samples were interpreted to belong to three alterations zones. These are proximal, mineralized and distal. The proximal zone is a zone that is relatively close to the ore and containing the following minerals: amphibole, pyrrhotite, quartz and pyroxene. The mineralized zone is the zone where gold may be found and this contains the following minerals: amphibole, pyroxene, pyrrhotite, arsenopyrite, quartz and löllingite. The distal zone is a zone that is a bit farther away from the ore and the minerals found in this zone are: biotite, amphibole, pyroxene and biotite alteration. As mentioned the mineralization and granite intrusion are interpreted as secondary and evidence supporting the mineralization for being secondary are the presence of prehnite, diopside, chloritization of biotite and löllingite. These minerals are associated with retrograde metamorphism. Retrograde metamorphism is when rocks are subjected to decrease in pressure and temperature after have reached the highest metamorphism. (Less)
Abstract (Swedish)
Omvandlingsmineralogi typiskt för Svartliden
Studien behandlar Svartliden, som är en gruva i norra Sverige nära Skelleftefältet. Den ligger i "Guldlinjen", som är en tektonisk zon med guldmineraliseringar. Svartlidengruvan upptäcktes av amatörgeologer, som letade efter stenblock med låga sulfidhalter. Så gjorde man inte vid malmletning i Skelleftefältet. Där letade man efter block med höga sulfidhalter. Huvudbergarterna i Svartliden är omvandlad gråvacka (en sorts sandsten) och omvandlade mörka vulkaniska bergarter, Revsundsgranit och Härnögranit. Regionen har utsatts för flera olika metamorfa händelser. Metamorfos innebär att bergarten omvandlas beroende på ändrade tryck- och temperaturförhållanden.

Runt malmer brukar det alltid... (More)
Omvandlingsmineralogi typiskt för Svartliden
Studien behandlar Svartliden, som är en gruva i norra Sverige nära Skelleftefältet. Den ligger i "Guldlinjen", som är en tektonisk zon med guldmineraliseringar. Svartlidengruvan upptäcktes av amatörgeologer, som letade efter stenblock med låga sulfidhalter. Så gjorde man inte vid malmletning i Skelleftefältet. Där letade man efter block med höga sulfidhalter. Huvudbergarterna i Svartliden är omvandlad gråvacka (en sorts sandsten) och omvandlade mörka vulkaniska bergarter, Revsundsgranit och Härnögranit. Regionen har utsatts för flera olika metamorfa händelser. Metamorfos innebär att bergarten omvandlas beroende på ändrade tryck- och temperaturförhållanden.

Runt malmer brukar det alltid uppträda zoner, där berggrunden är omvandlad på ett typiskt sätt. Beroende på de lokala förhållandena kan omvandlingen se olika ut. Omvandlingszonen är viktig eftersom den är mycket större än malmkroppen och därigenom lättare att hitta. Syftet med den här studien är att ta reda på de typiska omvandlingsmineralen och deras kemiska sammansättning, och om det finns någon systematisk förändring av omvandlingen, då man närmar sig malmen. Om vi förstår denna omvandling kommer det att bli lättare att hitta andra likartade malmer i området. Nitton prover har tagits ut från en borrkärna märkt SV09175. Dessa prov har studeras med både optisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi.
Både mineraliseringen och graniten vid dagbrottet i Svartliden är yngre än huvudbergarten. Granitintrusionen i Svartliden är mellan 1,80 och 1,77 miljarder år gammal. Malmen bildades vid högt tryck och hög temperatur i en lokal deformationszon.

Bergarterna från de 19 proven har tolkats att tillhöra tre omvandlings zoner. Dessa är den mineraliserade, den proximala och den distala. Den mineraliserade zonen är den zon, där guld kan hittas och den innehåller följande mineraler: amfibol, pyroxen, magnetkis, arsenikkis, kvarts och löllingit. Den proximala zonen är den zon som återfinns relativt nära malmen. Den innehåller amfibol, magnetkis, kvarts och pyroxen. Den distala zonen är en zon som är lite längre bort från malmen och mineraler som finns i denna zon är biotit och biotitomvandlingar. Som nämnts tidigare är mineraliseringen och granitintrusionen tolkade som sekundära. Orsaken till denna tolkning är förekomsten av prehnit, diopsid, kloritisering av biotit och löllingit. Dessa mineraler är knutna till en retrograd metamorfos. Med retrograd metamorfos menar man en omvandling som sker vid sjunkande temperatur och tryck och som har inträffat efter det att sidoberget uppnådde sin starkaste metamorfos. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Lawrence LU
supervisor
organization
alternative title
Omvandlingsmineralogi typiskt för Svartliden, Sverige
course
GEOR01 20092
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Svartliden, alteration mineralogy, Fäboliden, amphibolite and granulite facies, Dragon Mining Sweden
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
336
language
English
id
3737847
date added to LUP
2013-05-16 15:39:04
date last changed
2013-05-16 15:39:04
@misc{3737847,
 abstract   = {The alteration mineralogy of Svartliden, Sweden
Svartliden mine is an open pit in northern Sweden close to the Skellefte field in the “Gold Line”, which is a zone associated with gold mineralization. Svartliden gold mine was discovered by amateur geologists who were prospecting after boulders that contained low sulphide contented. This was unusual for the Skellefte field. 
The main rocks are meta-greywacke, metavolcanite, Revsund granite and Härnö granite. The region is subjected to several different metamorphic events. 
Metamorphism is when rocks are subjected to change in pressure and temperature. 

The aim of the study is to find out what the typical mineralogy for this area and if there is any changes of the minerals composition and chemistry. 19 samples have been collected to be studied using both optical microscopy and scanning electron microscopy from one drill core labelled SV09175. 

The mineralization and granite at Svartliden are both younger than the host rock. Granit intrusions at Svartliden are approximately 1.80 and 1.77Ga. The ore was formed in a high pressure and temperature deformation zone. 

The results from the 19 samples were interpreted to belong to three alterations zones. These are proximal, mineralized and distal. The proximal zone is a zone that is relatively close to the ore and containing the following minerals: amphibole, pyrrhotite, quartz and pyroxene. The mineralized zone is the zone where gold may be found and this contains the following minerals: amphibole, pyroxene, pyrrhotite, arsenopyrite, quartz and löllingite. The distal zone is a zone that is a bit farther away from the ore and the minerals found in this zone are: biotite, amphibole, pyroxene and biotite alteration. As mentioned the mineralization and granite intrusion are interpreted as secondary and evidence supporting the mineralization for being secondary are the presence of prehnite, diopside, chloritization of biotite and löllingite. These minerals are associated with retrograde metamorphism. Retrograde metamorphism is when rocks are subjected to decrease in pressure and temperature after have reached the highest metamorphism.},
 author    = {Nilsson, Lawrence},
 keyword   = {Svartliden,alteration mineralogy,Fäboliden,amphibolite and granulite facies,Dragon Mining Sweden},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {The alteration mineralogy of Svartliden, Sweden},
 year     = {2013},
}