Advanced

Upplevelser av rehabilitering hos personer med multipel skleros

Linde, Annika LU and Malmborg, Annika LU (2013) ATPK55 20131
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: MS är en progredierande sjukdom som ofta innebär ett stort rehabiliteringsbehov och krav på aktivitetsanpassning för individen. Få undersökningar har gjorts om hur rehabiliteringen påverkar patienternas aktivitet och delaktighet samtidigt som studier har visat att MS-patienter ibland upplever arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet som otydlig. Syfte: Att undersöka hur personer med MS definierar rehabilitering och beskriver rehabiliteringens påverkan på aktivitet och delaktighet i vardagen. Syftet var också att undersöka hur de upplevt eventuella kontakter med arbetsterapeut och vilken kunskap som finns om arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet. Metod: En kvalitativ studie genomfördes där subjektiva upplevelser... (More)
Bakgrund: MS är en progredierande sjukdom som ofta innebär ett stort rehabiliteringsbehov och krav på aktivitetsanpassning för individen. Få undersökningar har gjorts om hur rehabiliteringen påverkar patienternas aktivitet och delaktighet samtidigt som studier har visat att MS-patienter ibland upplever arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet som otydlig. Syfte: Att undersöka hur personer med MS definierar rehabilitering och beskriver rehabiliteringens påverkan på aktivitet och delaktighet i vardagen. Syftet var också att undersöka hur de upplevt eventuella kontakter med arbetsterapeut och vilken kunskap som finns om arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet. Metod: En kvalitativ studie genomfördes där subjektiva upplevelser och erfarenheter samlades in vid fyra fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 11 deltagare. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultat: Studien visade att personlig erfarenhet av rehabilitering låg till grund för MS-patienternas olika sätt att definiera rehabilitering, beskriva rehabiliteringens påverkan på aktivitet och delaktighet samt att de uppfattade arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet olika tydligt. Konklusion: Studiens resultat belyser vikten av att rehabiliteringspersonal bör vara medveten om att MS-patienter definierar rehabilitering utifrån personlig erfarenhet och inte alltid beskriver ett tydligt samband mellan rehabilitering och sin vardag. Resultatet visade också att arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet kan uppfattas som otydlig vilket bekräftar tidigare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linde, Annika LU and Malmborg, Annika LU
supervisor
organization
alternative title
– definition, påverkan på aktivitet och delaktighet och mötet med arbetsterapeuten
course
ATPK55 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rehabilitering, Arbetsterapi, vardag, fokusgrupper, personliga erfarenheter
language
Swedish
id
3775809
date added to LUP
2013-06-04 10:54:09
date last changed
2013-06-04 10:54:09
@misc{3775809,
 abstract   = {Bakgrund: MS är en progredierande sjukdom som ofta innebär ett stort rehabiliteringsbehov och krav på aktivitetsanpassning för individen. Få undersökningar har gjorts om hur rehabiliteringen påverkar patienternas aktivitet och delaktighet samtidigt som studier har visat att MS-patienter ibland upplever arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet som otydlig. Syfte: Att undersöka hur personer med MS definierar rehabilitering och beskriver rehabiliteringens påverkan på aktivitet och delaktighet i vardagen. Syftet var också att undersöka hur de upplevt eventuella kontakter med arbetsterapeut och vilken kunskap som finns om arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet. Metod: En kvalitativ studie genomfördes där subjektiva upplevelser och erfarenheter samlades in vid fyra fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 11 deltagare. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultat: Studien visade att personlig erfarenhet av rehabilitering låg till grund för MS-patienternas olika sätt att definiera rehabilitering, beskriva rehabiliteringens påverkan på aktivitet och delaktighet samt att de uppfattade arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet olika tydligt. Konklusion: Studiens resultat belyser vikten av att rehabiliteringspersonal bör vara medveten om att MS-patienter definierar rehabilitering utifrån personlig erfarenhet och inte alltid beskriver ett tydligt samband mellan rehabilitering och sin vardag. Resultatet visade också att arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsarbetet kan uppfattas som otydlig vilket bekräftar tidigare forskning.},
 author    = {Linde, Annika and Malmborg, Annika},
 keyword   = {rehabilitering,Arbetsterapi,vardag,fokusgrupper,personliga erfarenheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av rehabilitering hos personer med multipel skleros},
 year     = {2013},
}