Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av att arbeta med Grön terapi

Andersson, Ida LU and Axelsson, Maria LU (2013) ATPK55 20131
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Grön terapi är en form av rehabilitering och omsorg som drar nytta av natur och djurs positiva effekter i interventioner. Arbetsterapeuter har ett fokus på aktivitet och dess betydelse för välbefinnande och hälsa. Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer undersöka hur personal upplever att de arbetar inom Grön terapi, och analysera hur verksamheterna anser sig arbeta med aktivitet och dess betydelse för välbefinnande. Vidare var syftet att undersöka hur analysresultaten kan återkopplas till några arbetsterapeutiska grundläggande modeller. Sju yrkesverksamma inom Grön terapi intervjuades i denna kvalitativa studie. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier; Arbetssätt, Aktivitetsfokus... (More)
Grön terapi är en form av rehabilitering och omsorg som drar nytta av natur och djurs positiva effekter i interventioner. Arbetsterapeuter har ett fokus på aktivitet och dess betydelse för välbefinnande och hälsa. Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer undersöka hur personal upplever att de arbetar inom Grön terapi, och analysera hur verksamheterna anser sig arbeta med aktivitet och dess betydelse för välbefinnande. Vidare var syftet att undersöka hur analysresultaten kan återkopplas till några arbetsterapeutiska grundläggande modeller. Sju yrkesverksamma inom Grön terapi intervjuades i denna kvalitativa studie. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier; Arbetssätt, Aktivitetsfokus och Resonemang och tilltro. Under varje huvudkategori tillkom två subkategorier. I diskussionen lyfts att det finns skillnader och likheter i respondenternas resonemang kring aktivitet och arbetssätt i jämförelse med arbetsterapi. Det belyses även att arbetsterapeuter med sina teoretiska modeller har en kunskap som kan bidra inom Grön terapi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ida LU and Axelsson, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
- sett ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
course
ATPK55 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, rehabilitering, omsorg, välbefinnande, natur, djur
language
Swedish
id
3775816
date added to LUP
2013-06-04 10:50:12
date last changed
2013-06-04 10:50:12
@misc{3775816,
 abstract   = {Grön terapi är en form av rehabilitering och omsorg som drar nytta av natur och djurs positiva effekter i interventioner. Arbetsterapeuter har ett fokus på aktivitet och dess betydelse för välbefinnande och hälsa. Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer undersöka hur personal upplever att de arbetar inom Grön terapi, och analysera hur verksamheterna anser sig arbeta med aktivitet och dess betydelse för välbefinnande. Vidare var syftet att undersöka hur analysresultaten kan återkopplas till några arbetsterapeutiska grundläggande modeller. Sju yrkesverksamma inom Grön terapi intervjuades i denna kvalitativa studie. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier; Arbetssätt, Aktivitetsfokus och Resonemang och tilltro. Under varje huvudkategori tillkom två subkategorier. I diskussionen lyfts att det finns skillnader och likheter i respondenternas resonemang kring aktivitet och arbetssätt i jämförelse med arbetsterapi. Det belyses även att arbetsterapeuter med sina teoretiska modeller har en kunskap som kan bidra inom Grön terapi.},
 author    = {Andersson, Ida and Axelsson, Maria},
 keyword   = {arbetsterapi,rehabilitering,omsorg,välbefinnande,natur,djur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av att arbeta med Grön terapi},
 year     = {2013},
}